Duchovno

*** Poznání pravdy osvobozuje ***

ŽIVOT STÁL, STOJÍ A VŽDYCKY BUDE STÁT ZA TO, ABY JEJ ČLOVĚK DOŽIL. ONO SE S TÍM TOTIŽ STEJNĚ VÍC DĚLAT NEDÁ.
Jan Werich

VEŠKERÉ KVALTOVÁNÍ TOLIKO PRO HOVADO DOBRÉ JEST. Jan Ámos Komenský

Život není jen náhoda, jednou jsi dole a jednou nahoře, život plyne, jak voda a smrt je jako moře.
Každtý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje - ať neztrací naději!

Švejk

rozum mozku máš jrn ty sám v lebce, rozum hercny je propojen síŤí s ostatními a jen ty zážitkyy ze srdce si s sebou odneseš po smrti!!!!!!!!!

Jsi-li opravdový milovník Boha, tehdy dokážeš docela dobře předvídat, že v bitvě mezi aspirujícímm srdcem a podezřívavou myslí aspirujícíé srdce nakonec zvíŤezí.. Sri Chinmoy

Věk Vodnáře začíná a po 2000 letech skončila doba Ryb současně skončil Platónský rok po 26.000 letech.

Otázka ?

O co tady na Zemi jde?
Kdo planetu ovládal?
Kdo ovládal lidi ?
Co na to Svořitel,
Jaká je situace dnes ?
Dějiny se opakují ve spirálách
Jak nás obsadili a odpojily
Kde to vše začalo?
Ko řídí náš řídící systém, vlády?
Pravda a z ní vytvořené polopravdy
Církev
vládnoucí rody
mimozemské entity
Kdo jsme my

Kdo jsme ?... myšleno lidská bytost

Vše budu popisovat obecně, pro jednodušší představu. Lidská bytost je tvořena fyzickým tělem a energetickým systémem. Fyzické tělo je řízeno srdcem, které cítí a v něm je část Stvořitele - Duše, který nás vede. Vede nás přes naše pocity, které nám ukazují, jaké jsou naše plány zde na Zemi , co si Duše přišla prožít a vede kudy máme jít. Druhý řídicí systém je v našem těle mozek, který by se dal přirovnat k počítači. Ten je zde proto, aby realizoval plány, které vycházejí z touhy srdce-Duše. Propojují se přes dech. Třetí systém je po- hlaví ( hlava). Tyto celky je potřeba mít v souladu, aby spolu spolupracovaly a všechny šly jedním směrem. Fyzické tělo je přes energetické tělo propojeno a ukotveno v Matce Zemi , a dále je projeno se Stvořitelem, vesmírnou inteligencí. dejte si tam název, který je vám blízký. Pokud je tento energetický systém propojen se Zemí a se Stvořitelem, lze přes něj tvořit. Toto je ideální stav. Každá bytost je na nějakém stupni vývoje. To je v pořádku. Neboť při inkarnaci na Zemi se Duše obohacuje a prožívá zde Stvořitele na Zemi a on zase přes ní se prožívá, podle nastavení člověka a podle vyspělosti Duše.
Člověk má svobodnou vůli.
Obecně platí :
Vesmír, vše v něm a nás stvořil Stvořitel, Bůh, vesmírná inteligence…… Platí zde vesmírné zákony, které jsou jednoduché Zda toto víme nebo ne, vůbec nevadí protože vše funguje bez naší vůle. Pokud zákony respektujeme , o tom nás dříve informoval náš navigační systém – pocit. Pokud máme tento systém vypnutý, což spoustu lidí má. A to z důvodu zranění a ublížení, která zažily. proto svá cítění vypnuli, aby již nemusely zažívat bolest. Pokud tento systém vypneme, tak necítíme ani bolest, ani lásku , necítíme nic. Pak převezme vedení hlava, která neví kudy jít a začne blbnout. Člověk, který cítí ví, co má a nemá dělat. Pokud člověk necítí a velí všemu hlava, pak je třeba vymýšlet nařízení, přesné postupy a přesné návody, aby se vědělo, co se má v každé situaci dělat a jak se má v ní chovat. Viz dnešní vládnoucí činitelé. Tam je vše dobře vidět. Jedno nařízení překrývá druhé, a nikdo se v nich již nevyzná.

Na obrázku je pomyslné dno, kde je tma, a žádný pohyb. Ale i tak tma obsahuje Světlo. Na pomyslném stropu jsou vibrace a intenzita Světla , tak vysoké, že bychom v nich nevydržely. Představte si to jako když se narodí miminko, je v prvním vibračním pásmu, když vyroste má jít do jeslí a postupuje do dalšího vibračního pásma. Někdo potřebuje více času a někdo jde rychleji a přitom je vše v pořádku Duše se rodí podle své vyspělosti buď do dolních pater a jak se Duše zušlechťuje zvyšuje se ji vibrace a zářivost. Na této planetě jsou Duše na různých vývojích stupních a vše je v pořádku, nic není špatně a nikdo není rozbitý. Ty Duše, které si již osvojily určité zkušenosti , postupují do dalšího energetického pásma.
A zde příchází zápletka. Spoustě lidí se nechtělo na sobě pracovat a nechtělo se jim čekat. Toho využila protistrana a s těmito lidmi se spojovala a ukázala jim, že vše po čem touží mohou mít hned. Ukázala jim další lákadla moc a lesk vnějšího světa. Tito lidé netušily, že sedají na lep vládnoucím jedincům a entitám, které moc dobře věděli o co zde jde. Dále to věděli vysoce zasvěcené bytosti a ty buď z donucení, ze strachu anebo pod vidinou moci, se nechali zatáhnout do jejich hry. Dále do této hry byly zapojováni mágové a bytosti, které byly duchovně vyspělé. Oni všechny tyto bytosti do hry zapojili, spoutali slouvami, magií na Zemi a za pomoci mimozemských entit ukotvovali vše v meziprostoru. Připojovali se k tomu různé mimozemské entity, které jim nabízely spolupráci. A toto se vše historicky opakuje ve vývojových spirálách a vše bylo stále více propracovanější a výsledek můžete vidět v dnešní době. Kolikrát lidem přišla pomoc zvenčí, od vyspělejších duchovních bytostí. Ale tato skupina , která ovládala Zemi, měla vše dobře naplánováno a promyšleno a dopředu připraveno, že i tyto bytosti uvízly v jejich sítích. Oni zde vše řídily a oni určovaly pravidla hry.
Krásně je vše vidět na Ježíši , kdy sem na Zem přišlo Světlo Boží , v podobě Ježíše .Oni tuto událost nemohly zatajit, protože vše lidé viděli. Oni mohli pouze tuto událost manipulativně upravit, přibít ho na kříž a říci lidem, že on trpěl za vaše hříchy. A takto až do dnešní doby nechají pouze kus pravdy, na kterou naroubují spousty polopravd, jak zrovna potřebují. Po tisíciletí sem chodili zemi pomáhat vyspělé bytosti , a po mnoho tisíciletí se stále nic neměnilo .Pomalu i tyto bytosti, již přestávali věřit , že se vše podaří a na této krásné planetě se opět rozsvítí Světlo. A najednou vysokovibrační bytosti, kteří řídí tuto sluneční soustavu přišly s nápadem, že je potřeba se narodit do úplné tmy. Našly se odvážné bytosti, které tuto úlohu přijaly. Musely se narodit do úplné tmy, aby nebyly rozpoznány , a postupně , když vyrostly začít očišťovat sebe a potom začít pomáhat druhým bytostem s jejich očištěním a znovu zapojením jejich energetických systémů, které propojovaly se Stvořitelem.,. Cca od roku 2014 došlo k energetickému přepnutí Ze tmy na Světlo. Od roku 2000 měly možnost lidi se sebou pracovat, protože sem na Zem přišlo mnoho technik. Toho také využila protistrana a na tyto techniky roubovala svoje techniky nebo se spojovala s lidmi a posílala jim jako nápad svoje techniky. Poslední tři roky se intenzivně pracovalo. Myslím tím spousta bytostí Světla, které jsou inkarnovány na Zemi. Vše je již nově nastaveno v energetickém systému. Teď přicházejí na řadu bytosti, které v sobě nesou informaci a ví co se má dál dělat .Načítají tyto informace z energetického systému a realizují je na Zemi. Stará struktura padá a nyní začínáme tvořit něco nového. je to proces. To staré se postupně musí transformovat v nové životaschopné. Na planetu Zemi se opět vrátil Život a Světlo. S Světlo vždy zvítězí. Na určité energetické výši vibrací se začíná tma rozpouštět.
Dnes je již po všem. Světlo zvítězilo. Vše je nastavené ve Světelném energetickém systému pod vedením Stvořitele. Práce je hotova. Proto již vás o tom mohu informovat. Mnoho lidí dnes čte tyto informace o novém nastavení z energetického systému a tyto informace načítá a předává je lidem. Důležité je být napojen na Stvořitele. Pokud není bytost napojena na Stvořitele , může se na její energetický systém napojit cokoliv a kdokoliv. Mimozemštané a temné entity toto umí velice dobře . A do takto předávaných informací si vsunují své informace, aby se opět propojily se systémy lidí. Lidé mají strach , ukázat opět své Světlo a nechat ho svítit. Není divu, když po tisíciletí byl na tyto lidi hon, byli zabíjeni , mučeni. Pro začátek stačí poslouchat svůj pocit, který vám řekne která informace je správná a která ne.

Toto je velmi obecně popsané. dalo by se o tom hovořit hodiny. Pokud vás tyto informace zaujaly, pokládejte otázky .Je čas , aby vše bylo správně pojmenováno a pravda vyšla na povrch. Pravda Je Nemusí se obhajovat.

Následuj své srdce = Follow your heart..

Bezpodmínečná LÁSKA je jen...............mateřská !?!?!?!

V téhleté době nyní ....o zemědělství.

Co je vlastně smyslem lidského života?
* poznat záři Stvořitele svou tvořivostí, spravedlností, moudrostí, pozitivitou v materiální i v duchovní rovině;

* rozpoznat svojí hranou roli(=bytí); bránit harmonii a pravdu, ale hlavně se zapojit svou činností(tj. bohoslužbou) do gigantického řádu tvoření(=viz. trojúhelník=>1)MOUDROST.SPRAVEDLNOST 2)AKTIVITA, TVOŘIVOST; 3)RESPEKT[=Láska k rozdílnému bytí] na Zemi.

....co to vlastně je ta láska?
Má být lidmi pochopena jako dokonalý stav harmonie v těle, duši a duchu člověka. Stav harmonie jest dána Stvořitelem splněním tří trojůhelníkových vibrací, COŽ JSOU:
TVOŘIVOST - AKTIVITA, POZITIVITA - LÁSKA a MOUDROST - SPRAVEDLNOST
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil
": J.Staněk + Jana Brzobohatá

Proč je láska tak důležitá ve vývoji?
Matka Meera je láska, Stvořitel(Bůh) je láska.
Láska slouží k usnadňení cesty při vývoje ČLOVĚKA NEŽ DOzraje TĚLEM k dospělosti!
Člověku slouží vlastnosti čísel, získané z data narození, z numerologie(od Robin Steinové), k pozitivní a spravedlivé i moudré aktivní činnosti.

Skutečně smysluplné podání smyslu lidského bytí nalezli autoři(J.Staněk,J.Brzobohatá) jen v "Písni o perle" apoštola Tomáše. Ten, zahuštěně podáno, říká:
"Lidští duchové vyšli z říše věčnosti Boha Otce, aby se ve hmotném stvoření zkouškami a poznáním řádu hmotného a duchovního stvoření přeměnili v plnohodnotné
duchovní bytosti a jako andělé se vrátili do své věčné vlasti, do říše Boha Otceš(Zdroje). Lidským duchům se však zalíbilo na zemi(v rovině hzmotnosti),
zvykli si na její útrapy i slasti a ztrtili zájemao namáhavé vracení. Otec k nim posílá proroky, aby je upozornil na nutnost návratu, protože doba trvání hmotnosti
je omezená. Smyslem života člověka tedy je prostednictvím víry poznat záři Stvořitele hmotné a duchovní dimenze za všemi ději svého života, zařadit se vlastní prací,
to jest bohoslužbou, do gigantického chodu stvoření."
Přečetl jsem si o Ježíši z Nazaretu knížku - cituji:
Jezte(krajíc chleba) a pijte(destilovaná voda, víno) s myšlenkou, že je to ode mne. Někde v tichosti a nemusí to být jen v kostele, .. doma.
Tímto se člověku napojí nitka(světelná) do jemnohmotného srdce - tímto taktéž zlepší svůj život.
"Otevření duchovního oka": J.Staněk + Jana Brzobohatá

Lidé narození v 50.tých létech minulého století touží po svobodě
Lidé narození v 60.tých létech minulého století milují lásku a spojení
Lidé narození v 70.tých létech minulého století mají sílu v léčení a mají sdílet své zkušenosti s ostatními slovy
Lidé narození v 80.tých létech minulého století mají generovat pozitivní energii (radost a štěstí)
Lidé narození v 90.tých létech minulého století mají rychlou energii načíst lidskou energii a načítat moudrost
Lidé narození v v létéch od roku 2000 mají jen být a děti chraňte svá SRDCE!

- Starejme se o Zemi -
naše Matka Země

Hodnota čaker

Pocit lásky je spojování nejvyššího porozumění a naprostá harmonie!
Nenávist je láska v níž jsme selhali.
Láska je počátkem moudrosti, tak jako oheň je počátkem světla....

Třináctero z práce:
1) KDO CHCE HLEDÁ ZPŮSOBY + KDO NECHCE HLEDÁ DŮVODY.
2) MĚ NEPOCHOPÍŠ NA MĚ SI MUSÍŠ ZVYKNOUT.
3) ŽIVOT JE SÉRIE TISÍCŮ MALÝCH ZÁZRAKŮ. - VŠÍMEJ SI JICH.
4) PŘESTAŇ SE TĚŠIT JEN NA VÝSLEDEK a začni MILOVAT CESTU, KTERÁ K VÝSLEDKU VEDE.
5) TVOU PRVNÍ POVINNOSTÍ je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťastný, učiníš šťastnými i ostatní Neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastní.
6) NEVÍM KDO PÍŠE SCÉNÁŘ MÉHO života, ale má divný smysl pro humor.
7) OBKLOP SE TĚMI CO MAJÍ RADOST V OČÍCH A LÁSKU V SRDCI.
8) TO ŽE JE NĚKDO HODNÝ - NEZNAMENÁ ŽE JE HLOUPÝ - HLOUPÝ JE TEN CO SI HODNÉHO ČLOVĚKA NEUMÍ VÁŽIT.
9) Život není problém, jenž je třeba vyřešit ale dobrodružství, které by se mělo přežít.
10) NEODOLATELNÉ MŮŽE BÝT VŠECHNO - Nezapomatelné může být jen něco.
11) KDYŽ o tom dokážeš SNÍT DOKÁŽEŠ TO I ZVLÁDNOUT.
12) VYUŽIJ KAŽDOU PŘÍLEŽITOST!, PROTOŽE NĚKTERÉ PŘIJDOU JEN JEDNOU za ŽIVOT.
13) PŘIJMI to co je, NECH PLAVAT to co bylo, NETRAP SE tím co změnit nejde, MĚJ RADOST každý den a VĚŘ v dobrou budoucnost.

*) Kristovo vyzařování nejen platí do konce existence Země, ale také platí v hmotné dimenzi(=záhrobí,astrál,..)
*) kdo skutečně přijme Krista, otevře se mu duchovní(=náled na život z hlediska věčnosti) oko.
*) odmítání přijetí Pravdy(=hřích proti duchu) nebude nikdy odpuštěno, protože je tím odmítán smysl života člověka na zemi!!
*) Kristovo poselství dává smysl biologickému životu.
*) Kristovo vyzařování sytí duchovní energií(naděje), která zabraňuje vyčerpání v souboji s vyzařováním satana.

Podstata Božské spravedlnosti jest v její relativitě:
To znamená, že Bůh dává každému člověku to, co on dává Bohu a jeho stvoření. Každému se zrcadlovitě vrací to, co v duchu(pohnutkách), v duši(v myšlení a cítění) a v těle(ve skutcích) do Božího stvoření produkuje. Usiluje-li kdo v životě o pozemské, dočasné, dostane se mu totéž.(Viz současný konzum.) Zmešká ovšem věčné, duchovní. Jakou váhu kdo v životě Bohu dává, takovou sklízí ve věčnosti. Také je důležité vědět: "Pravda současně přivádí duchovní energii11111" OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA - Agape Brno: J.Staněk, J.Brzobohatá

Čau člověče, narozením si získal propůjčený mozek od Lucifera a pak máš taky v těle hercnu neboli srdce => tím k tobě hovoří Stvořitel(=bůh).
Máš taky svobodnou vůli, tedy záleží i na tobě, jak se celý svět bude vyvíjet...

Chceš se duchovně vyvíjet, ale nevíš jak?
já si osobně nechávám zhotovit Osobní analýzu duševního a duchovního těla od AGAPE každý rok na narozky.
Nikdy totiž nevidím své následky chyb, co sem napáchal byť nevědomně, protože karma je zdarma a ty nevíš kde je zakopán pes.
Taky se dozvím o stavu čaker a svých dalších těl(=člověk jako víceúrovŃOVÁ bytost). tAKŽE BYCH TI DOPORUČIL TOTO A PŘÍRODU.

Žij stále v přítomném okamžiku s otevřenýma očima a živým rozumem a srdcem nebo pak nežiješ v přítomném okamžiku a tedy krmíš jako slepá nevědomá ovečka voji duší Antikrista(+ závislosti) ..
Tělo ti dala matka Země(dle chování v minulosti) alias miminko vzniklé spojením otcovsské spermie do Matčině vajíčka a v břiše v polovině těhotenství se ti pak inkarnuje nová duše z jeho vlastního ducha(do své stejnorodé rodiny).

Prvopočátek všeho lidského závisí na morálních hodnotách i doržování pozemských(vesmírných) tedy duchovních zákonů...

Pobyt v těle na Zemi je hrubohmotnost, astrální svět je střední hmotnost a duše se pohybuje v jemnohmotnosti. Až sundáš tyto obaly a něbudeš mít už žádnou karmu - tvůj duch putuje do duchovna!!!! dle Abdrushina

"Smyslem života člověka" tedy je prostřednictvím víry poznat záři Stvořitele hmotné a duchovnmí dimenze za všemi ději svého života, zařadit se vlastní prací, to jest bohoslužbou, do gigantického chodu stvoření.
Věda působí na zlepšování rozumového oka. Rozum je oko hmotného těla do hmotné dimenze. Kdyby existoval pouze hmotný rozměr existující skutečnosti, vědecké prognózy by byly stoprocentně úspěšné!! Používáním oka duše vědomě =tj. šestý smysl, třetí oko či jasnovidnost. Duchovní oko je však orgán věčného ducha v člověku a umožňuje mu hledět do věčnosti.!!!

Musíme otvřít duchovní oko.. - znamená to odstranit působení všech hmotných vlivů na naše vědomí, odstranit omezení časem a upoutanost na prostor -tomuto stavu vědomí se říká mystický vhled.
Abychom se mohli vymanmit z těchto vlivů je třeba naplnit nejméně tyto podmínky: 1. Vymanit se z vlivu aur ostatních lidí odchodem do samoty v nmerušené přírodě. Myšlení ostatních lidí kmitá v tzv. beta amplitudách mozku a přenáší se vyzařováním na okolí. Pro meditační vhled se musí mozek dostat do kmitů theta, delta, kdy dochází k osvícení.
2. Vstoupit do stavu absolutní pokory, vyjádřené Sokratem: "Vím, že nic nevím".
3. Způsobem svého života dlouhodobě prosit o dar osvícení - kolik úsilí této prosbě o milost osvíécení věnujeme, v takové míře se ji nám zpětně dostává. Jinak by "nahoře" nebyla spravedlnost. Ale ona je! A dokonalejší, než si vůbec dokážeme představit!!!
hMOTA MÁ POMALÉ VIBRACE, PROTO SE ŘÍKÁ, ŽE BOŽÍ MLÝNY MELOU POMALU. fREKVENCE(=VIBRACE) JEVŮ BIOLOGICKÝCH, DUŠEVNÍCH, JEMNOHMOTNÝCH JE RYCHLEJŠÍ! "Jeden den je u Boha jako tisíc let". VIZ. JEŽÍŠ!
VĚDECKÁ KLASIFIKLACE POMOCÍ FYTIKÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ JE U TYPU ZÁŘENÍ NÁSLEDUJÍCÍ: radiové 10na6 - 10na12 cyklů za vteřinu, světelné 10na12tou až 10na16tou, rentgenové, gama a kosmické 10na16tou - 10na30tou.. zeptejte se rozumářů proč by měly kmitočty končit zrovna u 10na30tou??!! Tvůrce se jeví lidskému duchu jako nekonečná energie ve stavu nekonečného tvoření.
Při druhém pohledu na exxistující skutečnost zjistíme, že vše, co existuje, to existuje proto, že PODSTATA světza chce, aby dané existovalo. Má tedy vůči všemu existujícímu včetně nás pozitivitu, lidsky řečeno lásku. Člověk nemůže jakoukoliv snahou cokoliv zrušit, pouze přeměnit, ovšem s následky(akce=reakce). Je-li toto ovlivnění, tato přeměna existujícího v souladu s vůlí Tvůrce, jsou následky příjemné. Je-li v rozporu s vůlí, jsou následky nepříjemné A lidsky řečeno přichází trest!
Částice hmoty o sobě vědí. "Prostor dopředu ví", kudy záření nebo částice poletí. Toto propojení je harmonické a nepředstavitelně smysluplné z hlediska věčnosti. Tato harmonie slouží k tomu,
, aby se neustále blíže a blíže přibližovali ke zdroji této harmonie, k Bohu a jeho světu idejí (=Platon), jeho království (=Ježíš), sedmému nebi(=bible, =Abdrushin). Toto přibližování není nic jiného než zjemňování!! Každý čin, který vidíš vidí v přeneseném slova smyslu i "majitel "stvoření." =Trojůhelník, kde je A: jako Aktivita,energiee,Stvořitel - S: Spravedlnost, harmonie, DUch svatý a L: Láska, pozitivita, Syn

Enerie jména "Podstaty světa" - jménA Božího:
Ne nadarmo jsou první tři přikázání Mojžíšova desatera samostatně na jedné desce, nadřazena všemu ostatnímu.
V jednoho Boha věřiti budeš! - Neboli vše existující vychází z jedné Podstaty, existuje jen z Její vůle, cokoliv působí jeen z Jeho dopuštění. Není druhého "zlého" boha!
Nevezmeš jména Božího nadarmo! - Nerespektováním tohoto příkazu zbavuješ jméno Boží jeho ochranné moci.
Pomni, abys den sváteční světil - Znamená, abys v běhu existenčních starostí nezapomínal rozvíjet svoje napojení na Podstatu všeho, na svůj duchovmí život.
Je to trojnásobná variace téhož Bezpodmínečného respektu k Bohu především.(Poznámka - pozor na rozlišení Božího a církevního. Církevní je konstituovaná lidská snaha o přiblížení se k Božskému. Odpovědnost musí cítit člověk výhradně vůči Bohu, nikoliv vůči círk0vi)!
ZA ŽIVOIA lidského ducha v těle jméno Boží je naplněno Jeho poznáním, láskou k Němu a obětí k Němu: "Jménem Božím ustupte!" uvolňuje průchod všemi sférami stvoření až do duchovní věčné říše!!!
Poznat a naplnit obsahem jména Boží je smyslem existence lidského ducha v těle, tedy smyslem lidského žiovota. Energie jména Božího je jedinou ochrannou zbraní lidského ducha při jeho průchodu záhrobím(=astrálním světem) a v duchovní dimenzi.
Lidský duch pozná pravé jméno Boží po plném otevření duchovního oka!
To, co je jakýmkoliv národem či vyznáním spojováno se jménem Božím, je pod ochranou a je pro jiná vyznání či národynesnižovatelné!!!
Vhled pátý - Zákon rovnováhy duchovního ve vztahu k Bohu - Podstatě všeho bytí:
Základem existence všeho je neustálé proudění energií všeho typu. Analogicky k zákonům proudění energie ve hmotném, kdy příjmat je možné jen při výdeji, protože nevydávané energie při stálém přívodu by dotyčný objekt zničila, je to i ve vztahu k vyzařování Podstaty světa, Boha v duchovní dimenzi. Podstata světa vyzařuje onu trojenergii ke všemu existujícímu: Obrácený trojúhelník dolů: Přepona=láska k Bohu, ODVĚSNY - OBĚT BOHU A DÁLE POZNÁNÍ (POKORA).
VÍRA TEDY NENÍ NĚJAKÝ LIBOVOLNÝ DAR, ALE VÝSLEDEK DUCHOVNÍHO CHOVÁNÍ ČLOVĚKA!!!
jESTLIŽE ČLOVĚK K EXISTUJÍCÍ REALITĚ JAKO KE KONKRÉTNÍMU PROJEVU VŮLE BOHA VYSÍLÁ A VYDÁVÁ:
1. POZITIVITU NEBOLI LÁSKU(PÚROVÁDÍ BOHOSLUŽBU)
2. OBĚTUJE SVÉ EGO - neboli vydá ostatním lidem či bytostem přírody něco, co nemusí(jako bohoslužbu..)
3. pokorně si uvědomí svou začleněnost do všeho existujícího nasloucháním
Vyzáří ze sebe energii, klterou od Tvůrce prvotně přijal - A "TO BY NEBYLA NAHOŘE SPRAVEDLNOST" ihned dostane za tuto "náhradu". Bílá nitka cspojující jej s Bohem se oživí. Jeho podvědomí pozná, že není sám,
že Spravedlnost je. A to je víra!

Vhled šestý - Záhada pádu Lucifera - satana
JAKMILE ve velkém třesku vznikl tento vesmír jako "půda" pro vývoj nedokonalých duchů v dokonalé(anděly), bylo nutné ustanovit Strážce nejvyššoho prahu, brány přechodu z hmotnosti-tj.dopčasnosti do duchovnosti-tj. věčnosti). Strážce tohoto prahu musel mít odpovídající "archandělskou sílu", aby nemohl být překonán jakoukoliv duchovní silou! MUSEL ALE ODLOŽIT LÁSKU. FUNKCE STÁŽCE PRAHU HMOTNOSTI A VĚČNOSTI VYŽADUJE, ABY BEZ MILOSTI SRAZIL
Z PRAHU VĚČNOSTI(=Z PRAHU NEBE) KOHOKOLIV, KDO NESPLŇUJE KRITÉRIA DUCHOVNÍ DIMENZE(ŘÍŠE)!
Tato bytost -satan, se musela dobrovolně vzdát pohledu na tvář BOHA.Ze své vůle(ega) odmítla z trojvyzařování ožího Lásku a nadále příjmá(jako věčný) jenm energikio a moudrost(Ta se bez lásky mění na chytrost.)
Tuto službu přijal nejsilnější z archandělů Satanael, a tak ztratil příponu "el" označující pohyb ve vůli Boží. Následkem toho je po oddělení kvílivá "samota". Dokonale krásný, ddokonale moudrý, ale bez lásky a v opuštění Bohem začal konat svojio funkci. Nabádá všechny, kteří jsou mu ochotni naslouchat, aby činili místo vůle Stvořitele vůli svoji -aby se cítili Bohy.
Je "otcem" polopravdy, deformované pravdy! Všechny nepravdy a polopravdy pocházejí od lidí, kteří podlehli jeho vyzařování. I ateismus, ač satan není ateista! On sám nikomu nemůže nic udělat! Ví dobře, že kdyby někomu přímo uškodil, propadl by karmě! Na to je dokonale chytrý. Nejraději organizuje pomocí lidí, kreré ovládá, kampaně proti sobě!
On pouze navádí lidské duchy, aby se chytrými rozhodnutími DOSTALI DO SOUKOLÍ BOŽÍCH MLÝNŮ, KTERÉ JE PAK DRTÍ. LIDÉ SI TO VYKLÁDAJÍ JAKO BOŽÍ TREST - ALE, bŮH NETRESTÁ, LIDÍÉ SE TRESTAJÍ SAMI NEDODRŽENÍM ŘÁDU! ŽIJEME PROTO
ABYCHOM POUČENÍ SE Z CHYB DUCHOVNĚ ROSTLI. SATANA SE PROTO NENÍ TŘEBA BÁT, ALE BÁT SE MÁ ČLOVĚK JEN SVÝCH CHYB. SATAN SE NESMÍ NENÁVIDĚT(VIZ. JEŽÍŠ: "ODSTUP SATANE"). SATANA JE TŘEBA PROHLÉDNOUT POCHOPENÍM JEHO PRINCIPU.
jEHO PRINCIP JE MÍSTO LÁSKY EGOCENTRISMUS, EGOISMUS, SEBELÁSKA.
KTERÝ LIDSKÝ DUCH PŘIZPŮSOBÍ KMITÁNÍ SVÉHO DUCHA HMOITĚ, PODŘÍDÍ SE V DUCHU HMOTĚ, PODŘIZUJE SE SATANU- JE TÍM VE HMOTNÉ DIMENZI(ASTRÁL) UVĚZNĚN! sATANOVO VYZAŘOVÁNÍ MĚNÍ VYZAŘOVÁNÍ ČLOVĚKA Z HEXAGRAMU NA PENTAGRAM. TOTO DEFORMOVANÉ VYZAŘOVÁNÍ PŮSOBÍ I V ZÁHROBÍ A JE PŘÍČINOU TOHO, ŽE DUCHOVÉ MRTVÝCH NEMOHOU PŘEKONAT MEZI HMOTNOSTÍ A VĚČNOSTÍ. oNO JE UVĚZŇUJE VE HMOTĚ, NUTÍ K REONKARNACI, ODDĚLUJE LŮIDSKÉ DUCHY!
LZE TEDY SHRNOUT, KDYKOLIV ČLOVĚK CÍTÍ V SOBĚ TENDENCI K :
1)lásce pouze k sobě, nikoliv ostatním ve stvoření a 2)nečinnosti, pohodlnosti, lenosti(fyzické i duiševní) a 3)neochotu k moudrosti, učení se, k devastaci duchadrogami, sugescí, hypnÓZOU JE PRÁVĚ POD VLIVEM VYZAŘOVÁNÍ SATANOVÝM.


Vhled sedmý - Satanova říše
SSATAN je našeptávač polopravdy, neúplné pravdy, že:
* po smrti nic není - ovšem jen prop ty, kteří tento princip přijmou! Pro zavržené nic není, jen rozptýlení vědomého Já. * není spravedlnost, protože její "výkon" je odložen, ČASTO MILOSTI Boží prominut.
* není Bůh, ale pro ty, kteří to chtějí, jim Bůh splní jejich vlastní přání, z vlastních myšlenek se sami odsuzují k odloučenosti od Boha.
* v nich sídlí božské, ano ale jen v hmtoné dimenzi, protože zde je člověk jediná bytost s duchem tudíž nadřazený(zdánlivě).

Ne Bůh, ale padlí vyvíjeící se duchové vytvořili záhropbní temné dimenze, zneužili svěřenou sílu svého ducha k přebíjení zla ještě větším zlem; Oni se domnívají, že když budou sloužit zlu, budou za to jiným "topit pod kotlem". Pomalému chodu spravedlnosti čelí vychytralostí!!!
To oni vytvořili pól zla - démona Ďábla a svou energií jej "vyživují"! Říše ďáblů není výtvor Boží, že tudíž objektiovně neexistuje. Existuje jen v představách padlých duchů, to jest v astrální snové dimenzi.
Dojde-li k přírodní nebo společenskékatastrofě, jsou postiženi všichni, protože jsou vinni všichni. Ti světlítím, že nezabránili orchestru temnnot v nástupui k moci! Temní se poznávají tímto:
* Duchovní sílu A SCHOPNOSTI POVAŽUJÍ TEMNÍ ZA PROSTŘEDKY KE SVÉMU LIBOVOLNÉMU UKÁJENÍ - CHYBÍ ODPOVĚDNOST K VYŠŠÍ MOCI:
* odmítají kontinuitu minulost - přítomnost - budoucnost tj. nadčasové hledisko. Žijí ze dne na den, jen přítomností, jen stálým prospěchem. žijí vychytralostí.
* Oni sami chtějí vědfět, ale sami utajují, zadarmo nesdělují nic. brání rozvoji poznání vědeckého i duchovního. Utajování je stejně jako ypsilon a pentagram symbol temnot a temných.

Vhled osmý -Náhody ve světle "vlnění" věčnosti
Právě na základě dějů, viděných jako náhody, budují ti, kteří jsou zatím pod vlivem Luciferova principu, své "poznání", že není spravedlnosti. Není náhod ve smyslu výpadku spravedlnosti a zákona! Tam, kde smysl událostí není možné pochopit hned, dějí se tyto v zákoně Boží prozřetelnosti a člověk je pochopí s odstupem času. Do té doby neudělá chybu ten, kdo se nechá vést do doby prozření láskou. lÁSKA SE TAK STÁVÁ MOUDROSTÍ!!!! čLOVĚK ŽIVÉ VÍRY NADŘAZUJE VŮLI BOŽÍ NAD SVŮJ PROSPĚCH. OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA - Agape Brno

Příčinou vzteku je pocit nejistoty, která v nás vytváří strach. Setkáme-li se z něčím pozitivním, cítíme se bezpečně. Pokud nás něco ohrožuje, znejistíme a zlobíme se. Je součástí našeho ducha, který se brání před tím, co ohrožuje náš život. Zlost však způsobuje, že se cítíme špatně, což má nepříznivý vliv na naše zdraví.
nENÁVIST JE LÁSKA V NÍŽ JSME SELHALI.
Láska je počátkem moudrosti, tak jako oheň je počátkem světla...

Nejdůležitější je však skutečnost, že člověk žije s pokorou a láskou, kterou propjevuje tom uto vyššímu vedení, respektuje veškeré zásady morálky a duchovní principy(=zákony)!

"! Cítím se v bezpečí a živen v mateřské lásce Boží." "Jsem vděčný za život." - toto rčení zvyšuje vibrace!

slova Kristova:"Ve světě úzkost máte, budiž vám však útěchou: Svět jsem překonal. "
buddhistické vyjádření: "Jak pomíjející jsou všechny věci - co zrozeno, vadne, smrt udává všemu životu cíl, šťastný, kdo pomíjející překonal!"
Buddha a Kristus - LEOPOLD PROCHÁZKA

Duchovní poznání všech dob nám říká, že SRDCE je centrum lidské bytosti!
hormon lásky - oxytocin. Pokora srdce je velmi důležitá na cestě ke Světlu.
V hloubi mého srdce je mi Bůh blíže než jsem já sobě.
svazek 13,Knihovnička Meduňky Jak změnit svět tady a teď.- Anna Strunecká -

" Soucit" je podstatou našeho srdce, našeho lidství." Meduňka 11/2020 - MUDr. Pavel Špatenka

Jde především o to, přijmout skutečnost, že člověk je duchovní bytost a součást světového oceánu Ducha.
* Buď připraven přijmout vše, co ti život přináší.
* Udržuj svoji mysl bdělou. Každá událost a každé setkání ti přináší poselství.
* Vše, co tě potká, je důsledkem tvých činů a myšlenek v minulosti.
* Prožívej každý okamžik svého životě radostně.
* Nesnaž se napodobovat druhé, neboť máš svoji jedinečnost. Jsi, který jsi.
* Co děláš, to dělej rád.
* Dávej radostně, svobodně a s láskou. Ve vesmíru je hojnost pro všechny.
* Věř, že v pravou chvíli dostaneš i ty právě to, co potřebuješ.
* Jednej podle svýho srdce. O lásce nemluv, ale rozdávej ji.
* Hledej krásu ve všem a v každé(m).
* Dívej se na vše optimisticky. Buď pozitivní ve svém myšlení.
* Odmítni všechny katastrofické představy a negativní myšlenky.
* Pěstuj klid a mír ve svém nitru.
* Chovej se k druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.
* V každé změně hledej to nejlepší.
* Žij svobodně v souladu se svým duchem a nech žít ve svobodě druhé.
kniha Meduňka 2020 - Anna Strunecká

VěDA a VíRA je rovnováha mezi vědomín a svědomím.

Moudrost srdce předává Váš rozum myšlenkami, slovy, větami navenek..

epifýza(=šišinka) v mozku :
* produkuje ve tmě hormon melatonin
* za světla vylučuje hormon serotonin(Pacienti s depresemi mají málo serotoninu v těle).
V šišince je koncentrace melatoninu nejvyšší.
Kultivace duchovního vědomí tak vede člověka k posilování a kultivaci rozumum tzv. sisyfovský paradox.
* vnímáme pouze 3 prostorové rozměry a čas.
* Vděčnost vždycky zvýší tvoje vibrace.
svazek 13,Knihovnička Meduňky Jak změnit svět tady a teď.- Anna Strunecká -

Každá činnost(aktivita,tvoření) s pozitivitou(všeláskou) a s moudrým rozumem(=selským) se vyplatí(=roste počet paprsků světla) ve své OA(Osobní analýze těla) od AgapeBrno za tisícovku.

Hodnota čaker

"Nejvýznamnější sebezáchovné emoce jsou soucit, pokora a empatie." Meduňka 7/2020

Pohlavní síla mezi mužem a ženou se vybíjí užitečně pro duchovní rozvoj; láska musí být živena dáváním.
"Co Bůh spojil(=pravou lásku), člověk nerozlučuj!".
Kvalita inkarnujícího se ducha(dítě) do matky záleží nad "kvalitou" vibrace ženy a "kvalitou" lásky, z níž bylo dítě počato. Láska muže a ženy - AgapeBrno 2004

Chci Vám jen poukázat že, už není důležité mít největší logiku v HLAVĚ(6.čakra ádžna).. než někdo jinej => už to není jako v letopočtu 1000 až 1999,.!!!
Nyní platí(viz. rodící se děti & nové dušičky v tělech), že je důležité mít otevřené SRDCE(4. čakra anáháta=skrze ni se člověkem projevuje BŮH(=Stvořitel). Důležité je také mít otevřené srdce(je první číslo v letopočtu 2(srdce) a už ne 1(=HLAVA)!!!]
..avšak musíš mít také dobře vypracovanou mozkovnu, proto tedy, abys věděl, jak se svým tělesným srdcem, na vzniklou situaci reagovat!!! ..mozek v hlavě mít již nebudeš a ani si ho s sebou po smrti brát nebudeš;
..takže budeš mít vědomí jen toho, co jsi ve hmotě procítil a prožil se svým SRDCEM!!!
Chcete-li míti i přesto chápavou mozkovnu TAK: za A) sežente si konopná semínka a jezte je stejně jako Sidhárta Gautama BUDDHA, nebo za B) pojídejte rostlinné pryskyřice z uzrálých rostlin, kde je větší poměr látky CBD a skoro žádné látky delta9-THC!!!
Srdeční sval napumpovává "Matka Meera". Myself podzim 2020

** 4 DOHODY **

 1. První dohoda
 2. Nehřešte slovem - slovo představuje tvůrčí sílu. Při používání slova se budete zaměřovat na pravdivost a lásku.
 3. Druhá dohoda
 4. Neberte si nic osobně - právě teď sníte, každý vnímá svoji realitu jinak(pes, orel, atd.).
 5. Třetí dohoda
 6. Nevytvářejte si žádné domněnky - pravdu není třeba dokazovat, lži přežívají tak dlouho, dokud v ně věříme. Jedna z největších lží, jež v současnosti slýcháme, zní: "Nikdo není dokonalý". Nicméně ve skutečnosti je dokonalé vše na Zemi - včetně lidí. A co člověk s fyzickým postižením? I ten je dokonalý?! Nu, podle toho, co víte, se ten člověk zdá nedokonalý - ale je to, co víte, pravda? Kdo může tvrdit, že to, co nazýváme postižením nebo nemocí, není dokonalé? Vždycky je lepší se zeptat a získat jasno.
 7. Čtvrtá dohoda
 8. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete.
 9. Pátá dohoda
 10. Pochybujte, ale učte se naslouchat - Jestliže víra znamená "plně věřit" a pochybnost "nevěřit", pochybujte. Nevěřte. Nevěřte mně, nevěřte sami sobě a nevěřte nikomu jinému. Pravda nepotřebuje, abyste v ní věřili; pravda jednoduše je a žije dál, ať už v ni věříte nebo ne. Naopak lži potřebují, abyste v ně věřili. Být skeptický znamená být si prostě vědom toho, že celé lidstvo věří lžím. Strach vytváří svět plný bezpráví a emočních dramat - zlý sen, v němž žijí miliardy lidí(=Strach z pravdy).
  Lidé se bojí pravdy, protože jsme se naučili věřit mnoha lžím. Ať jde o pravdu, nebo o fikci, jedině, co nám dává pocit bezpečí, jsou naše vědomosti, naše poznání.
  Autorita je moc, kterou má člověk, aby ovládal ostatní lidi a přiměl je k poslušnosti.(Češi mají odpor k autoritě).
  Naučme se naslouchat vlastnímu srdci, a tím následovat pravdu.
  V příběhu Adama a Evy došlo mezi námi a hadem, který na stromě poznání žil, k důležitému rozhovoru.
  Ten had byl padlý anděl, který nám předal zkreslené poselství. Byl pánem lži a my jsme byli nevinní. Had se nás zeptal:
  "Chcete být jako Bůh?" Byla to jednoduchá otázka, ale dokážete rozpoznat tu lest? Kdybychom bývali řekli:"Ne, děkuji, já už Bůh jsem," žili bychom v ráji i nadále.
  My jsme však odpověděli:"Ano, chci být jako Bůh." Nevšimli jsme si té lži a ukousli jsme si z ovoce. Spolkli jsme lež a zemřeli jsme.
  Toltécká kniha modrosti - Don Miguel Ruiz

Mařenka se s kanabidoidem CBD jí na lepší mozek a imunitu. Sázení na polích, zahradách pro výrobu papíru! Místo kácení živích stromů(konopí roste jen rok), z vláken konopí lze ušít také přírodní oblečení,provazy atd. !!
Myšlenka pro lidi ma Zemi

Existují dva KONOPNÉ energie: THC(tetrahydrokanabiol) - způsobuje rauš a oblbnutí...to né.
a CBD(kanabidiol) ten jó posiluje imunitu - tvoří se z něj mastě,léky na nemoce!!! - To beru.

Co to je konopi..?

Nejvýše si vážím Matka MEERY neboli POZEMSKÉ INKARNACE MatkY BOŽÍ existující v Absolutnu(=nad prostorem a časem)!!!

Song REgGAE - Ganja je lék..

Již není rok 19něco tj. jen "jÁ". ALE JE ROK 2TÁCY NĚCO tj. "MY" LIDI JAKO JEDNOTA a vovovotom to je..

..Vám přeji Lásku,
Harmonii,
Disciplínu,
Odpovědnost,
Klid,
Mír,
Světlo v duši,
Soucit a

p o j e m     M y     l i d é     ž i j í c í     n a     Z e m i    
Moudrost a Intuici a to v přítomnosti, tedy nejen přo prostudovávání těchto internetových skript. ;o)))
A po práci odpočinek!!!

..četl jsem jednu bajku o slunci a větru: "Dokáži, že jsem silnější. Vidíš tamhle toho staříka v kabátě? Sázím se, že mu jej svléknu rychleji než ty " - VĚTR.
I zašlo slunce za mraky a vítr začal foukat, až dosáhl síly vichřice - jenže čím zuřivěji foukal, tím úžeji se stařík halil.
Konečně se vítr utišil. Tu vyšlo z mraků slunce a začalo se na staříka mile usmívat. Hned si otíral čelo a svlékl kabát. Načež
slunce vysvětlilo větru, že laskavost a přívětivost jsou vždy mocnější, než zuřivost a násilí. ;o) Dale Carnegie- "Jak získávat přátele a působit na lidi".

Kde cítíš otevřené nebo hřející "Srdce" v těle=> ..tam jest "Bůh"
A dej na to co Ti říká srdce.... Láska, radost a štěstí přitahují správné duše.

Dívej se na sebe a ostatní jako na:
Šťastné, Úspěšné a Pokojné bytosti... Měj myšlenky Krásy, Harmonie a Lásky

..SWEET DREAMS.. ..naše věc..

S láskou v srdci Vám rád sdělím Vaši Numerologii stačí zavolat + objednat se na číslo mého mobilu v Brně: 607 115 249 - mám 22 let poznávání a pořád mě to baví!! ;o)))
9ti leté Trojuhelniky

Sloužit a nikdy se neunavit je láska. Pravou pokorou je dávat radosst druhým. - Sri Chinmoy -

My všichni lidé jsme stejní s různým projevem svého obleku duše a na různých místech Země i v různém čase.

Bez Stvořitelova souhlasu k Tvému vývoji na Zemi.. nejsi !! Existují vyspělé duše v čechách? ANO, proto spolupracujme, poznávbejme se a učme se..

Dívejte se na sebe i na druhé jako na šťastné, úspěšnné a pokojné bytosti.
..pomůžete tím Sobě i druhým.

Ctnost a moudrý vhled vedou k probuzení = Sidhárta Gautama BuddhA A JEHO UČENÍ:
- Nevraždit a nezabíjet žádnou bytost.
- Nebrat si, co nám nepatří, jinými slovy - Nepokradeš.
- Mluvit pravdu a bránit pravdu.
- Vystříhat se opojných nápojů a omamných prostředků.
- Cudnost a sebeovládání.

Každopádně však laskavé pohnutky, slova i skutky, láska k poznávání a láska k bližnímu jsou rozhodunící, protože
v okamžiku Posledního soudu dojdou své odměny. Pro věřící se vždy vyžadovalo méŇE představivosti a více Víry.
Neuctíval nebe, ani peklo. Připadalo mu rovněž pošetilé modlit se k někumo nebo k něčemu, co neznáme, co jsme nikdy neviděli. A z Číny pochází bankovka rok 950 + knihtisk, kompas a hedvábí.. Frank Fabian: "TAJNÝ PŘÍBĚH SPASITELE"

ABC
civilizace lásky

1.
Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus. Buď vnímavý ke kaŽdému - je to tvůj bratr a sestra.
2.
O každém smýšlej dobře - o nikom nesmýšlej zle. I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.
3.
O druhých mluv dobře - o bližních nikdy nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem. Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.
4.
S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapřičinuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu. kardin8l Stefan Wyszyňski - časák Milujte se!

- BuĎ ŠŤASTNÝ a ZůstaŇ Šťastný. -
Koho sleduješ nebo na kterou se díváš, Jí nebo Jemu dáváš svoji Energii.

Každá žena je výjmečná a jiná NEŽ OSTATNÍ; svým "JÁ" - DĚLÁ-LI ČINNOST PRO UŽITEK CELKU tak je ODMĚNĚNa DALŠÍM vývojem(=životem v těle s duší) svého Ducha na Zemi v novém Těle+ Dle své karmy do týkající se rodiny v různém čase a místě na Zemsi.

Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa je v Nás..! Eduard Tomáš

"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl, co je, a né koukat jako jiný, jak tomu v mnoha případech je." Inspiroval mne pan Werich

Zapomeňte na sebe a služte jiným..
Za Vaši pomoc se přes RAMENA TĚCH JIMŽ JSTE POMOHLI DOSTANMETE DO NEBE.
Žádnej smrtelník nemá být uctíván.
"Každý člověk duchovně roste, když ve svém životě průběžně aplikuje to, co pokládá za správné."
Nevěř sobě a ani tomu, co ti napovídají druzí lidé,..VĚŘ BOHU.
Po smrti těla a další reinkarnaci se pohybuje duše v bardu.
Jak Edgar Cayce prohlásil:
"Není důležité, co známe, nýbrž zda to, co známe,
uplatňujeme v praxi, ve vztazích k našim bližním."

Minulé životy Edgara Cayceho

Láska přemáhá strach.. Lorba Byren letos v květnuv Brně, Praze: Mrkni se..

Jsi člověěk s duší a odumře-li tělo, duše míří k tvému duchu a všechny duchy stvořila Boží vůle neboli Duch svatý; Boha než se inkarnovala do těla stvořila Matka Meera..

Vše je uvolněno, žádné napětí - Bůh jest obsažen v lidském srdci...

Né má vůle, ale Stvořiteli Tvoje vůle se staň..

"..hlavní je přející láska." * IMAGINE*

Mám radost ze života a za Něj jsem Ti Bože vděčnej...

"Tráva je zdraví prospívající spolu s tělem a myslí, uvolňuje nejen králíky, když ji užívají ..zkusme lidičky nechat vyrůst ze semínka pěknou květinu, spatříte zázraky přírody!! Je to určitě lepší naž sedět u komplu nebo mobilovat, radší pohodovou přírodu ..než techniku, bude na tom něco.....????"

Re In Karnace = Opět v mase.

Poslechnul jsem si výborně namluvené CDčko o ženě z Irska, která viděla a slyšela anděly, a jak prožívala svoji existenci. "Andělé v mých vlasech - skutečný příběh LORNY BYRNEOVÉ"

"Veškerá hmota je energie... aneb jakákoliv HMOTA jest tělesnými smysly člověka odlišně vnímaná různorodě vibrující molekulální vesmírná ENERGIE..."
Albert Einstein alá Jura Rotrekl

Boháč $$$

Být chtivý majetku anebo toužit po moci nemá žádnou cenu..
Ve spirituální formě tedy bez těla v astrálu, jenž má sedm úrovní, je pocit štěstí a spokojenosti..
Někteří dosáhnou astrální úrovně pomocí drog.
V úrovni přechodu tam čekáte a rozhodnete se co si ponesete do dalšího života. Musíte se naučit svou nenasytnou smyslnost překonávat! Když to nedokážete, ponesete si tuto vlastnost - spolu s dalšími zápory - do dalšího života. Vaše břemena ztěžknou. S každým životem, jímž právě projdete, aniž odčiníte své viny, bude ten další těžší a složitější. Podaří-li se vám viny odčinit, bude další život příjemnější a snažší..
Takže to, jaký život budete mít, si volíte sami. Za život, který máte, můžete jen a jen vy sami. Volíte si jej!! Spirituální úrovně se týkají projevem lásky, naděje, víry a dobročinnosti k druhými i životu na zemi.
Jak je důležité učit se pravdě a odpuštění, nesoudit druhé a nerozhodovat o jejich životě či smrti.
Vymýcení strachu(učením se zmenšuje), zejména strachu ze smrti..
Lidi ovládla hrabivost a ctižádost.
- obojí provází strach!!

Jsme všichni ve škole, vše se zjednoduší, jestliže uvěříte v nesmrtelnost.
Rovnováha a Harmonie jsou základnímu kameny moudrosti.
Mnoho životů mnoho mistrů : Brian L. Weiss rok 1988 New York

Každý Den se máme naučit:
"Jak být šťastný a být vděčný za život v těle.."

"Vědění" a "pokora" jsou jedno...

Vděčnost za svoje bytí na Zemi

Kuřáci užívejte vit.C a zinek pro zmenšení počtu volných radikálů ničící Vaše buňky v těle.

Dobročinost Naděje důvěra láska

= konat a nečekat odměnu...

Není nutné dělat na všechny dojem!

Přemýšlej:
Tvá duše sídlí v tvém těle..
o TĚLO SE STARÁŠ JÍDLEM, PITÍM, ČŮRÁNÍM, KAKÁNÍM, SPÁNKEM A ODPOČINKEM PO HOKNĚ... - hmm, na to TŘEBA LOVE.
o DUŠI BY SES TÉŽ MĚL STARAT A TO MEDITACÍ... - K TOMU PENÍZE NE TŘEBA.
TĚLO máš propůjčené od Matky Země a tvou duši(=vědomí) od Boha.
A Ta duše po smrti těla TEDY pokud nemáš PENĚŽNÍ dluhy, putuje k Tvému Duchu do BARDA, KDE PLNÍ RŮZNÉ ŮKOLY A ČEKÁ NA DALŠÍ MIILOST BOŽÍ A DALŠÍ INKARNACI DO TĚLA MIMINKA.
a MIMINKO SE VTĚLÍ MATCE DO RODINY JEjÍŽ RODIČE MAJÍ PODOBNOU KARMU..
"TVÉ" TĚLO NEPATŘÍ TOBĚ, ALE MATCE ZEMI A DUŠE, PATŘÍCÍ K TVÉMU DUCHU JE VÝTVOR DUCHA SVATÉHO NEBOLI vŮLÍ BOŽÍ
Hmmm TAKŽE - CO TEDY sakra TADY V TOMTO VESMÍRU VLASTNÍŠ ???

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů(akcí a reakcí) světa - je v nás." ..mystik Eduard Tomáš

Rád cituji verše Chalíla Džibrána: "A Bůh řekl: "Miluj svého nepřítele." - Tak jsem jej poslechl a miloval sám sebe."

..poslechni si Radůzu - mě oslovila.

Příjmat všechno je hra, rozumět všemu je námaha.
Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede je rozum.
Neblázní básníci, ale hráči šachu.
Šílí matematikové a finančníci; zřídkakdy tvůrčí umělci.
Neútočím v žádném smyslu na logiku, tvrdím jen to, že toto nebezpečí tkví v logice, nikoliv ve fantazii.
Umělecké otcovství je stejně zdravé jako fyzické otcovství.
Zrovna každý, kdo má zdravý rozum,ví,že člověk je složitá bytost, že je v něm něco ze zvířete, něco z ďábla, něco ze světce a něco z občana.
Dušvně zdravý člověk dokonce ví, že je v něm i kus blázna.
Materialisté a šílenci nemívají pochybnosti. Gilbert Keith Chersterton "Ortodoxie"

"Láska je to poslední a nejvyšší, k čemu se člověk může vzepnout."
"A přesto říci životu ANO"-48.str. - Viktor E. Frankl
"..et lux in tenebris lucet" ..a světlo svítí v temnotách.

Nabízím výbornou Relaxaci a pak následnou meditaci, kdy procítíte že nejste jen tělo, myšlenky a ego...
Rečlaxace a následná meditace
konečná meditace

Dávej:
..svoji prožitou Pravdu, ..hledej na všem Krásu a ..roznášej Lásku, protože..
Láska je nadřazena nad všechna platná písma(Viz. evangelium podle Jana).

"Prvním pohlavním prožitím se zásadně mění toky energií ženy!"
"Děti narozené porodními cestami jsou povahově jiné než rozené císařským řezem : Stanislav Grof."

Člověku, jako vyvíjejícímu se božskému obrazu ve hmotě, bylo dáno sedm enegetických center, nacházejících se, podél lidského těla. Lidské tělo má tedy nejen hlavu(6.čakra) a srdce(4.tá čakra), ale také vlastní duši,.. ta se bere jako částečka od svého ducha, ktera se oddělí, po té se inkarnuje do těla miminka(=v 1/2 těhotenství), té vhodné mámě, s přibližně stejnou karmou(=dle zákona stejnorodost), pro svůj nový vývoj duše v lidském těle do dopělosti člověka a taky své smrti(=odchod duše z těla).
O první 3 čakry se staráme jako o vývoj svého těla - tedy tělesného "já" v materiálnu.
Vyššími čakrami obhospodařujeme své duchovní vědomí(5.tá,6.tá i 7.má čakra), a to jsou hlavně: Meditací, srdeční Modlitbou, opakováním lidských jmen(věnujících své bytí prací pro Boha, zmenšováním svého lidského Ega, atd.
Avšak chybí tu ještě význam 4.té ho centra, tedy 4.té čakry, a tou je projevování té hlavní božské síly, a tou je LÁSKA - k vlastní osobě a stvořenému, existujímu okolí(=odlišnému bytí než naše tělesné "Já")...
Bůh vlastně poznává, nejen skrze svojí vůlí(=duch svatý): stvořené všechny duchy, dělící se na své vyvýjející se duše v lidských tělech,... tedy lidi, mající svobodnou vůli; k boží existenci ve HMOTNÉM SVĚTĚ(=též na planetě Zemi).

 1. Miluji Stvořitele nadevše.

 2. Miluji Stvořitelovo dění skre mne.

 3. Miluji Stvořitele ve svém bližním.

Život je jen náhoda: "Jednou si dole, jednou nahoře", reálný svět je jak voda a jemnohmotnost jako moře.
Každý k moři dopluje jeden dříve a druhej později, kdo v životě miluje ať neztrácí v "dlouhej život" naději.

Vesmír je Boží myšlenkou.
Friedrich Schiller, německý básník, filozof a historik
*10. 11. 1759 - 9. 5. 1805
Vděčnost za svoje bytí na Zemi

Když: A) víš, že nikdo nad tvým tělem(=tebou) ve hmotě nemá vyšší moc, než ty sám s pomocí vlastního rozumu, tak -> si tedy pod vládou hmoty, kterou ovládá SATAN.
B) víš, že taky existuje něco nebo někdo, kdo má vyšší moc, než ty sám, nejen nad hmotou, ale i nad jinými světy(=dimenzemi) -> můžeš věřit v Boha.

A dvěma pánům(=energiím) současně nelze sloužit(=kamarád má už dlouho celou jednu ruku popálenou..)

HMOTA(=ILUZORNÍ SVĚT - DLE BUDHISTŮ="MÁJA") SE SKLÁDÁ Z: MOLEKUL, - TY Z: ATOMŮ, - TY Z: PROTONŮ, ELEKTRONŮ A NEUTRONŮ A TY Z: KVARKŮ, A TY JSOU Z: JASNĚJŠÍHO NEBO HUSTĚJŠÍHO SVĚTLA... Ruediger Schache - Tajemství BOHA(Cesta duše stvořením), r.2012

Buddhovo učení o soucítění, úlevě od utrpení a praktikování meditace je dnes stejně použitelné jako před dvěma tisíci čtyřista lety..
Kristovo učení o lásce k bližnímu, lásce k sobě a o modlitbě je dnes stejně důležité jako před dvěma tisíci lety u Galilejského jezera..
Srdce ŠAMANA - Alberto Villoldo, Ph. D. 2018

"To, co je pro náš omezený rozum magií,
je logikou nekonečna."
- Sri Aurobindo -

Nadjá neboli VyššíJá je Bůh.
Poustevník v Himaláji - Paul Brunton

Kde je víra - tam je láska,
kde je láska - tam je mír... restaurace Lipůvka.
Místo plní lásky k druhému, spíše buďme laskaví,
slovo láska bylo hodně poničeno..

Svaly a mozek ti můžou pomoci získat slávu a peníze, ale
upřímný respekt od lidí =
ten získáš jedině pokorou, slušností a laskavostí.
Jaromír Jágr

Nevěř svým očím, ani uším. Dej na to, jak hovoří tvé srdce!!

Milí lidé sežeňte si knížku: POSELSTVÍ PLEJÁĎANŮ, r.2017 - Pavlína Klemm

Většinou platí: Podle sebe soudím tebe..!!

PENTAGRAM ZDRAVÍ ČLOVĚKA
ZDRAVÍ člověka již nezáleží jen na doktorech a farmaceutickým průmyslu(tabletky), ale...
 1. BIOLOGICKÝ ASPEKT(=DOKTOŘI)

 2. PSYCHICKÁ NADSTAVBA

 3. SOCIÁLNÍ KOMPONENTA

 4. ENERGETICKÁ SLOŽKA

 5. SPIRITUÁLNO(DUCHOVNO)

- časopis ŠIFRA 04/2019 -

"LÁSKA je řád, disciplina a pevná vůle."
- časopis ŠIFRA duben 2019 -

"Láska je věčná,..rozdílné jsou jen naše pohlaví, věk, výška, váha, místo na Zemi, ale též.. naše Ega, získané Karmy a vlastnosti=viz. numerologie čísel).
Jinak všichni jako lidi tvoříme Jednotu bytí, v přítomnosti, lidstva na planetě Zemi a i po naší smrti(=viz. kniha "Život mezi životy" - Michael Newton, PhD.).


Naslouchej svému "HLASu SRDCE", protože
Doba se mění
Pokud někomu například tvrdnou tepny, obvykle má i tvrdé srdce. A pokud se zužují, znamená to na psychosomatické úrovni, že je srdce zavřené.
Co z toho vyplývá? "Co je zavřené(zúžené), potřebuje otevřít. Co je zavřené, nedokáže příjímat, ani sebe sama, ani ostatní. Takový jedinec si
málo uvědomuje, že zavřel svoje srdce. Pokud dosud nápovědy ignoroval, dává mu to srdce různě najevo. Srdce potřebuje pozornost, aby bylo vyslechnuto a
mohlo odevzdat všechny ty nahromaděné emoce, na to potřebuje prostor. A když to nejde, tak si ho vynucuje. Srdce je symbolicky i fakticky středem
našeho středu. "Cesta k nalezení vlastního středu je nekomfortní, ale chce to odvahu. Je to úžasný proces. Je třeba střed najít!" Es jako sebeláska,
sebeúcta, sebeodpušťení, sebepochopení, sebeuznání. Nevyžaduje to od druhých a nehledejte tp jinde, zkuste se zastavit a darovat to sami sobě.-
ŠIFRA 04/2019 - 59Kč

Ježíš:
>>Vězte, že moje plaménky hoří v duši(srdce), ohně temna ale plápolají v rozumu.<<
11 Ježíšových apoštolů cítili jeho slova otevřeným srdcem, jen 12.tý Jidáš nejdříve to pochopil rozumem..
kniha: ZAVÁTÉ DOBY SE PROBOUZEJÍ; 2005; JIHLAVA

Láska a porozumnění přinesou Mír..

"Bůh je láska", tedy "Láska je věčná,.. a kdo nechce být zničen po smrti svého těla, ať rozdává Lásku svojí existencí celému vesmíru zvláětě na ZEMi.."

Není správný, myslím si, být buď
 • Materialista(=po smrti vše končí)
 • či
 • Duchovní idealista(=hodnej jde do nebe)
 • Pravda je většinou ve středu, buď => OPTIMISTICKý REALISTA - hm,že:
  Čakry první, druhá a třetí patří k materiálnu na Zemi - pátá, šestá a sedmá k duchovnu!
  A tyto dvě sféry energií v každém člověku propojoje 4. čakra lásky - ANAHÁTA!!

"Člověk", jako živá bytost v těle na Zemi, už víme, vlastní duši!
Neměl by teda klesat dolů, a připoutávat se k Zemi, nejen obrovskou touhou po hmotných statcích, ale i agresí, a se svojí vděčností za poskytnutou mu příležitost prožít svoje bytí, jako člověk, na planetě Zemi by měl nejlépe totiž svým poznáním a zkušenostmi směřovat k Bohu. Lepší se snažit nemít žádnou agresi, žádné velké a nesmyslné touhy, po penězích, majetku, viz. až budu mít s Tebou kde bydlet a budeme mít po svatbě.... budou děti, musíš mít trpělivost! Trpělivost je důležitá vlastnost, ale člověk dělá špatně, když "pozemské" dává nad "božské", mělo by to bít totiž naopak! viz. -- Sergej Lazarev --

Také se říká: "Pracuj na sobě.." tzn. "..buď stále uvědomnělý v přítomnosti!"
Smrtelné hříchy jsou pýcha i lenost!! Když jsi "pyšný" či "lenivý" tak nejsi sám sebou!
Zdroj: Záhady života 3/2019

Dobrý den, víš co si myslím, že jsi?!
Ne, žádné nadávky!! Dle mně jsi pozorovatelem svého bytí(=těla či pozorovatele), na Zemi, ve hmotě(=totiž, jen ve hmotě, lze rozeznat svoji rozdílnou existenci(=svého ducha), jinačí v ostatním bytí ve stvořeném vesmíru!) Jako pozorovatel svěřeného mu těla, máš za úkol ho udržovat v tělesné pohodě a harmonii, a obhospodařovávat své tělesné potřeby(=na Zemi)! Pitím, jídlem, pohybem, prací a odpočinkem naplňuj fyzično(=materiálno) a meditací naplňuj taktéž duchovno! Jelikož obě 2 strany jedné mince(=tělesná schrána) má, k užití, propůjčen každý člověk na naší planetě! Jiří Rotrekl - Brno, Žabiny ;o)

Když jsem vděčný, tak jsem šťastný.
Když zasvětím život službě a pomoci ostatním, tak se mi udělá lépe.
Když mluvím pravdivě, tak se stávám pravým vůdcem.
** Srdce šamana - Alberto Villoldo, r.2018 **

Betálnej kořeŇ

88445719
Tato kosmická číselná řada je kód, který vás automaticky prosvětlí a tak napojí na kosmickou sílu a vědění. Tímto nabudete vyššího spirituálního vědomí a světelné frekvence. Tato řada je důmyslnou pomůckou pro vaše zakotvení v páté vědomostní domenzi!!
Světelná poselství z Plejád - Pavlína Klemm

Jak také zachránit... SVĚT................................?!?!

Moudrost mysli Pobožnost srdce Pokoj života
Filozofie Duchovno a náboženství Občanská práva a povinnosti
=soulad mysli s věcmi =soulad svědomí s Bohem =soulad mezi lidmi
Filosofové = sbory patriarchátů, egyptských kněží, brahmanů, mágů, druidů, rubínů....

A kdyby lidské společné pudy a obecné pojmy byly uspořádány v přehlednou soustavu, byla by naděje, že vzejde jiný stav věcí, totiž žádoucí shoda duší(v tělech), vůlí a skutků.
Odtud plyne, že společné pudy by nás poučovaly, co máme všichni chtít, aby byl soulad vůlí. Obecné pojmy by nás uvědomovaly, jak věcem rozumět z podstaty, abychom nebyli v rozpozu s rozumem.
Společné vlastnosti by nám ukazovaly, co všem sluší se dělat, abychom se nerůznili snahami.
A tak, kdybychom ze společných pramenů(=třeba internet) všichni moudřeli, milovali a konali, mohli bychoím mít jedinou, správnou, dobrou, obecnou, všem dostačující filozofii, náboženství a politiku.
"OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH" - JAN AMOS KOMENSKÝ . r. 2007

Jeden se mě ptal,..co bych od života chtěl?!
S úsměvem jsem mu odpověděl: Moudrou MYSL, pobožné SRDCE, sexualitu a tvořivost. ;o)

Každá lidská bytost žijící na Zemi a jeho tělesná schránka s duší je součástí jednoty ve stvořeném vesmíru naším Stvořitelem(tedy jen jeho vůlí=Duch svatý) k našemu vývoji našeho Ducha skrze duši!!!!)
Ke kterému budeš po smnrti(tj. odložení těla) svojí duší putovat a čekat na milost Stvořitele k další inkarnaci neboli vtělení do miminka těm rodičům a místě na ZEMI, DLE ZÍSKANÉ ČI ODČINĚNÉ KARMY..

Četl sem *** Satanskou Bibli z roku 1969 od Antona Szandora LaVey*** a myšlenky tam vůbec nejsou špatné nebo zlé!
Taky proto su ode dneška - křesťanský Ateista ;o) -

Neplaťí již zvolání že za "ZLO" oplať Dobrem(=nastav druhou tvář píšící Bible) ani za Zlo vyčiň druhému i ty Zlem(=Satanská Bible), nýbrž dle mne:
buď spokojenej za přijaté Dobro a nauč se odpouštět za provedené ZLO TOBĚ! protože, my všichni jsme vlastně jen učící se lidské bytosti na planetě Zemi
a NIKDO NENÍ DOKONALEJ(=proto se tu vyskytujeme ve svém těle - jako součástí Boha). = Poznej Boha v sobě(Numerologie-dle čísel).

Člověk, tedy lidská bytost, by měl prožívat nyní svůj život v rozmezí lidských(=tedy tělesných, rodinných, právních a karmických) stejně jako přírodních a vesmírných zákonů, než opustí svoje tělo!!!

Poslouchej vnitřní hlas svého srdce..

Zkusme si Relaxaci, pak meditovat, ať zjistíte, že nejste jen TĚLO, EGO a Mysl!!!
Rečlaxace a následná meditace
2. díl meditace

Muž a Žena - chtějící žít pospolu, měla by tam být Láska, Něha a Vroucnost!!!

Všechny bytosti, včetně lidí, existujeme jen proto, že nás Bůh Miluje..
proto také právě Vy uctívejte, milujte a snažte se pochopit jeho záměry s lidmi..
A nechoďte do hmotných kostelů, protože Bůh existuje mimo vesmír(=prostor a čas)!!!!!!!

MORÁLNÍ JEDY:
CHTÍČ, NENÁVIST, NEVĚDOMOST, PÝCHA, ZÁVIST..atd.
S těmito vlastnostmi se hromadí "černá karma" tedy zlo pro člověka.

Furt se mu dařilo žít....Kája Krylůj

isten to feeling of your heart and use brain to analyse datas of thinking and use your mouth to talk everything simple way.

=== Velice účinným energetickým systémem je technika prodýchávání čaker. ===
Představte si jak do svého těla nasáváte energii od Matky Země, která prochází skrze první čakru "Muládháru" vlastní páteří,
představte si jak S NÁDECHEM proudí jako plamen svíčky do druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté a nad hlavu do 7mé čakry, kde si pomyslete: "PŘÍJMÁM ŽIVOT NA ZEMI".
===> Poté vydechujte a plamen svíčky putuje směrem dolů páteří do 1ní čakry a pak ven z těla, kdy si poimyslíte: "UVOLŇUJI NAPĚTÍ, STRES A NEGATIVNÍ ENERGII".

Rozhoduj se s láskou a láskou své záměry také naplňuj. Dívej se na sebe i druhé jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou vaše záměry vycházet z tohoto pozitivního duchovního rozpoložení, pomůžete sobě i druhým!!
Rozdávající lásce nežádoucí nic za svoje bytí neublíží vůbec žádná energie(=viz. Matka MEERA).

Přeji Vám, nejen dnes, s láskou v srdci, všem energetickým bytostem(=živím i neživím; v těle i bez těla) - Dobrou Noc, do celého Bohem stvořeeného vesmíru!

Svastiky:

Světelný paprsek soucitu se probudil v lidském těle.

The light of compassion woke up in the human body.

Das Licht des Mitgefühls wachte im menschlichen Körper auf.
Můj hnůj alias EGO ;o)))

Život je krátký a proto...
porušuj pravidla
odpouštěj rychle
mluv upřímně
miluj skutečně
směj se naplno
a nikdy ničeho nelituj.

Zdarec člověče,
měj víru v Boha, v sebe a v ostatní lidi i andělé a elementární bytosti, protože Stvořitel je neomylný a všudypřítomný + každý je svým bytím jeho součástí tedy svým životem pobývajícím ve vesmíru!!!

Každý okamžik je posvátný. - Sri Chinmoy -

Zdarec člověče,
přemýšlej, koho budeš volit, protože pak tak bude.....třeba nejvyšší anděl po Bohu Satanael posral revoluci v nebi a jako Satan byl vyslán do hmoty ještě hodně níže než je Země, na nižší planetu, kde mluvení, přemýšlení, city a pohyb je mnohem pomalejší. Satan má proto tu na Zemi také mnohem nižší moc než obyčejnej člověk!!!

Zdarec člověče,
jsi právě součástí jednoty, Bohem stvořených, bytostí existujících, a to těch které je schopno uzřít očima, na planetě Zemi ve vesmíru.
Je prakticky nemožné vidět jednoduše lidskýma očima elementární bytosti existující v přírodě!
Taky máš svobodu ve svém rozhodování.
Láska je jen ve světlejších dimenzích(=blíže ke Stvořiteli).
Když chceš získat lásku - pak dávej lásku. Mimochodem je to logický, pomysli:
Budeš-li nenávidět ostatní a mít rád jen sám sebe, budeš narcista(jako Satan) a budeš dostávat zpět jen nenávist a né lásku.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá,...neboli: zákon akce a reakce!!

K a ž d ý     D e n     s e     m á m e     n a u č i t     J a k     B ý t     u p ř í m ě     š ť a s t n í     a     b     ý t     v d ě č n í     z a     s v ů j     ž i v o t     v     t ě l e  !!

..zůstaň veselý, neboť sklrze zeď veselosti nemůže proniknout nic ničivého. -sri chinmoy-

Karel Kryl o vlastenectví a víře..

Oslovila Tě touha žít?!
Proto drž se své vlastní pravdy, ale dej bacha, ať tě plíživá pýcha neovládne - ať máš "čisté svědomí"!
Co člověk - to originál,..nech proto bližního jít jeho cestou, necestou a třeba se v "Nebíčku" potkáte ;o).
Prožívej každej den, jako by byl Tvůj poslední, tj. v přítomnosti(=Bdělá pozornost), ale taktéž "v klidu"!

Všechno jsou to asi "kidy", život na zemi se neustále mění..
é Chybama svého jednání poznává působení sebe sama. Buďme proto asi již jako vyvinutí Bohové a prožívat radost z bytí ve hmotě, mějme tedy lásku k tělu(=nosící duši), a respektovat působení svých bližních, hlavně lidí, na sebe(=nejsi středem vesmíru) A mít k nim pochopení a lásku k jejich působení. Kdyby jim náš "Nejvyšší" nedával totiž příležitost k jejich dalšímu vývinu a neměl by lásku k nim, tak by je, jako působící naši "bližní", na Zem, nepustil! Proto bys měj mít respekt k "ostatním lidem" = to só jináč vyvinuté, působící, rostoucí a poznávající tví bližní. Proto asi Ježíš Kriostus(=syn Stvořitele) tvrdil: milujme(=respektujme) i své nepřátele.
A hlavně - nebuď pyšný na své tělesné "Já"(=ani svoje vzniklé klady), působící ve hmotě na Zemi!! Např.: Satan(=Ten tvrdil totiž, že vše ví a rozezná ve hmotě líp, než jeho Otec!). Kristus asi proto SDĚLIL: "Blahoslavení chudí Duchem, neboť jejichž je království nebeské.."! Své nabité znalosti využij k vyjádření lásky, vhodnou formou, jiné existenci! Jen otevřít se a snažit se vyciťovat vše svým otevřeným SRDCEM(4.tá čakra)! Více než na rozumnější, vzdělanější a vychytralejší působení svého mozku=prosazování svého "..já" na ZEMI.

Proto nikdy nevěř jen svým uším(=to,co slyšíš) a očím(=co spatříš),..snaž se více naslouchat svému Srdci!!
Užívej svůj vycvičený rozum NEJLÉPE jako superpočítač ke vhodnému předáVÁní VLASTNÍ vycítěné lásky(=hercna vibruje) ke druhý existenci(=má spolupracovat 4.tá(srdce) s 6.tou čakrou(rozum)). :O)

Lazarev: Co nás čeká v roce 2020. Jak překonat program sebezničení celého lidstva: Vobrovská pravda o životě z Ruska Vobrovská pravda o životě II.

Svýma očima pozorujme měnící se materilalistický, hmotný svět, ve kterém žijeme, jako nově narozené děti, jež jsou nadšené a užaslé nad různýma barvama, chutěma, vůněmi, zvuky a pohyby různých těl a věcí. Dívejte se taky na nádherné a živé dětské oči(=okna do duše). Oni co nejvíce nejen pozorují okolní živí a měnící se svět, ale také se snaží vcítit se do svého okolí a svým jednáním, oe svém bytí v těle, na ZEMI, SE DOZVĚDĚT, CO NEJVÍCE. Neznají a vše užasle poznávají - živé i neživé, věci, bytosti v přítomným okamžiku. No co,...žádný učený z nebe nespadl. ;o)))

Každá lidská bytost má svoje první tři čakry(muladhara,svadhistana a manipůra) propojené se svým hmotným bytím propojené s matkou Zemí, a pak 5.tá-višudhi, 6.tá-ádžna a 7.má-sahasrára, jsou čakry duchovního bytí, tedy tvé duše. Tyto dvě sféry spojuje - 4.čakra-anaháta, jako brána mezi těmito sférami blízko u těla. A čím více člověk pracuje se zemí(=pěstováním rostlin jako jsou rajčata, okurky, papriky a byliny a stromy(jablka,hrušky,ořech,třešně,atd.) i chovem různých zvířat) => zvyšuje se tím, jeho napojení spojené s životem na matce Zemi(=hmotné číslo 4 viz. numerologie) a tímto se též současně zvyšuje poznání(=analytické a duchovní energie čísla 9) během svého přítomného života na Zemi.

Jak se nejlépe poznat?!
Zkoumej se - s bdělou pozorností(dle OSHO) - své tělo(=skafandr své duše) během různých vyskytujících se situacích, tam, kde žiješ, jak s procítěným srdcem, tak také s vlastními myšlenkami v hlavě. Toto je důležité. Jestli máš po období, kdy jsi navštěvoval školu, jsi již v hokně a poznával jsi různé způsoby života, ostatních bližních, a navštěvoval jsi různé kurzy, letní tábory v přírodě a také ovládání techniky(Pc, tablety, notebooky, auta, mobily i pračku), tak nyní zkus vyživovat nejen své tělo, ale i svoji duši neboli "vyšší Já", ať je to meditací, návštěvou avatárů(viz. Matka Meera-dle ní se snižuje EGO: meditací, modlitbou a odříkáváním božích jmen). Nikdo neví vše...nemusíš poznat Zlo, abys věděl co je dobro!(viz. Nesahej Pepíčku na rozžhavené kamna, spálíš se, někdo tomu věří - jinej Ne, má svojí poznávací cestu, ale co zaseješ, to pak mnohonásobně sklidíš(=jizvy, popáleniny na těle atd.)).

Muži mají vyvinutější více svůj rozum, než ženy, ty jsou zase citlivější(=srdce). Proto např., ženy v Indii, aby si vybrali vhodný protějšek, chtějí také poznat funkci mozkových buněk u mužů, mají tedy červenou tečku na svém třetím oku na těle(=uprostřed čela nad nosem). Indové, muži, ji nemají. Ačkoliv musím uvést, že, energie srdeční čakry je mnohem obsáhlejší, než je enregie plynoucí z mozkových buněk. Kresba energií avatárky Matky Meery, značí že,.. čím je procítěnější srdce, tím je i vyšší mentální energie v mozku!

Poznávej a uč se tím, jak reaguje tvé tělo ve vzniklých situacích na Zemi. Snaž se také toto nejen prociťovat svým srdcem, ale taktéž vlastnímna myšlenkama ve Tvé hlavě. ...hodně důležité, abys poznal sám sebe..., protože každej člověk je originál. A vyskytující se informace kolem tebe(=tvý rodiče jsou Ti nejblíže(=dle zák. stejnorodosti)), se svými myšlenkami bojuj, buď je přijmi nebo ne, protože nikdo nezná úplnou pravdu!(kromě Tvůrce vesmíru, včetně Země, neboli - Stvořitele). Máš svobodnou vůli, ne?! Každej člověk je originál a postupuje časem, a prostorem, třeba se někdy míň, někdy víc přibližuje pravdě, ale nikdo neví úplně všechno(kromě zase Stvořitele, vyskytující se všude)! V minulosti myslitel Sokrates sdělil že,... ví že, NIC neví. Většinou platí, že život je změna... A uvědomme si, že všichni lidi tvoří "JEDNOTU" s ostatními bytostmi, tedy nejen s lidmi, kteří žijí v přítomnosti na Zemi, neboť po své fyzické smrti, člověk odloží svoje tělo včetně první tří čaker - do matky Země, a naše "Vyšší Já", neboli duše, cestuje k vlastnímu duchu. Má-li ještě nějakou neodčiněnou karmu, čeká na další milost Boží(dle zákona reinkarnace dle AgapeBrno),,,,a tedy udělení vlastní duše(=což je nositel částí svého ducha) do tělíčka dítěte matce, do břicha, svým nejbližším rodičům(dle karmy stejnorodosti) asi v polovině těhotenství. A.... Duše se v těle živí hlavně MEDITACÍ....

Smyslem bytí člověka na Zemi asi bude rozvoj jeho vědomí("Já") v těle, které je od matky ZEMĚ(i od rodičů), až do stavu, kdy toto vědomí(="Vyšší Já") může existovat bez vazby na hmotné tělo(avšak i o své cenné tělo PEČUJTE JAKO CHRÁM DUŠE).

Vobrovská pravda o životě

Teistů i Ateistů si vážím jako lidí, kteří hledají svojí cestu.. ateista také třeba doufá, že existuje něco vyššího než je on sám, a nemusí právě navšťěvovat kostely.. - jde svou volnou cestou, dle svobodné vůle, jež obdržel, jako každý, od Stvořitele, a není nutné se přidržovat církví za ručičku, a pak je tedy "HLEDAJÍCÍ" pravdu - svým cítěním, rozumem, svojí životní cestou, atd.
Moje vědomí v těle nyní poznává život ve hmotnosti,.. proto mně klidně oponujte.., "víc hlav víc ví" - nikam nespěchám se svým laxním přístupem k životu, však jednou natáhnu brka a,.. takže drž se jen své Pravdy!, s vlastním "selským rozumem" se pak... sejdeme na Centrálce. Mé jméno je "NIKDO".

KAŽDÁ CESTA PO ZEMI JE CESTOU PO GOLGATĚ - ZNÍ VOLÁNÍ STVOŘENÍM:"DÍTĚ, POJĎ DOMŮ!" - "POUZNEJ SE, Ó ČLOVĚČE..."
VLASTNIT SKUTEČNOU MOC ZNAMENÁ SLOUŽIT V LÁSCE! JEŽÍŠ(=SYN BOŽÍ) NEUČIL ŽÁDNÉ NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ, UČIL LÁSKU..
CVIČIT SE VE VŠE ODPOUŠTĚJÍCÍ LÁSCE= O NIC NEOČEKÁVAJÍCÍ, NEZIŠTNÉ LÁSCE- ŽÍT V OKAMŽIKU
PŘEMÝŠLEJME O TOM, JAK ČASTO JEŠTĚ SOUDÍME(POZIT. + NEGATIVNÍ). LIDSKÉ EGO NATÁHNOT NA KŘÍŽ. NÉST ZODPOVĚDNOST.
KDYŽ VYTVOŘÍ CÍTĚNÍ SRDCE S MOZKOVÝMI BUŇKAMI HARMONII, ODKRYJÍ SE NOVÉ ZÁKONY STVOŘENÍ.
PROSTOR A ČAS JSOU KLAM -> "TED"=VĚČNOST=JEDNOTA!
JSME-LI V POKOŘE, BUDOU NÁM ŽIVLY SLOUŽIT - JSME-LI PYŠNÍ, ZAMĚŘÍ SE ŽIVLY PROTI NÁM.
V MLČENÍ - POZNAT NÁSTRAHY PÝCHY. POKORA DÁVÁ NEBESKOU OCHRANU.
SEXUALITA JE TVŮRČÍ SÍLA = DAR BOHA. SMUTEK JE ODDĚLENÍ OD BOHA.
TĚLO="ČESTNÉ ROUCHO". LÁSKA PŘEMÁHÁ STRACH.
NIKDY SE NEPOVYŠOVAT NAD BLIŽNÍ. LÁSKA ZPŮSOBUJE V PROTĚJŠKU NEJPRVE AGRSI
POVINNOST NECHŤ NÁM JE RADOSTÍ. POKORA, MÍRNOST.
POSEL SVĚTLA KRÁČÍ V "MY" NA ZEMI. BUĎ NOSITEL SVĚTLA = SPOLUNOSITEL. JEŽÍŠ KRISTUS UČÍ: CESTA K JEDNOTĚ SKRZE LÁSKU - ROK 1992/BŘEZEN 1995-NORIMBERK

Láska je úkon vůle, zatímco poznání je plodem rozumu. Láska je obětavá a také vlastnická, plně uskutečněnou láskou je teprve láska přející!
TOMU ODPOVÍDÁ PLNÁ ODDANOST BOHU, KTERÁ JIŽ NEZNÁ ŽÁDNÉ POŽADAVKY. V nejuzší souvislosti platí: čím více se člověk dává Bohu, tím bohatěji a hlouběji nalézá také sám sebe.. Kdo Bohu všechno obětuje(=žádné výhrady) dostává od Boha všechno.
Láska je sebepřekročení - je vykročením z vězení, v němž je člověk upoután sám k sobě(taky k vlastnímu Egu).
Opakem lásky není nenávist, ale spíš lhostejnost nebo zvrácená láska a Bůh mlčí.
Chce-li však být člověk být středem(..vše ví) a zahrát si na Boha, ukazuje tím svou zranitelnost, svou nahotu(jako Adam v ráji)
A jak může "ego" zemřít?! Odpoutáním, nabytím vnitřní svobody od závislostí ve světě.
To rovná se "nic" a tím se rovná že, "nic" je "Bůh"(=viz Terence Hill ve filmu: "Mé jméno je "nikdo").
Úplná jistota(je tedy naprostá nejistota) spočinutí v nahotě Boží pravdy(=vím, že nic nevím) je "smrtí ega".
viz. "Poslední budou prvními a první posledními". Dobrou cestou k oproštění se od Vašeho ega je i meditace.
Až se vyčerpáš marnými pokusy rozumu "propřemýšlet se" k smyslu těchto hádanek usedni si k meditaci a zastav
tok svých myšlenek, a až pocítíš, že jsi ve stavu "samádhí"(=plného ponoření a usebrání(=opak křečovité koncentrace)),
pak se ti žádané slovo samo vynoří - po určité době svých snah o "samádhí" zmizí oba aktéři:
milovaný i milující, Bůh i člověk - zůstane jen láska.
Pravda o životě, před a po smrti, nemá být podávána v rozdílných náboženstvích, neboť, kam se má pak člověk časově zaměřit se svojí pozorností?!? Pravda, svoboda a láska u lidstva musí jít společně svojí cestou a to ruku v ruce!(=když ne je to vyzdvihování svého náboženství A PRAVDY PŘED OSTATNÍMI!) Tomáš Halík - Chci, abys byl, rok 2012.

*** Nohavica Jaromír - "Tenkrát" ***

Už každý ví, že v člověku je jiskra boží, tedy Bůh, člověka stvořil k obrazu svému. A člověk v přítomnosti existuje ve hmotě na Zemi, kvůli vědomému poznání svého "Já". Tedy jen v materiálním světe poznává své "Já" - nejen svým chováním, užitými slovy, myšlenkami, činy a city, na různých místech planety, Matky Země. Spolu tvoří všichni lidé shromáždění lidských bytostí v přítomném okamžiku
různé od výchovy od svých rodičů, kamarádek a kamarádů, různých vztahů a (ne)vědomým (ne)plněním lidských, přírodních a vesmírných zákonů. vyskytujících se na Zemi, ale každá z nich je odlišná od jiné, tedy originální - nejen svým pohlavím, věkem a svým tělem(=skafandr pro duši), Tím se člověk, dle svobodné vůle poskytnuté Bohem, zavazuje rozhodovat se, co bude dělat, a jak se bude chovat, zda respektovat bližního svého, či nikoliv a bude se snažit svou existencí, vyvíjet k vědomému bytí svého "Já" s respektem a jednotě s ostatními lidmi na Zemi(v jednotě jsou např. včely). Ačkoliv má člověk, jak již jsem zmínil, svobodnou vůli zda se rozhodne být nápomocen celku, nebo bude jen svým Pánem a neuznává Stvořitele(=Černý nebo Bílý Mág) a svoji cestou putuje blíže Satanovi, tedy většinou má vědomý blok mezi šestou a sedmou čakrou, u těla, a také si většinou, pro své prosazení u lidstva, tvoří zápornou karmu, kterou jestliže v průběhu svého současného, možná také i budoucího života, neodčiní nasloucháním přírodě, lidem a vesmírným zákonům; bude jako součástí Temna zrušen..., a přetvořen do duchovních semének neboli zárodků - pro nové a další bytosti - určené pro poznání svého "Já" ve hmotném vesmíru. Máme být vděční Bohu za své tělo, mysl, hercnu a s láskou tyto mechanismy udržovat v chodu a starat se o ně jako o výkonné ¨superpočítače". Srdce(=4.tá čakra) je vlastně bránou, která spojuje naše dvě sféry bytí, tedy materiální svět(1.,2.,3. čakra) s duchovním světem(čakra 5.,6. a 7.má). A obě tyto sféry by měl nynější člověk rozvíjet s pohybem, s láskou a s radostí v materiálním životě na Zemi, i poznávání naší duše a našeho "Já" vyskytující se v těle.
Mé jméno je "NIKDO".

Uvažuji o bohu jako o malíři, který namaloval umělecké dílo(vesmír), a vložil do něj svou vůli(=Ducha svatého). Nyní, vyskytující se mimo něj, kochá se vývojem svého živého díla, včetně bytostí putujících prostorem a časem. Duch svatý stvořil všechny existující duchy. Kousek stvořeného ducha se nazývá "duše", která se vtělí(dle zákona stejnorodosti) v polovině těhotenství určité ženě, a až jistý člověk zestárne a zemře, putuje pak jeho lidská "duše" zpět ke svému duchu..a čeká na další milost boha a vtělení se do nového mimča. Stvořitel, bůh, vesmírná inteligence nebo "Nejvyšší" - chcete-li, stvořil člověka k obrazu svému, a také mu dal svobodnou vůli -> ke svému vývinu z Nevědomé bytosti do.. Vědomoého "Já"! Buďme tedy radostně vděční bohu za poskytnutí našeho těla, do určitého místa a v určitém čase, s duší, která poznáváním a zkušenostma roste a vyzrává, a uvědomuje si více své "Já".
Mé jméno je "NIKDO".

Nečiň druhému to, co by se nelíbilo činit ani tobě samému !!

"Každý den je jen jedna věc, kterou se máme naučit: "jak být upřímně šťastni."!! - Sri Chinmoy -

Nyní je vnímané "křesťanství" více než náboženství(=odříkané modlitby během návšťevy kostela). Křesťanství přibližuje lásku k Bohu v lásku nejen k člověku + jiné formy bytí na Zemi, i v celém vesmíru! Láska k Bohu a jeho existencím na Zemi se jeví našemi tělesnými smysly jako:
 • živé:
 • =stromy, hmyz, zvířata, lidi, příroda atd.
 • neživé:
 • =hory, kopce, kameny, sopky, moře, stůl, židle, závěs, bedna atd. Považujeme tyto neživé existence za mrtvé, protože našimi smysly nevnímáme jejich bytí, jelikož mají nižší vibrace své existence, než my lidé jsme schopni vypozorovat.
Mé jméno je taky... "NIKDO".

*** Moudrost věků ***

Za "totáče" jsme si mysleli, že to ještě horší být nemůže. Ale mýlili jsme se:

Deset zásad správného pohybu duchů(=lidÍ) ve hmotnosti(na Zemi):
1. Milovati budeš Boha - Podstatu světa, protože je zdrojem tvého života!
2. Neučiníš si o Bohu představu, protože si za svého života nikdy nepřišel do styku s dokonalostí!
3. Za všechnu svou činnost jsi odpovědný Bohu!
4. Všechny dny tvého života jsou darem Boha, proto jsou svaté!
5. Cti svého pravého Otce nebeského, který ti dal vědomí a Matku zemi, která ti dala tělo!
6. Nebudeš mít v nenávisti bližního, neboť život mu dává sám Bůh!
7. Nezneužiješ pohlavní sílu!
8. Budeš respektovat majetek bližního, neboť mu jej svěřil Bůh!
9. Neublížíš bližnímu slovem!
10. Nebudeš bližnímu nic závidět, neboť závist je pochybnost o Boží spravedlnosti!
="DUCHOVNÍ VÝVOJ LIDSTVA" - J.Staněk + J.Brzobohatá - AGAPE BRNO
A NEZNALOST NEOMLOUVÁ..!
Teprve stav absolutní pokory před Bohem je jediným předpokladem vnitřního zvratu, ..vyléčení temnem zasažené duše!

"STRACH" je nejsilnějším duchovním a duševním jedem, který zablokovává jakýkoliv vývoj jednotlivce a tedy je jakékoliv společenství lidí, které tento "jed" indikuje =je tedy v rozporu s Řádem stvoření a má zajištěno zhroucení! Násilí i protinásilí vyvolává "strach" v duši utlačovatele i utlačovaného, spoutává oba!

Ať to zní jakkoliv "odvážně": uvědom si, že nejsi odpověden za své hříchy žádné církvi! Jen v tobě - jako v jiném člověku - je jiskra Boží. Máš tedy odpovědnost za svá slova, své myšlenky, své činy a své cítění jen svému svědomí = tou řečí mluví Bůh k tobě!(i skrze anděly atd.)

Snaž se být při vzniklých situacích pozitivní a sebevědomý s bdělou pozorností, neobávej se svého bytí ve vzniklých kritických situacích, neboť díky nim také poznáváš svoje "Já", tedy sám sebe, a svou vůli.

Nyní je patriarchát - vláda mužů, v minulossti byl i matriarchát(=vláda žen).
Měli by být obě strany rozděleny stejně na polovinu, vždyť po třech generacích dětí -> ve vládě jednoho ..archátu se prý lidi probudí k sebezničení!
Vždyť po úmrtí svého těla existuje z člověka jen jeho bezpohlavní "duše", proto zapoj svůj "selský rozum"!
Po smrti těla putuje lidská duše, dle činných zlých či dobrých skutků, do temnějších, či blíže Bohu, světlejších dimenzí, kde existují určitou dobu,
tedy čekají, na další udělení milosti Boží a vtělení do miminka, v těle těhotné matky, v polovině jejího těhotenství.

Život je krátký a proto...
porušuj pravidla, odpouštěj rychle, mluv upřímně, miluj skutečně, směj se naplno a nikdy ničeho nelituj.

24. dubna jest sv. Jiří a probouzí se příroda. Říká se: "Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři."
Kde "Had je symbolem Satana" a "Štír je symbol pro Lucifera."

*** Štatléřská sajtna Naše Věc ***
*** Jaroslav Hutka - Morava ***
*** Jaroslav Hutka 2018 ***

 1. Landa - "Holky a mašiny.."
 2. Landa - "Morituri Te Salutant!"

*** Kamarád do deště ***

"Imidž je nanic; poslouchej tlukoucí hlas svýho srdce..."
*** Zvuky pro 7 čaker ***

- Sweet DREAMS od Marylin Manson -!!
Nebo: ser na pozitivní myšlení a nesnaž se bejt výjmečně pozitivní(=je to jen páchání dobra)!!! Přináší to jen bolest a to, co hodnotíš jako negativní situace a emoce ti naopak přinesou radost a pohodu, žes je zvládl...
*** Charles Bukowski ***

!!! Eminem - Without Me !!!

"Krásná žena je "OČISTEC" pro tvoji peněženku"!

- Uriáš -

 • "Myslím, že bez lásky je sex k ničemu. Věci můžou mít smysl, jenom když mezi zúčastnými existuje nějaký cit."
 • "tímto obětuji sama sebe. dokážeme-li učinit jednoho jediného člověka během života šťastným, pak je náš život ospravedlněn."
 • ..láska je cesta, která má jistý smysl; sex je smysl sám o sobě!!
- Charles Bukowski -

"Život dle Mně
"Lásku od Kryla taky můžu..
"Nohavicu mám taky rád..

Každej kladnej čin bude po zásluze potrestán,
a každej zlej čin taky; nevim, ale jen zda bude stačit vyhodnoceným lidským trestem, za vytvořené zlo, pobyt za mřížemi, či dle ještě jiných zákonů ve vesmíru platících, pobyt na horším místě ve svém příštím životě(=inkarnaci) na Zemi.

Chlape, no ty co glgáš alkohol: "místo mozku máš nejen z piva kostku" !!!! ;o)))
Helena Růžičková

"I. PíseŇ"
"II. PíseŇ"
"III. PíseŇ"

Lidská bytost svým bytím v životě na Zemi by se měla pohybovat a tvořit, jak v přírodě(=to jest hmotná sféra - první 3 pozemské čakry), tak v duchovní sféře(=čakry 5.,6.,7.) včetně procítěného srdce(=4. čakra - to jest brána mezi těmito dvěma sférama) a s pozorujícíma otevřenýma dětskýma očima měnící se svět v čase, kdy na planetě Zemi žije!!!
Také lidská energie z prvních tří čaker(1.,2.,3.) putuje zpět do Matky Země včetně mrtvého těla a jen se svou duší a vyššími energetickými čakrami(4.,5.,6.,7.) si nese prožitou energii člověk po své tělesné smrti, dle zákona přitažlivosti stejnorodého, do jiných dimenzí.
Člověk je součástí Boží tvořivé vůle(Ducha Sv.) ve vesmíru(=na Zemi), lidské tělo má i duši - ta je součástí svého Ducha(mimo Zemi). Duch je dílo stvořené Duchem svatým(=tedy Boží vůlí). Boží vůle lze rozpoznat a přiblížit u každého člověka, žijícího na Zemi, díky jeho čísel, tedy data narození, hlavně rozebrané numerologií!!
Skladba je od Rolanda Santeho od AgapeBrno a posiluje auru celkově 6x, harmonizuje a mnohonásobně posiluje 1. až 6. čakru. Čtyřmi paprsky propojuje 7. čakru do vyšších astrálních rovin a je pod ochranou a vedením pěti andělů. = Užasná hudba s momentky obr. Země.!!!!

Když moc lásky - Nahradí lásku k moci - Člověk bude mít nové jméno: Bůh.

--- Uriáš ---

Napsal sem po klinické smrti v nemocnici křivolace na kus papíru propiskou slovo "LÁSKA", když se má duše navrátila do bytí ve fyzickém těle. Láska vychází z energetické čakry čtvrté ANÁHÁTA a je otevřená tedy nejdůležitější, pak je sedmá(víra ve Stvlořitele) a pak vše ostatrní, podle mně..

Sergej Lazarev - Diagnostika Karmy
13 březen v 10:27

Každý člověk má ve své duši energii. Její větší část musí vracet Bohu a její menší část musí směrovat na duchovní a fyzické. Pokud zapomeneme na lásku a přestaneme se starat o svou duši,
dochází k prudkému nárůstu materiálního blahobytu, schopností a podobně. Máme radost z přívalu peněz, ze splněných přání, ale neuvědomujeme si, že okrádáme svoji duši a toto „štěstí“ si budeme muset
několikanásobně odpracovat duševním smutkem a podlomením našich fyzických sil. Kristus říkal, že pro bohaté bude složité vejít do království Božího. Materiální bohatství představuje velké pokušení.
Duchovní však ještě větší. Proto také Kristus řekl: „Blaze chudým v duchu.“

Celá řada lidí prudce rozvinula své duchovní možnosti tím, že se oprostila od svého těla prostřednictvím hladovění, sexuálního půstu nebo osamění. Objevují se u nich nadpřirozené schopnosti.
Stávají se z nich jasnovidci a často nechápou, že duchovní bohatství představuje ještě větší pokušení, než to materiální. Potom následuje zákonitý proces – to, co zbožšťujeme, zemře. Schopnosti,
duchovnost, vědomí. To vše jsou projevy stejné kategorie. Pokud je zbožšťujeme, začnou si nás podřizovat a udělají z nás otroky. A Bůh, aby zachránil naši duši, nás o ně připraví.

Muži => V první řadě je víra ve Stvořitele, poznávat Duchovno na druhém místě a na třetím místě je poznávat materiálno...
Ženy => Víra ve Stvořitele je na prvním místě a na druhém místě je poznávat materiálno až na třetím místě je vědění o Duchovnu!!!
A měly bychom žít pospolu, protože bejt sám/a je nepřirozené, tedy proti přírodě i když toho hodně víš!!!

"Monte Verdiho Hudba ze středověku"

Satanael, byl po Stvořiteli nejvyšší anděl, možná proto ho "On" poslal do hmoty, aby už jako jen Satan(už bez lásky ke Stvořiteli tedy bez přípony "EL") vychovával lidské duše => viz. vesmírný zákon: co zaseješ, to pak mnohonásobně sklidíš!!

Lidi, žijeme v Ráji na Zemi!!!
Že tomu nevěříte kvůli prachům? Vo co Vám de - černoprdelníci? 97% všech peněz de do 13ti Satanských rodin jen 3% jsou v oběhu nám chudým lidem, tak proč mít love?!!! Na co? Po své smrti si za ně nic nepořídíš!! Já to vím, byl jsem minulej život prej Harpagon v Anglii ;o). Love jen na bydlení, jídlo a ošacení!

***mY všichni lidi žijeme v Jednotě(=né v obchodě ;o)-E) viz Werich***

Karel Kryl a jeho "Děkuji"!
 • Pár zbytků pro krysy na misce od guláše,
 • milostný dopisy s partií, mariáše,
 • před cestou dalekou zpocený boty zujem
 • a potom pod dekou sníme, když onanujem.


 • Lásko, zavři se do pokoje,
 • lásko, válka je holka moje,
 • s ní se miluji, když noci si krátím,
 • lásko, slunce máš na vějíři,
 • lásko, dvě třešně na talíři,
 • ty ti daruji, až jednou se vrátím


 • Dvacet let necelých, odznáček na baretu,
 • s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu,
 • v opasku u boku nabitou parabelu,
 • zpíváme do kroku pár metrů od bordelu.


 • Pár zbytků pro krysy a taška na patrony,
 • latrína s nápisy, jež nejsou pro matróny,
 • není čas na spaní, smrtka nám drtí palce,
 • nežli se zchlastaní svalíme na kavalce.

Přeji Ti dostatek sil a odvahy na cestě za poznáním pravdy, kterou když poznáš, tak Tě osvobodí(Jan 8:32).

Sex je možné pozitivně uvolnit pouze láskou, něhou a vřelostí a lidé budou svobodní jen tehdy, až začnou moudře uplatňovat principy univerzální lásky a pochopení !

Jedno jediné přikázání
Smíš dělat všechno, co chceš ale nezapomínej, že to děláš sám sobě. Když si myslíš, že to smíš udělat sám sobě, tak můžeš zajít i do extrému. S tímto přikázáním máš ve všem svobodu a přeci si budeš počínat moudře, Christian Morgenstern

*** Relaxujte s Hobitku v lese na pištalku hrající ;o) ***

Léčitel a věštec neboli Světlonoš z Moravy(5tá dimenze)

Evenstar from the Lord of the Rings on STL Hobbit Ocarina


Toto je Vaše srdce, i díky němu žijete...!

Aida Nikolaychuk z Russia..

PROBLÉMY S TĚLEM

Doktorská studie o jídle v ČR..

Zdravíčko, nebudu Tě nutit ke čtení či studování těchto, o duchovnu a o životě na Zemi, vyprávějících webovek,
neboť každý/á má svoji cestu a člověk má Bohem mu/jí danou svobodnou vůli k vlastnímu rozhodování.
Sdělím Ti jen svoji, mnou poznanou pravdu:
Chováním se s nesobeckou láskou, disciplinovanou mravností a soucitem se přibližuješ ke svému Otci(Bohu).
Hříchem je vzdalování se od Boha, tedy opak tohoto chování ve stvoření...
Máš svobodnou vůli člověče, tak co si zvolíš, tedy na co čekáš?!! --- Uriáš ---

Uriáš nosí v srdci s sebou všechny postižené, bezdomovce, starý, kurvy, buzeranty I Cikány = taky lidi!!!

Každý člověk přemýšlí: "jak bude zítra? a hlavně co na sebe"?! Tedy pičasí.. ;o)
Povím Vám to: Na Moravě bude "teplá zima", v Práglu bude zima pro Teplí..
Nic proti Teplím či děvkám nebo lesbičkám, případně FEMINISTKÁM. Jsou to taky lidi..
Žijme radostně s dětma v přírodě a v Míru...

Neorientujme se však "my lidé", jen na hmotu a techniku!!!
Neboť ve vesmíru(včetně Země) jest "vše pomíjivé", jen Vyšší moc či Stvořitel či Bůh či Zdroj jest "věčný"!!!

Přišel jsem na toto: "Není vždy vše jen zlato, co se třpytí - viz. osvícené padající vločky sněhu v zimě!"

PíseŇ pro lidi žijící nejen v ČR....

Vím, že nic nevím(Sokrates) a někdy dumám, da existuje Zdroj(=Stvořitel vesmíru)!
Něco - jako Vyšší vědomí musí přece existovat, které stvořilo nejen arch i andělé, bytosti přírody, Atd-.
Taky si uvědomuji, že má součást bytí na Zemi(ve vesmíru), má nějakej větší smysl, protože takopvej magor jako sem byl, to bych už nežil..
Ve 23letech měl Jura autohavárii + byl 5 dní v klinické smrti. Protože
sem zapomněl do sebe sypat lentilky a dle psychiatričky, to musím, tak jsem byl na psychině v Černovicích půl roku.
Potkal jsem dost lidí a taky jednoho černýho mága, který mi podal ruku a já jsem jej stisknul a asi pak sem jel s našima domů a
spadl jsem z postele v noci a nemohl jsem se postavit na nohy,... můj táta mě pak podpíral na záchod, a následně zavolal sanitku kam sem vlezl a jel do nemocnice Bohunice.
Měl sem CRP(bílkoviny v těle) "311" a normální je nula až 10!
Z tohoto vyvozuju, že ještě nemůžu bejt tuhej a furt takovej magor a šprt jako ve školle a neprožívat srdcem svoje bytí
na Zemi?? Proč bych ještě žil, tedy existoval?! Užívej své "srdce a hlavu" = mysli nejen na ovocnmé mysli ;o)!!!

SrdceRVOUCÍ písnička z minulÉ DOBY od zpěváka z ČR

Chtěl bych být víc nenáviděn za to, co su, než milován za to, co nejsu... ..taky Curt Kobain "Nirvava"

Michal David - Ruská Máša..;O)

Lásku nezískáš hmotnými statky jako boháč, ale ani jako chuďas!!!
Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou - ti kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.
D. zavládla zpívá nám Gott a Walda, zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda.
D. panuje od Aše po Humenné - samet a něha v pánu je a zuby vylomené.
D. dozrává do žaludečních vředů - bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů!
A je to mýlka soukromá snad optického klamu, že místo SRDCE břicho má a místo DUŠE tlamu..
"Karel Kryl - DEMOKRACIE"
Už Ti chlape někdo řekl...: "víš, proč se dnešní holky tak malují a voní?!"
Protože jsou škaredé a smrdí!

Zastav se na chvilku - a zkus pomyslet na sebe,... teda na předávání své radosti a lásky všem tělesným buňkám(=takovej malej vesmír), a budeš své bytí, po chvilce, cítit SPOKOJENĚJŠÍ a ŠťASTNĚJŠÍ!!!

Zpívání Tomáše Klusa z hradu Veveří!

Rovnost pohlaví dle Wericha

KRYŠTOFFFF...!!!!!!!!!!!

SRDCE a KŘÍŽ od K.K.

PíseŇ Neznámého Vojína od K.K.!!!

"Emoce" a "City" mnohonásobně zrychlují lidskou "MYSL"!


Skladba posiluje v tomto týdnu auru celkově 4x, prozařuje, harmonizuje a několikanásobńě zesiluje 1., 3. a 4. čakru. Čtyřmi paprsky propojuje 7. čakru do vyšších astrálních rovin a je pod ochranou a vedením čtyř andělů.

Michal Tučný - Cesty toulavý..;O)

Důležité jsou také vědomosti a informace(viz. íTý): hoďte proto lidi "čučku o ČR" taky sem...;O)

Lidská bytost neboli člověk žijící ve hmotě na Zemi se skládá ze:

 • těla (=svaly, kosti, krev, voda, tuky atd.) viz. první 3 zemské čakry.
 • duše - čakra 4.,5.,6.
 • ducha - čakra 7.(= napojení na Zdroj) - tu mimozemšťané nemají..

Meditace - 1. díl
Meditace - 2. díl

Ptáte se asi, "jak meditovat":
Sedněte si, třeba jako já, na postel s opřenýma zádama o stěnu a dýchejte takto:
Představte si, jak při nádechu vedete svojí páteří hořící plamen svíčky od spodku(zadku - 1. čakra) tělem nahoru, až nad hlavu(7.má čakra), přitom přímáte tímto božím dechem sílu, inteligenci a lásku. Při výdechu vedete plamen od 7.mé čakry(nad hlavou) tělem, tedy svojí páteří, až k zadku(1.čakra), uvolňujete se od napětí, stresu a negtativvních energií. Opakování dělá mistra! ;o) Takže toť jest vše...

Jsme čisté vědomí - lásky, znalostí i života nesmrtelného!

FTIP se ZVÍŘATAMA:
Nezaměstnaný padesátiletý muž se jde zeptat do zoologické zahrady, jestli by pro něj neměli nějakou práci. V zoo ten týden zemřela největší atrakce, gorila, a tak podnikavý ředitel hned muži nabídne, že ho oblečou do gorilí kůže a on bude dělat gorilu, aby neztratili návštěvníky. Zoufalý chlap na to kývne, z gorily udělají perfektní převlek, zavřou chlapa do klece a on skáče, skotačí, buší do prsou, houpe se na lanech, návštěvníci se dobře baví... až jednou neodhadne vzdálenost a zhoupne se až do lvího výběhu. Celý zesiná hrůzou a začne řvát "Pomoc, pomoc!" Lev se k němu už pomalu blíží, nakonec mu zasekne drápy do ramene a sykne: "Drž hubu, nebo přijdeme o práci oba."

...proto nepracuj jen pro získání finbančních prostředků k obživě těla, zkus taky chvilku pracovat sám na sobě.
Nejlepší je začít tím, že se z napětí uvolníš...např.:
Lehnu si se svým tělem na postel, s nádechem se uvolňuji a příjmám své bytí
a s výdechem nechám odevzdat, tedy uvolním, své svalové napětí a stres - takto dýchám jako příliv a odliv vody v oceánu určitou dobu.

K poznání Boha(i jeho díla) je třeba na sobě pracovat. Jak s tělem, tak se svojí duší.
Nemůžete být, ale po pár procítěných meditacích hned osvíceni! Všechno chce svůj čas. Je to jako s tělem.
Např. když jste byli dětmi, také jste hned nejedli jídlo o třech chodech. Museli jste začít pít mateřské mléko, pak sunar, pak kaše atd.
Pomalu, ale jistě!!!

A život nekončí smrtí! Svým ukončením života v těle tedy odevzdáte Vaše tělo(=energie z prvních 3 čaker) matce Zemi, a Vaše duše bude putovat, dle vesmírného zákona přitažlivosti stejnorodého, k ostatním podobným duším té Vaší do různých světů..

"Celý den v duchu zpívám, celý den radost mám". - buďme proto vděčni za život v přítomnosti, uvolněme se a buďme také šťastní!

Polaritu je třeba zrušit viz. podobenství o "Slunci", také vysílá láskyplné paprsky světla a tepla na všechny, jak pozitivní i negativní bytosti..
Pokora dává nebeskou ochranu - strach je nedostatek lásky => láska přemáhá strach!
Peklo a očistec jsou jen stavy => zrušit negativní myšlenky(=nereagovat na ně)!
+ Jeden za všechny a všichni za jednoho => za Krista.

Songy pro potěšení duše:
Freestyler
Gangsters Paradise
Pulp Fiction
Soul Rebel
Pravda
Láska
Kdož jsou boží bojovníci...
Aneta Langerová - Vzpomínka
Film Roming 2017 - Marián Labuda + Bolek Polívka.;o))

...moravská přírodní meditačka...;o)))

Je to boží dar tvému životu(=působení) tvé duše v těle - danou TI ke svému vývoji k vědomému "Já" ve věčnosti, poté bez těla. Máš danou svobodu ke svému vlastnímu rozhodování jako lidská bytost! Avšak nepoznáš-li zlo, nemůžeš pak poznat působení dobra! I když žiješ stále v nevědomosti šťastnej a rozdáváš svým chováním jen radost, lásku a pohodu druhým jako sám sobě, tak kladně působíš na celé Boží stvoření a to je výborný! Protože dle zákona: "Co zaseješ, to se Ti mnohonásobně vrátí." Budeš veselej a šťastnej a nemusíš STUDOVAT další školy po základce, abys měl tituly a tím lépe placenou práci!! Pak si uvědomíš že, chceš-li být šťastnej, nepotřebuješ nuutně peníze(kromě naplnění tělesných potřeb).

288Hz MMM Mantra - Nejsilnější aktivace 3.tího oka na světě

Bacha na plíživou PÝCHU....Lékem je POKORA !
Poslouchej své srdce a buď věrný Bohu.

Otevřete třetí oko a koruní čakru

Posílení čaker 1. - 7.

  Drž se:
 • vytrvalosti
 • disciplině
 • radosti
 • snášenlivosti

Lubomír Lipský - český herec a komik 1923 – 2015 => „Lepší je si to posrat podle svého, než podle toho, jak ti radí ti druzí.“ - film Bobule
Zdroj: https://citaty.net/klicova-slova/film/

Charles Bukowski - americký básník a spisovatel 1920 – 1994 => „Někdy mám pocit, že všichni žijeme v nějakým filmu. Víme, co říkat, kam jít, jak se chovat, akorát tu není žádná kamera. Ale nikdy se z toho filmu nedostaneme. A je to mizernej film.“
Zdroj: https://citaty.net/klicova-slova/film/

Nereaguj bezmyšlenkovitě(první popud) na, dle Tebe, zlé chování druhého člověka jen díky získaných zkušenostech z minula! Poznávej ho v delším časovém úseku, skrze jeho chování a vyzařování, protože jedině tak poznáš někdy skrývanou pravdu o něm. A změna je také průběh života - buď proto umírněný a trpělivý ve svém hodnocení.

A taky nenuť svoje získané vnímání o životě a zkušenosti(realitě) o něm druhým lidem(viz. Jehovisti)!
Zjistil jsem, že všechno má svůj smysl a každej člověk dostane své vlastní poznání a zkušenosti, od Boha, který obdaroval každého člověka jeho svobodnou vůlí k jeho poznávání smyslu svého života.
I ateista získá svoje vlastní zkušenosti o reálném životě, tak !prožívej svůj vlastní život s aktivní pozorností!!!

PíseŇ Slovanů!"

Lidi, nechovejte se jako slušné, pokorné a slepé ovečky, kterým někdo nakukal, že půjdou-li za les je tam pastvina. Až tam dorazí je tam temno a propadnou peklu...
Proto: "Buď svým Pánem, nedůvěřuj slepě ostatním a než dáš k něčemu svůj souhlas - zkus přemýšlet co tím získáš a co ztratíš!!!" Pak se ze své svobodné vůle rozhodni!

Dnes jsem potkal holku venčícího psa ve Wilsoňáku(=les v brně) a řekla mi:"Taky jsem věřící v Ježíše, předtím jsem užívala drogy a byla jsem ateistka a Ježíš(=Syn Boží) mě spasil. Nehledám duchovní věci, protože to jsou jen Luciferovy výmysly"! ;o)
Hm, taky zajímavej pohled, no dle mě Vám sdělím: Ježíš měl napojené všechny těla(=tedy své čakry, nejen jeho hmotné tělo - to je 1.tělo a čakra Muladára)
na dvě energetické linie kolem svého těla(duchovní=bílofialová + materialní=zlatožlutá) a také napojení k Bohu(=svému Otci) - viz obr. Byl projevem "LÁSKY"(=působení skrzue 4.čakru) svého Otce skrze hmotné tělo.
Dobře, ale přemýšlejte, co jiní lidi, přes klteré se jejich vírou v Boha taky projevoval Stvořitel-Otec ve svém stvoření:
Abdrushin = tvoření skrze rozum a ovládnutí 6.té čakry!
Svatý František z Assisi - vůle Otce skrze srdce a rozum!
Buddha neboli pozdější Dalajláma a jeho energie!
Mojžíš - přinesl "10tero božích rad" z hory Sinaj o působení duše v těle tedy lidstva na Zemi.
To byla minulost.. nyní je vtělené působení lásky do těla ženy viz. Avatárka Matka Meera
atd. - lidé dle skutků konaných z vůle Boží, je poznáte, tak hledejte...

Chceš být šťastnej, vládnut a mít moc.......?! ;o)
Já ti řeknu - už to máš !
Vládneš a máš moc(=co si zvolíš, to bude) se svým tělem a jeho všemi buňkami ve hmotě.
Štěstí není jen o tom, mít hodně peněz!!! Proto si zvolím hůře placenou a svobodnější práci, než více peněz s lízáním prdel nadřízených.
Když chceš být šťastnej, tak předávej hlavně radost a lásku, ne jen ostatním lidem, jak učí církve, ale hlavně mysli sám na sebe a všechny svoje tělesný buňky.
Uděláš-li to ze svého srdce, pak se budeš cítit více sebevědomě, šťastně a vpohodě = budeš lépe reagovat na své bratry a sestry(bližní)!!!
Já nyní taktéž poslouchám nejen své rodiče, ale přednost dávám tomu, co cítím na srdci ve spojení se selským rozumem! ;o)-<

Už nyní neplatí, co někdo vysmolil do Bible: "Ty po mně kamenem, já po Tobě chlebem!!!"
Dle Vesmírného zákona zpětného působení platí: "Dáváš-li ze sebe "lásku a pravdu", dostaneš ji mnohonásobně zpátky".
Ale, když ze sebe dáváš do Božího stvoření žijícího ve hmotě na Zemi "ZLO", tak se bude k Tvé duši(tělo je po smrti) stejně chovat i Stvořitel! Na zlo se proto neodpovídá láskou, užívej proto svou hlavu - 6. čakra, abys věděl kdo si svým chováním zaslouží od Tebe lásku a na koho nebudeš reagovat!!

Dejte chlapovi práci nebo funkci pro svou obživu,zábavu,atd. a nebude nad svým bytím, tedy oživotě přemýšlet a svobodně remcat druhým lidem do jejich věcí - ;o).

*** Relaxujte s Hobitku v lese na pištalku hrající ;o) ***

Probuďte se už konečně, ze svého duchovního spánku, v srdci je tlučící vaše vědomí zvolených příležitostí a znalostí nyní ve vašem těle!
Neslužte jen pánům toužícím po penězích, od Vás, pro jejich potřeby moci nad Vámi! Máte totiž také svobodnou VůLI, NEJSTE otroci!!!

Realizace vašeho jsoucna s tělem!, znalost, trpělivost, snášenlivost a lidská tolerance - vítězí nad
nevědomostí(=příjmáním lží), fyzic. sílou a vztekem!
Poznejte, že záleží také hlavně na Vás a na vašem rozhodnutí(volbě) o k postavení k věcem, skutcím putující zpětně k Vám!!!
- dle vesmírného zákona zpětného působení!!

*** To je ta písnička pro tebe *** ;o)

Odvaha – radost z nebezpečného života!!
osho Motto: Nemůžete být pravdiví, pokud nejste odvážní. Nemůžete být milující, pokud nejste odvážní. Nemůžete důvěřovat, pokud nejste odvážní. Nemůžete zkoumat skutečnost, pokud nejste odvážní. Takže nejprve přichází odvaha a všechno ostatní následuje.
(Osho)

"Páni poslanci z Práglu", zkurveně prostej můj názor na žití v ČR a v jednotě s Váma je: "Moli byste už konečně zlegalizovat bylinu - konopí, jako je tomu v USA, Nizozemku, Německu a Švýcarsku!"
Máte fédry, že se lidé dozvědí pravdu, že z konopí nejsou takové "love" Vám do kapsy, jako z pro tělo škodlivějších cigaret a alkoholu!?" Zkuste prodej cigaret jen omezit! Byly už omezení "výherní" automaty - změnit hospody na odpočinkové kluby konopí. Užívání této byliny by mohli lidé až od 18 let, kdy jsou dospělí. °o)

The Best song from my heart -Bob Marly "Soul rebel!"

Už náš první prezident českému lidu sdělil: "Kdykoli jsme zvítězili, dělo se to pokaždé více převahou ducha nežli mocí fyzickou. A kdykoli jsme
podléhali, býval tím vždy vinen nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy..."
prezident naší 1. republiky ČSR - "T.G.Masaryk"

Pravda je, že nevím, kým su. Su živí a Vy se mě můžete dotknout. Sním a uvědomuji si, že sním.
"Su, kým su, a to stačí k tomu, abych byl."
Většina lidských bytostí mají někde své blokace - jejiích původem je zákon příčiny a následku,
avšak díky milosti všeho a všech, a jeho daru nového života člověku, tak on by se měl snažit o pochopení a napravení svých omylů plynoucích ze své nevědomosti, v minulém bytí na planetě Zemi.
Prováděním meditace - po relaxaci teda uvolnění(=BEZ NAPĚTÍ) svého těla, opřeš svoje záda o stěnu, aby záda a hlava byla v rovině, pak provádíš prodýchávání svojí páteří od 1.čakry(Muládára) a to tak, že vedeš pomyslně proud světla s nádechem svojí páteří až nad hlavu k 7.mé čakře(SVÁDHIŠTÁNA), kde zadržíš dech a pak opět vydechuješ k 1.čakře. Každý den si najdi v určitý čas(=pravidelně) chvilku volna, kdy bys meditoval. Po určité době, práce na sobě, zjistíš, že nejsi jen to tělo, mysl a ego, to jsou jen nástroje, které nám Bůh propůjčil k životu v dualitě ve hmotě. Zjistíš po té, svoji existenci, tedy své vědomí(=tvoji lásku a znalosti) jdoucí od duchovního srdce do života věčného(=nesmrtelného)!!! Pocítíš také JEDNOTU s ostatníma lidma, jednotu s přírodou atd. Měl bys však také používat svůj rozum(intuici)!!!
!Píseň o Pravdě od našich Slovenských bratia.
"Mějte radost nyní ze svého života na Zemi."
Jelikož vaše duše vyhrála souboj nad ostatními dušemi o vtělení v přítomnosti!!!
Jste totiž vědomí uslující o poznání sebe a dávání lásky svým tělesným buňkám a po té také ostatním lidem i jen věcem okolo Vás! Poznání tvorby Boha v celém vesmíru, kterou je Vaše bytí součástí, jako součást jednoty všech bytostí vzniklých dle Ducha svatého (=značí vůle Boha) k existenci životem k vašmu vývoji svého ducha k věčného bytí.

obrázek "Jsou dva druhy lidí, kterým byste měli lhát - policajt a vaše přítelkyně." ;o)))
Jack Nicholson * 22.4.1937

Lidé, vy co chcete poznat svoje bytí v pravdě a lásce, nyní v životě na Zemi, zkuste si ve svém volném čase třeba sednout a opřít o stěnu(rovná záda), naslouchat meditační hudbě, uvolnit se a poté meditovat...
"A ejhle, najednou poznáte, že nejste jen to tělo, mysl a ego". Vaše pravé bytí pochází ze srdce!
Tělo, mysl a ego jsou dány člověku jen jako nástroje pro pozemský zevnější svět, ale nejsme to my!
Ovšem že máme pečovat o své fyzické potřeby k udržení rovnováhy těla, jako nám svěřený majetek v našem životě.
Vždyť je nositelem naší duše daný k našemu vývoji nyní na Zemi!

K.H.Borovský: "náboženství je nejlevnější policie".
Lidé se musí přiblížit k etickým vlastnostem andělům. Tzn. získat schopnost přímo vidět při svém konání boží vůli.

Deseti přikázání Mojžíšových pro tisícileté království božíí. Jsou to zákony vyšší duchovní třídy od Josefa Staňka z AgapeBrno. On je z celého evangelijního poselství vyabstrahoval takto:

1. Milovati budeš Pána Boha (Otce Stvořitele ) svého z celého srdce svého, ze vší mysli své a ze vší síly své! Protože však člověk Boha nezná, jak jej vlastně má milovat? Prostě. Zná stvoření kolem sebe a dnes už rozumovou vědou poznal, že je to dokonalé dílo. Skrze poznání dokonalosti a harmonie zákonů stvoření a života lze dospět k;poznání jejich řídící síly, Boha Stvořitele. Domyšlení citovaného do praxe neznamená vlastně jiný pokyn, než že člověk při všem svém konání na zde na zemi má myslet v první řadě na jeho správnost. Neboli na Boha!Má zvažovat, zda jeho cítění, myšlení a konání je v souladu s božím očekáváním. Neboli zda obstojí v nadčasovosti. Na druhém místě zvažování stojí hledisko, zda jeho konání je prospěšné rodině a národu. Až nakonec smí jedinec vyšší civilizace myslet na své tělesné blaho. (Zde je nutno s velkou hrdostí pomyslet na to, že toto pořadí hodnot v chování vládce poprvé zmínil Otec naší vlasti, císař Karel IV. Ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina. A byl tehdejší šlechtou samozřejmě odmítnut a Němci je za tento přístup dodnes posměšně nazván popský císař.
2. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (Také, co nechceš, aby jiní činili tobě, nedělej ty jim.) Je to vyhlášení principu rovnosti lidí před Bohem a nedotknutelnosti duchovních názorů a práv druhých. A to i při respektování nadřazenosti a podřazenosti lidí v organizaci výrobních a společenských celků. Opět bych s hrdostí zmínil odpovědný přístup českého podnikatele Tomáše Bati k svému nejposlednějšímu zaměstnanci. Ostatně, za bývalého reálného socializmu byl postoj k těm posledním pracujícím více Ježíšovským, než je to předvádí současní zbohatlíci a pseudoelity. K tomu Ciceronova otázka: Jak dlouho ještě?
3. Příslušníku nebeského království : Budeš stále chudým v duchu! (Blahoslavenství na Hoře.) Je to geniální imperativ na uvědomění si Sokratova: vím, že nic nevím! Jen lidský duch, který si uvědomuje, jak málo o všech rozměrech stvoření ví, může postupovat v poznání! Kdo ;, už se nic dalšího nenamáhá vědět. Ustrnul. (Stal se mrtvým v duchu.) Ježíš tímto pokynem říká, že jen ten, kdo nikdy neustrne v postupu k poznání, má jistotu, že dojde do říše Světla. Stálé poznávání je zákonem dimenze Světla, království božího, protože Bůh sám je nekonečnost. Proto toto blahoslavenství je v Evangeliu na rozdíl od ostatních v přítomném čase. Platí i na zemi i v záhrobí. Lidský duch má být svým sebehodnocením chudým i v zásluhách. Protože u Boha jsou zásluhy norma!
4. Stále buď vděčný Bohu za poskytnutou možnost života. I v těžkých chvílích! Svým vyzněním: raduj se člověče ze života! (Blahoslavení plačící ) Protože v životě každého jsou chvíle radostné a strastné a možnost života na zemi poskytuje i utrpením úžasnou možnost v poznání a tím přiblížení k Bohu, Světlu.
5. Buď ve všem uvažování a konání umírněný, protože všechny děje na zemi mají mnoho rozměrů, úhlů pohledu. (Blahoslavení mírní) Všichni běsnící radikálové se nakonec vybijí navzájem. Jen mírní přežijí zvraty, které na zemi přicházejí a přijdou. Mírní přežijí a zdědí zemi k vytvoření nového království Otce;, neboli vyšší civilizace.
6. Nespěchejte s posuzováním Spravedlnosti boží! Věřte, že ta je dokonalá a nezávislá na čase! (Blahoslavení lačnící po spravedlnosti) Jako moře má dokonalou hladinu, ale v okamžité realitě hmotnosti se vlní. To jen smysly a rozum člověka, spojené s dočasností, nevnímají kolísání výkonu spravedlnosti boží. (Kolísání karmy.)
7. Buďte milosrdní ke všem živým tvorům, i zdánlivě škodlivým, nedokonalým! Pak bude i Otec nebeský (a jeho bytosti a tvorové) milosrdný i k vám. Jako nedokonalým a často škůdcům ve stvoření. (Blahoslavení milosrdní).
8. Mějte čisté srdce, neboli cit nezakalený nenávistí a nečistými pohnutkami. Jen v akovém stavu uvidíte přímo bytosti Boha v konání! (Blahoslavení čistého srdce) Pouze není-li mozek člověka zablokován nesprávnými principy myšlení, uvolňují se v něm k aktivitě centra vnímání duše. Takový začne vidět činnost duší všeho živého a bytosti živlů v přírodě, vykonavatele boží vůle.
9. Stále svou činností směřujte k vyrovnávání harmonie kdekoliv se pohybujete, neboť tím budete vyzařovat jako boží děti! Jako tvůrce pokoje a harmonie vás budou respektovat všechny bytosti. (Blaze kdo působí pokoj.)
10. Neste z lásky k Bohu bez touhy po odplatě i nespravedlnosti tohoto světa! Neboť to jako takové vidí Otec nebeský a přijme to jako dar sobě! A jeho Spravedlnost se stará o to, aby odplatila božským rozměrem!

Toto Ježíšovo Desatero jsou vlastně zákony božího království. Novým rozměrem poznání vesmíru a jeho civilizací říkáme nyní přesněji ;vyšších úrovní civilizací. Jestliže se nám s pomocí zářivého působení neviditelných sil nepodaří tuto kvalitu mezilidských vztahů na zemi nastolit, čeká nás pád. Já se ovšem domnívám, že dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán. To znamená, že záření postupně odstraní z povrchu planety ty, kteří už tu měrou své duchovnosti už být nemají. Jejich duše se inkarnují na planety ve vesmíru, kde lidé běhají s kyji nebo žijí v kmenových a klanových vztazích!!!!


Celá Zeměkoule je naplněná životem(=tím myslím nejen na: lidi, zvířata, stromy, rostliny, kameny a elementární bytosti)!
Život se skrývá i tam, kde my lidi, ho svými tělesnými smysly nevnímáme! Tak např. jsou to taky všechny neživé předměty mající své vibrace životních existujících energií na nižších frekvencích, než jsou naše tělesné smysly schopny vypozorovat! Co na to říkáte, hmm?
Proto si važte své tělesné existence, určené pro Váš vývoj, a tím jste také Vy, počítaní jako součástí celku všech existujících bytostí nyní na Zemi.

"Myslíš jen na sebe a svoji rodinu? O.K."
"Jsi vcelku zaměřen jen na bližní lidi a jejich pochvalu? O.K."
"Zlatá střední cesta => člověk by měl být tak na půl sobec a na půl altruista."
"Vźdyť má každý Bohem danou svobodnou vůli ke svému vlastnímu rozhodování, tedy svoji cestu životem a dle jeho reakcí zaživa v těle se bude pak po smrti těla probouzet v bytí své duše na onom světě - buď připoután k Zemi popř. k ještě nižšímu TEMNU(svým negativním chováním i jen ignorací ZLA!; anebo po své smrti se svoji duší bude cestovat do pravdivějších i světlejších dimenzích(světů) blíže ke Stvořitelovi(=kde bude třeba čekat na další milost Boží pro svoji možnost dalšího pobytu, teda reparátu, své duše v těle)".
......kdo hledá najde ;o)

Namísto pochybování o sobě si tedy věřte... A snažte se poznat "Kým doopravdy jste?!"
Namísto pochybování "o pravdě" pochybujte o lžích, kterým jste uvěřili(ať ve školách, v práci, od lidí, atd.)
Pochybujte a prověřujte, tedy nevěřte všem LŽÍM skrývajících se za pravdu, ale učte se naslouchat svému srdci!
Určitě tu nejste proto, abyste pro někoho obětovali své "Já". Nejste tu proto, abyste vyhovovali názorům druhých lidí. Víra v sebe sama - není "slepou vírou" k Bohu.
Jakmile obnovíte své vědomí, kým jste, naslouchajíce svému srdci, uvolněním a meditací tj. prodýcháváním svých energetických těl v čakrách tedy kundalíní vedoucí páteři,
válka ve vaší mysli, po určité době, skončí a probudíte se a uvidíte svět zase jinak!
Důležitá je Vaše vlastní zkušenost... ke šťastnému životu nejsou třeba jen mít hodně peněz!
Každý hledá naplnění a svou lásku -> tak tu nenajdeš ve vnějším světě(i dle Euarda Tomáše), i když moc hledáš...
My jsme láska(=blaženost,mír,znalosti) manifestovaná v těle tzn. že:
my nejsme to tělo, myšlenky a ego - to jsou jen hmotné nástroje určené pro naplnění potřeb těla(který je nosič našeho ducha(duše))! Toto tělo s duší a duchem, tedy takhle složený určitý člověk, je putujícím bytím v materiálním světě nyní v přítomnosti na Zemi.
Nevědomost, tj. málo informací(i pravdivé poznání), a ignorace působení všeho zla brzdí celkový vývoj lidstva!!
Avšak každá lidská bytost má také za své chování(bytí) skládat účty po své tělesné smrti => nese tak svoji ODPOVĚDNOST!!! ;o)-<

Co čekáte, že se v budoucnu stane? Tato očekávání jsou jako semínky Vašich záměrů. Váš ZÁMĚR(=stanovili jste si cíl a máte v úmyslu ho dosáhnout) vám vytváří vaši realitu. Co chcete, aby se dělo? Postarejte se o to, aby Vaše myšlenky a pocity odrážely vaše skutečné záměry. Andělé vás žádají, abyste se rozhodovali s láskou a láskou své záměry také naplňovali. Dívejte se na sebe i na druhé jako na Šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou Vaše Záměry vycházet z tohoto pozitivního rozpoložení, pomůžete tím sobě i druhým.

Andělské karty - Doreen Virtue, PH.D.

„Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou, nebo strachem.“ - Albert Einstein
Co si zvolíš ty?"

Žlutá, oranžová a červená barva(viz. zákl. zemské čakry) podporuje vývoj dětí, i chuť k jídlu.
Pojídáním masa se podporuje živočišnost, tedy pohlavní styk mezi lidmi.

Pravda!??

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Jan Ámos Komenský

..nikam nespěchejme ;o)!
Chybama se člověk učí


"Lidská Radost vzniká sdělováním PRAVDY."
--- Světelný paprsek soucitu ----

Pravda, ktorá zmení celý svet, čím transformuje ľudské poznanie.

>>> Kladná vesmírná civilizace<<<

Rozkvět Země I.

Rozkvět Země II.


"Inspirace"

"Héj Rup, kdo má sílu, héj Rup najde víru. Peklo nebude - Ráj se vrací.
Není to jen o slepé víře a modlení se v kostelech, avšak pochybuj a hledej svoji cestu!
Kristus(Syn boží) dal vědět: Kdo nehledá, nenajde(=platí v duchovnu i materiálnu-práce).
Už kdysi v minulosti napsal J.A. Komenský knihu: "Labyrint světa a ráj srdce", a měl recht! Otevřené srdce je sice supr, ale bez probíjením se labyrintem světa to nelze.
Jiná věc - takovaj čmelák: svojí tloušťkou a s malými křidélky by dle fyzikálních zákonů nemohl lítat,
nikdo mu to ale ještě řekl a on si lítá dál - s vírou + otevřeným srdcem je možné dost."

"Karel Kryl - Děkuji"
Slunečnice

6 mld. lidí je už na Zemi. Jaký je smysl bytí člověka na ní?
Zkusme púřemýšlet...
Narodíš se v rodině, kde se učíš používat své tělo, rosteš a chodíš do školy(=píšeš, čteš, počítáš, atd.), kamarádům projevuješ svoje "Já".
Učíš se hospodařit s penězi, abys pak měl kde bydlet, co jíst, platit daně státu, atd. až vyrosteš.
Po školách navštěvuješ, dle škol co ses naučil, hoknu. Chceš si založit rodinu, po určité době, tak si najdeš vhodnej protějšek,
a pak po oplodnění ženy se Ti po 9ti měsících narodí děti, živíš je a furt makáš pro love, tedy pro nejen své potřeby v životě.
Až dospěješ do stáří, čekáš na důchod a svou smrt. Jsi se svým způsobem života spokojen?
Co je tedy smyslem bytí lidské duše v těle? Poznání sama sebe, díky chování svého "Já" na Zemi, lze získat jen ve hmotě!
Svým tělem je každej jinej a po své smrti je lidská duše v jednotě s ostatními dušemi před Bohem.
Nyní záleží hlavně na tobě. Jakou cestu si vybereš? Lze spojit duchovní a světský život!

"Jestli putuješ životem s procítěným srdcem na duchovní cestě, věř sám sobě včetně pomáhajícím Ti andělům."
Učit se, učit se, učit se!! Dejme hlavy, srdce, lidské duše dohromady a snad se nám to povede.

Buddhovské vlastnosti: dávání, mravnost a trpělivost.
Vědět o utrpení chtíče, agresivity, nenávisti a nevědomosti.

Potraviny a jiné zboží pro občany Visegrádské čtyřky:
Visegrádská čtyřka nebo Visegrádská skupina;či V4 je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska. Vznikla 15. února 1991. Vystupíme tedy z EU(jako Anglie)? Máme v ČR druhou, tedy nižší a horší kvalitu potravin, než v Německu atd., protože části občanů v EU se nabízí zboží, které je prvotřídní, a pro další část evropských občanů se nabízí zboží, které má stejnou značku, stejný obal, je třeba od stejného výrobce a přitom je méně kvalitní.

Eduard Tomáš

Spaste svoje duše..
=> v jedné písničce od Mňága & Ždorp

"Nevěř svým očím ani uším, ale prociťuj svým srdcem"

"Chtivost, chlípnost, strach, zlost, neštěstí a zlý osud, to všechno pochází z hlouposti. Takto je hloupost nejhorší ze všech jedů." Buddha

"Největším z jedů omezující rozvoj poznání lidstva je duchovní lenost - nevědomost."

"Mluvit o dobru není dobré - je třeba konat" - Čínské přísloví

pohádka: "Dařbuján a Pandrhola" - 1959

"Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj!"

"Nesuď a nelituj nikoho."

"Žijeme v tělech ve virtuálním světě na Zemi. Jak jednáš, tak bude s tebou jednáno po tvé smrti těla. Proto šťastně a mírumilovně pracuj na vinicích Páně. Těžce na cvičišti = lehce na bojišti." - bez námahy nelze získat ovoce...

"Veškerou svoji činnost dělěj s láskou jak nejlépe umíš."
děda Jenda

Přenos vibrace lásky(=největší energie) do existence člověka jest:

 1. v hmotné rovině: pozitivní myšlení a jednání,
 2. v duševní rovině: pozitivní cit mezi mužem a ženou(eros), mezi lidmi navzájem(filia), ke všemu stvoření(agape),
 3. v duchovní rovině: vnitřní klid + věčná blaženost.
 4. Agape Brno

Tak jako krásnou ženu nejlépe zdobí prostý oděv, tak slušné chování nejlépe zdobí vnitřní moudrost.
Achnaton

Skvělý člověk hledá, co je správné, nízký pak, co je mu ku prospěchu.
Konfucius

Kolik lidí, tolik názorů: každý má svou pravdu.
Terentius

Chtějí-li se dva lidé spojit v manželství měli by společně prožívat svůj život v duchovní harmonii.
Člověk nemůže žít s nikým druhým, koho si neváží!
Znovunalezení kvality pravé duchovní lásky mezi mužem a ženou ozdraví lidstvo!!!
V důsledku nenaplněné touhy nevědomí člověka začali muži hledat náhradní ukojení. A nalezli jej v pocitu moci!!!
Satan jim předhodil falešné řešení: ukájení mocí!
Úkolem ženy jest zavedení svého a mužova podvědomí do harmonie, jednoty. Žena, která není ukojena v lásce, se může stát nástrojem zla!
Abd-Ru-Shin

"Jednej s druhým jako se sobě rovným". Tyto slova platí nyní mnokokrát víc než to, co prail tenkrát lidem Kristus(=inkarnovaná Boží láska):
"Miluj bližního svého, jako sebe samého.", protože tenkrát nebyl ještě tak, jako dnes, vyvinut lidský mozek!
A neobtěžujte druhé svým přílišným tlacháním - vážete tak jejich pozornost, v přítomném okamžiku, na Vás.
Vyjadřuje 1. ze 4 dohod od toltécké moudrosti: "Nehřešte slovem" neboli "Miřte slovem přesně".
Don Miguel Ruiz

Slepou víru, kde není života, zavádějí lidem církve(viz. Vánoční mše večer, atd.), aby získali od Vás peníze k dalšímu upotávání ostatních lidských duchů v tělech!(= mající svobodnou vůli danou BOHEM KE SVÉMU DUCHOVNÍMU VÝVOJI v tělech!)
Věř sám sobě, andělům(Božím pomocníkům) kolem tebe, a projevuj tvořivě svoje city nyní ve hmotnosti, abys dozrál!
Ještě horší věci, než skepá víra, dělají Ti lidé, kteří chtějí, za své Boží poznání Prabdy ve stvoření, od druhých finanční prostředky(budete za to skládat účty v astrálu..). Pak platí, že jste moc závislí na hmotě.(viz. knížky: O svatokupectví - Mistr Jan Hus)!!! Veškerou práci dělej s radostí, jak nejlépe umíš a bude se Ti dařit.
Nikdy neříkej:"MUSÍM", místo toho propsos Boha a andělé, ať si ukážou jinou cestu k dosažení Tvých cílů!!!

Stvořitel(=náš Otec) na lidi(=jeho Syni a Dcery), čeká až se, poznáním jeho tvořivé vůle ve Stvoření(nejen příroda), navrátíme!
Má s námi obrovskou trpělivost. Avšak daný čas k vývinu lidských duchů se blíží k završení cesty!
Máme od něj danou svobodnou vůli!!! Je tedy jen na nás(lidech), jak se rozhodneme(=chceme-li poznat s pokorou, prostotu a skromností) Pravdu anebo si zvolíme jiné cesty! On nás, půjdeme-li jinými cestami, než blíže k němu, nepotřebuje...
Svobodnou vůli ve stvoření mají jen lidští duchové v tělech, né jeho stvořené bytosti, poslouchajíce a tvoříce jen vůli Boží!

"Roots of Gral" - Bohemian Bards

A pozor! Vy lidi, kteří si říkáte pokrokoví materialsté a realisté a v tomto vašim životě ještě duchovně spíte,
po vaší fyzické smrti bude vaše duše těžce připoutána na vaše hrubohmotné tělo, k zemi i několik let,
nebudete proto schopni přejít lehce do jemnohmotnosti(se svojí duší) a poté dál a výš ke svému duchu!

Neřiďte se jednáním jen díky dle získaných myšlenek, přijatých ve spánku.
Nemusí být totiž Vaše!! Tyto myšlenky se oživují, jen Vaším chtěním a jen ve hmotnosti!

Člověče, měl bys citově děkovat Stvořiteli(i beze slov), za možnost dalšího života na zemi, který Ti byl dán k plnému sebeuvědomění si
svého ducha i jeho působení ve fyzickém těle! Pouze chováním v těle může člověk poznat své vědomé, duchovní "JÁ"!
ABDRUSHIN

Již neplatí to, co řekl Krisus lidem v oné době: "Buďte jako děti"!
Nyní, abys mohl žít věčný život, musíš mít vědění. To ale nezískáš rozumem a jeho myšlenkama, které jsou oba jen v jemné hrubohmotnosti.
Abys měl vědění, měl bys mít čistotu a pokoru poznat pravdu o Božím stvoření a vše prociťovat v obrazech!
ABD - RU - SHIN

Boží zákony platící v celém stvoření:

 1. základní zákon je zákon LÁSKY
 2. = Láska je spravedlnost. Láska je i čistota - tedy věrnost.
 3. zákon rovnováhy
 4. = práce + odpočinek, tedy něco za něco...
 5. zákon přitažlivosti stejnorodého
 6. = platí zde moudrost: stejný stejného si hledá, vrána k vráně sedá..
 7. zákon zpětného působení
 8. = cit nebo myšlenka, řeč nebo čin se po čase mnohonásobně vrátí zpět!
 9. zákon pohybu
 10. = pohyblivost ducha(=tvoření) - nenechávejte si odpočinek na stáří neboť bez pohybu umřete..
 11. zákon tíže
 12. = člověk klesá svoji nadvládou rozumu do temna, honí-li se jen za pěnězi(majetkem), nebo pořád mluví!
 13. zákon přizpůsobení se
 14. = dle intuice, ale každý národ musí mít také svoji kulturu!
 15. zákon polarity nebo duality
 16. = plus a minus, žena + muž, teplo a chladno, hodný a zlý, negativní a pozitivní, atd.
 17. zákon analogie
 18. = Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Jak unitř, tak na povrchu. Jak vlevo, tak vpravo. Jak nahoře, tak dole.
 19. zákon mentality
 20. = Je to síla myšlenky. Síla myšlenky je zákon.

Takže to, co podporuje Boží zákony, je podporováno a roste..
Co jde proti Božím zákonům ve stvoření to se poláme! Pamatujte, že pro vnitřní růst našeho ducha, je naprosto důležitá sebekázeň!
Tyto boží zákony by lidští duchové v tělech, měli dodoržovat, protože existují v celém Božím stvoření!!!
Že Boží zákony ještě neznáte, je jen vaše vina.
ABDRUSHIN

A "nehřešte slovem" tzn. přílišné tlachání k druhému, druhý k Vám tak musí upotávat svoji pozornost, tedy omezujete ho! Toto chování je nedeodržování zákona Tíže, kdy pak člověk klesá dolů do temna!!! To je také 1. dohoda(Nehřešte slovem), ze 4, v knize toltécké moudrost od Dona Miguela Ruize!

Ve stvoření také platí tahle poučka: "Poučený hříšník ja lepší než ten, který nikdy nezhřešil!".

Od samého stvoření je celé lidstvo poháněno pouze city(ne pocity nebo myšlenkami vytvořené rozumem).
"V žádné galaxii neexistuje struna, která by byla schopna vydat lepší zvuk, než je zvuk písně lidské duše."

Anastasia

"O stvoření":
Lidé na planetě zemi, v každém státě, jen rozvíjejí mrtvou techniku a vědu(asi pro peníze)!!!
Se svým tělem a city je člověk silnější než jakákoliv civilizace v Galaxii, i ve Vesmíru. Ta bude nabízet lidem jejich dokonalejší techniku, hlavně ROZUM! Člověk, který dokáže tvořit svými city a obrazy, působící ve stvořrení, má tedy pak obrovskou moc! Mojříš tenkrát svými citovými obrazy, byl sám proti egyptským vojákům, a hodil svoji hůl na Zem, ta se hned proměnila v hada, který pohltil všechny egyptské vojáky!!!

Uzavřeme-li sbližující se smlouvu s mimozemšťany, budeme mít sice lepší rozum(=je mrtvý), ale bez lidských citů(=život),a budeme, včetně našich dětí, žít jako bioroboti, obsluhuvat jejich techniku na zemi!!! Ztrátíme tím svobodu a tvorbu city, které může dát pouze stvoření s božskými výtvory!!!

Vždyť Stvořitelovou vůlí vznikl život na Zemi!!! Na jiných planetách jsou hlavní duchové, kteří se snaží vytvořit na své planetě život jako Stvořitel na zemi,
avšak jejich výtvory se neobnovují a pak hynou! Mimozemšťani nemají otevřenou 7.mou čakru(víra ve stvoření od Stvořitele!),
mají ale větší než lidé 6.tou čakru(=rozum)!!!
Mimozemšťané mají lepší rozum, avšak nemají, jako pozemsťí lidé, své svoje emoce a city!
Vždyť, lidské city ani láska, se nedají změřit(=dokázat) rozumem nebo technikou!!!
Emoce a city přitom mnohonásobně zrtychlují mysl(=síla mašlenky)!
A u počítače máme být nyní max.2 hodiny denně!!!
Anastasia - Stvoření

Člověk, jenž žije na zemi, má také svoje obaly všech svých těl!
První tělo(=obal) je v hrubé hrubohmotnosti na zemi,
pak ve střední hrubohmotnosti je jeho astrální tělo(=obal), v jemné hrubohmtonosti jsou jeho myšlenky.
V jemnohmotnosti jest jeho duše(=ještě obal ducha), a až pak je hlavně jeho Duch(jest z duchovna)!!
Nemá-li již karmu putuje do duchovní říše jeho vědomý duch(a bez všech obalů)!
Má-li ještě karmu, tak třeba čeká na další milost Boží, a vtělení se na zem do hrubého těla(kam se hodí),
které jest v půlce těhotenství příslušné matky(dle zákona přitažlivosti stejnorodého),
a tento Duch má již vyšší těla(=obaly), tedy poté se inkarnuje(=vtělí) do jeho hrubohmotného tělíčka = narození dítěte na zem!
ABDRUSHIN

Člověku, žijícím v pokoře, nejsou uzavřeny brány k poznání pravdy, tedy o Božím stvoření!
Poznáváním pravdy o stvoření, je nám pak dána i větší sebedůvěra, s ní se zvyšuje také odpovědnost za jeho lidské chování!
Jste-li však lidé majetní, měli byste dát za činnost člověka, který Vám dává k Vašemu poznání vědění.
To neplatí jen pro chudé. Vy majetní však, nechovejte se jako chudí, dle zákona rovnováhy, tím budete pak klesat do temna!!

TEMPERAMENTY:
Temperament má svůj původ ve hmotnosti. Ve zdravé krvi člověka jsou zakotvena všechna vyzařování,
která krev může vůbec vytvořit, a tím jsou v ní obsaženy také všechny temperamenty. Stárnutím pozemského těla se mění také složení krve.
Jsou tu 4 věková období:
první je věk dětský = SANGVINIK = bezstarostný život v přítomném okamžiku.
další je věk jinošský nebo dívčí = MELANCHOLIK = touhyplná zasněnost
pak věk mužů a žen = CHOLERIK = činy.
nakonec věk stařecký = FLEGMATIK = klidné uvažování.

Jsi-li již dospělý(=cholerik), tak je nutná ladnost, harmonie a lehkost pohybů Tvého těla, při chůzi, která značí vyzrálost Tvého ducha!
Veškerou činnost, kterou dělá člověk rychle a bez harmonie, tak touto činností(tedy ve spěchu), také vytváří chyby ve svém díle.
Když něco někomu slíbíš, měl bys to taky dodržet!
ABDRUSHIN

Vy, lidé se měníte! Nikoliv stvoření. Stvoření je stále pohyblivé, proto vtěstnávat jej do strnulé řeči a slov nelze! Ne tyto slova, ale toužebná přání nebo prosby dosáhnou síly v opravdovém chtění, tedy života. S sebou, po smrti fyzického těla, si bere duše jenom to, co prožila! Vźdyť mimo zákona pozemsklé tíže je přitom všechno stálým prožíváním! ABDRUSHIN

Co je DUCHOVNO?
Být duchovní znamená směřovat ke světlým výšinám, usilovat, pamatovat na Boha a oddat se Bohu. Být duchovním neznamená, že nebudete žít plným životem ve světě na ZEMI. Nikdo by neměl opouštět svět a utíkat ze světa!!
- ale Bohu patří na první místo. --- Matka Meera ---

PENÍZE a lidský duchovní život
Je dobré hned ze začátku zaujmout nový postoj a chovat se jednoduše tak, jako bychom měli peněz tolik, kolik potřebujeme. K tomu se váže jeden příběh: Jistá slečna měla k dispozici posledních 500 korun a četla si knížku, ve které se psalo, že se má chovat, jakoby měla peněz tolik, kolik potřebuje. Přemýšlela: „Co bych udělala, kdybych měla tolik peněz, kolik potřebuji? Koupila bych si konečně tu porcelánovou sadu, kterou už tak dlouho chci, ale netroufám si na to.“ Ta sada stála přesně 500 Kč, ona však dokázala změnit svůj postoj natolik, že si řekla: „Ano, už tak žiji. Mám peněz tolik, kolik potřebuji.“Byla ráda a velmi spokojená, že má dostatek peněz. Snažila se tak skutečně žít a tuto změnu pěstovala dál, až jí přinesla velkou hojnost. Její život se díky tomuto postoji změnil, protože se jí otevřely nové možnosti. INTERNET

Sexuální magnetická přitažlivost(1.čakra) mezi mužem(jang) a ženou(jin) se po spojení těl projevuje jen 1. a 2. čakrou - vzniklá energie se odvádí do země.

JUDr. Eduard Tomáš o Fráňovi Drtikolovi
PENÍZE nebo ŽIVOT Werich + Voskovec - to platilo v minulém tisíciletí. Zájem byl buď o poznánvání své duše = smyslu svého bytí na Zemi(=mnich) nebo o získání peněz(=podnikatel). "V nynějšku, nástupem nového tisíciletí(2000), už není, dle numerologie, primárním číslem 1čka, ale dvojka! Měl by se proto člověk zajímat: jak o život ve hmotném těle - tedy o získávání peněz pro svje potřeby těla ve hmotě, ale přitom také o poznávání svého bytí včetně působení svých vyšších energetických těl(=duše)!!!"
Nynější transformace Země a my lidé na ní..

Zušlechťování okolí a půvab je hlavním úkolem ženy, ne mateřství!! Když půvabná žena přijde mezi muže, tak jsou muži hodnější..
Lucifer tím udělal šachový mat všem lidem! Rodiče nutí své dívky, aby až dospěl jejich rozum, aby si našly muže(manželství), dřív než se duchovně probudí na Zemi..
Půvab je pozemskou mocí žen, leč půvab není myslitelný bez čistoty!!!
ABD - RU - SHIN

ROZUM A CIT
Rozum je nejsilnější Luciferův nástroj, a projevuje se jen v prostoru a času ve hmotě,
který byl nám posvátný a je mrtvý! = Hrubohmotnost v tělech na Zemi!
Cit v srdci je živý, který se projeví nejen na Zemi, ale také v Jemnohmotnosti neboli po smrti fyzického těla!!!
ABD - RU - SHIN

Odevzdej pýchu a přijmi pokoru a odpovědnost.

Láska má je láska tvá,
duši hřeje sílu dá,
kdo ji nezná, ať ji zkusí
Láska je věc kouzelná..

Sloužit a nikdy se neunavit je láska
---Sri Chinmoy ---

..když budete sdělovat tedy říkat několikrát za den DŽAPU(=opakování božího jména dle Matky Meery jako :"Stvořitel, Matka Meera, Ježíš Kristus Nazaretský, Abd-Ru-Shin, Adilakšmí, atd."), tak poroste Vaše vědoméí!!! autor webovek

*** Lou Reed - PERFECT DAY ***
*** Reggae Remixes of Popular Songs ***
*** C H ***
*** Varvara the song Katyusha ***
*** Kalinka ***
*** Kalinka + techno ***
Bůh je LÁSKA -) nechej proto otevřené SRDCE!
Láska se nedá posílat, což je veliký omyl bílých mágů. Bůh je láska, která jest pokora, prostota, moudrost i tvořivost.

Iva Adamcová 2016
OTEVŘI SVÉ SRDCE

*** Centrum duchovní pomoci ***

Lidé se nehlásí k manželství a Nejvyšší zákon neuznávají.
Je přímo ohromná škoda, že se oddávají drogám, alkoholu a nevázanému sexu, protože stále více přitahují
chladné duše z podsvětí a dostávají tak život na Zemi do nerovnováhy..

ENIGMA mix music in Paradise HD

Co tě nezabije, to tě posílí.. HAVRAN

PEACE

LOVE

FREEDOM

*** Is Kamasútra pornography? ***

*** EDITH PIAF ***

SVĚTOVÝ UČITEL
A protože jenom pomocí Pokory a Pravdy může člověk stoupat výše a ne jinak, tedy také jenom v poznání či znalosti Boží Pravdy
nalezne lidský duch skutečnou spásu!
Proto říkal Syn Boží(=Kristus) lidem, aby vzali na sebe kříž(=Pravdu) a šli za ním, čili aby přijali Pravdu a žili podle ní!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

Tento energetický zářič DAVIDOVA HVĚZDA A MONÁDA si sami můžete vytvořit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Služ světu(s otevřeným srdcem + myslícím rozumem) a svět bude sloužit tobě!!

*** DÉŠŤ + KVĚTINKY ***
Název skladby (interpret): Hudba deště
Skladba posiluje auru celkově 4x, harmonizuje a zesiluje 2., 4. a 5. čakru.
Třemi paprsky propojuje 7. čakru do vyšších astrálních rovin a je pod vedením a ochranou tří andělů.
Tato skladba je od AGAPE BRNO

Pravdu měl již Werich:
Ten/ta umí to a ten/ta zas tohle a všichni dohromady budeme mít moc.

ROUŠKA PADÁ a víra se mění v přesvědčení. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!
Proto se probuďte! Jenom v přesvědčení je pravá víra a přesvědčení vzniká jedině přísným uvažováním a zkoumáním!
Buďte živými v divuplném stvoření svého Boha!
Abd-Ru-Shin

Vybrané zkrácené části Abd-Ru-Shinova díla - "Ve světle pravdy"!

Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdo nikdy neví, co se může státi. Řekne se, třeba že se, věc přihodí tak či onak a ono to pak dopadne úplně naopak. Řeknete-li se dnes, že život je pes. Co má být zítra za zvíře když je dnes pes. Protože ani ten pes není dnes definitivní neví se zdali se ze psa vlk nemůže stát.
(V+W, Pudr a benzin)

*** RELAX MUSIC ***

Doporučuji Vám shlédnout film: "Dědictví aneb Kurvahošigutntag"(1992)!
Hlavní roli hraje Boleslav Polívka jako Bohumil Stejskal.
Tak tam je vidět, že peníze nejsou nejdůležitější věcí v lidském životě.

Je důležité, když člověk beze zbytku prožívá svůj život v přítomné chvíli.
Opravdu nezáleží na ničem jiném, než na přítomnosti, protože
je to jediné místo, kde se dá život lidským duchem vyjádřit. A to je u každého realita života. Don Miguel Ruiz ML. - MISTREM SÁM SOBĚ

Rady ptáka Los Brňáka
Ale, co bych Vám radil, když každej máme svobodnou vůli, no hlavně se řiďte srdcem,
tedy citem, poslouchejte hlas svýho těla a intuici.

Chlape, už si ho nemusíš honit!!!
Jak, že to vím? Jedině z vlastní zkušenosti. Popíšu Vám, jak to bylo.
Šel jsem po krátké uličce a potkala mě štíhlá paní s hlubokým výstřihem tedy velkýma kozama,
a podívala se mi do očí. V tu chvíli mě začal pracovat můj pinďa.
Vyhoním si ho a mám klid!
Ne, poprosil jsem archanděla Michaella, ať mě přemístí energii od penisu(2. čakra) k srdci
(4. čakra), a stalo se a po chvilce jsem měl zase klid! Tedy bez honění(práce) koláče.
Zkuste to mojí milí taky...

Dívej se na své bližní jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Žij šťastně a v míru!
andělské karty

Služ světu a svět bude sloužit tobě. A to se může stát s radostí, humorem a lehkostí.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a
bylo zrozeno z prazákladu všeho života. Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejich bytostí mění tvář naší planety,
zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatníma živýma bytostmi
ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Velké karty archandělů - Archanděl Bariel

Čau čumílci!!!
Nesnažte se být co nejchytřejší, spíše otevřete svoji hercnu(srdce) lásce(a životu na Zemi) a po čase budete chytřejší.
Vegetuju v žabinách u rodičů. Su patriot a déchám tedy ve štatlu.
Po rozflákání káry a klinické smrti před 17ti jařiny su plotňák ze štatlu, který se občas lochčí a taky někdy rauchčím fókačky, prostě si oplodním kóřku, tedy musím mít s sebou pudřenku..
Život je prostě lebeda. Córám se štatlem a kašlu na mešity a s čoklem po Kchajzecu nebo vyvětrám kostru po MonteBú, sólo pak Augecem nebo na Prigl(v létě s dečmenem), taky Blajkecem po přírodě a občas hodím čučku na augle kindošů. ;o(*)
Taky rád s kémem, když mám šlajznu, glgám vodu nebo kávu popř. něco zdlábnem. A těmahle Webovkama k Vám necancám, takže nedlabu na Vás!
A LIDI hodím Vám betálnej cund, radši hrňte ven, než imrvére házet čučku na idiotbox!
Kontyšákům sem dával love ale nyní, už jen málokdy, fókačky...a ještě nechci sekat s debrecínkama. A bacha na Švédi. Zdarec lidi.
Není to makačka na budku..
--- Slovník Hantecu ze štatlu --- tu klikni a budeš chápat brněnský Hantec.

Slovem, co říkáme, přitahujeme si to v našem životě.(Proto žádný VOLE, VOLE, atd.)
Všechny nás to vzalo ale... to chce klíd.
Tak vo co de? Pravda tady někde je, když nejde o život tak o hovno de a tak to je...čtěte dál lidičky a máte ánunk o životě grátis. ;o)
Každý musí jít svou cestou sám(k procítění city a vypozorováním Pravdy)!!!

Až budete naslouchat svému srdci, máte SVOBODU!!
Změna k dobru je život! Temno se přibližuje tomu, kdo užívá ve svém žiovtě jen rozumu!, který nemá života.

Lidi uklidněte svoje EGO, uvolněte rozum a buďte prostí s jednoduchostí, jako děti(=veliké,otevřené a pokorné oči)!!
Ježíš Kristus Nazaretský

Používejte jednoduchá slova a odpovědi jen ANO nebo NE, vše ostatní je od zlého.

Důležitou vlastností na Zemi je kvalita nikoliv kvantita!
POKORA a TRPĚLIVOST je velmi cenná lidská vlastnost. TRPĚLIVOST je výsada králů! A nikoho neodsuzuj - nebo si myslíš, že jsi Bůh?! Jsi jen jeho vyvíjející součástí jednoho živého hmotného těla s obalech v astrálu a v jemnohmotnosti(=duše) a s lidkým duchem v duchovnu.
Pokorou má člověk otevřené brány k poznání stvoření!

>>Udržujte krb(=rozum) svých myšlenek čistým a buďte především mlčenliví, chcete-li se dostati vzhůru.<<
Abd-Ru-Shin

*** CHOVÁNÍ LIDSKÉ NA ZEMI ***
Snažme se také zmírnit spotřebu zdrojů: v domácnosti, v práci, na dovolené a všude jinde na ZEMi - jako jsou voda,teplo,světlo,plyn a elektřina.
Bůh Vás za to pak pochválí a také buĎME VÍCE SKROMNÍ(=nehonit se za MAMONEM-PENĚZI, 3 auta v rodině, kupovat si MÓDNÍ NESMYSLY,atd.)
ABDRUSHIN

DUCHOVNO(DUCH) a HMOTA(MATERIÁLNO):
HMOTA je 6x snížená(zhutněná) ENERGIE. Obě strany tvoří jeden celek, jednotu!
Proto se vyvarujte extrémů: Těžkej materialista nebo příliš duchovna(bez peněz), je zlatá střední cesta,
ale také to záleží na rozmístění čísel ve Vaší numerologické mřížce!

*** JING-JANG ***
Lidi abyste věděli, proč se rozumáři kryjí za hmotu a nechtějí poznávat duchovno...
A lidi hledající světlo si myslí, že se svýma duchovního schopnostma půjdou do nebe a serou na hmotu...
Veškeré odpovědi spatříte v asijském symbolu Jing - Jang (viz. dole)
JING-JANG
Hmoťáci jsou ve skutečnosti inkarnovaní duchovní bytosti v lidských tělech, a chtějí proto dobře poznat jen hmotu!(Bílá barva jde dolů doprava v kruhu)
Duchovně smýšlející lidé(=hledači pravdy a světla) svoje minulé životy prožily ve hmotě a chtějí proto dobře poznat duchovno.
(Černá barva jde zleva nahorů v kruhu). Odpovědi naleznete také v numerologii - dle toho jaké máte čísla v datu narození: 1,4,7 jsou HMOŤÁCI; 3,6,9 jsou DUCHOVNÍ LIDÉ
Čísla 2,5,8 znamenají, že máte poznat také lidské emoce. Můžou být také různorodé.
Stvořitel nejen, že nás stvořil, aby se sám poznal(svoji HMOTU a DUCHA).
Vše stvořené je jenom jedno tělo a všude by měla být rovnováha a harmonie!!!(na ZEMI i ve VESMÍRU) A LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR ENERGIE.(..tu dává lidem zdarma MATKA MEERA).
Proto člověče makej na sobě a ber odpovědnost, protože co zaseješ,to sklidíš.

*** Život ve hmotě na Zemi ***
My všichni žijeme ve hmotě(v trenažéru na Zemi) jako lidé.
Avšak každý je jiný nebo jiná, a poznáním něčeho odlišného se máme vyvíjet v různých místech na planetě Zemi v různém čase a prostoru. Nikdo z nás není nejhorší, ale ani nejlepší!

Už Einstein napsal E=m*c2 - >> Energie vzniká, když se spojí hmota a světlo!(Tedy tělo a duše)

A víte, co Vám chci sdělit?! Táta mi říkal:"Co si sám neuděláš, to nemáš!". Každý by se měl snažit putovat svou cestou. Od toho nám všem dal Stvořitel svobodnou vůli! Každej poznává vše jiným způsobem!

Radostná a vděčná i procítěná modlitba Bohu za život na Zemi má cenu.
Ostatní modlitby jsou jenom breptání a házení hrášku o stěnu.

Dobře poslouchej hlas svýho těla(=chrám Tvého ducha na Zemi) a INTUICI.

Žijeme, my lidé, více v dualitě na Zemi, než v letopočtu 19set! Máme od roku 2000 více chápat názory a myšlenky druhých(=žen,mužů,atd.) než jen naše!
Je tedy nyní primární číslo dvojka a už né jednička. To co bylo 1.čka - Já jsem, je nyní 2.ka - My jsme = JEDNOTA!!! viz. numerologie

>> Také by se měly dodržovat morální(nepsaná) pravidla!
Jel jsem s kámošem autobusem a vzadu ve 4ce sedačkách jsem dal nohy na protilehlou sedačku a když jsme měli vystoupit, tak jsem hodil málem tlamu a vypadly mě cigarety z kapsy ven. Kámoš to viděl, zvednul je a než se dveře zavřely, tak jsem ještě stihly vystoupit. => POZOR NA NÁPADY EGA NEBO SE TO VYMSTÍ! <<

AGAPEBrno(Dr. Jana Brzobohatá) vykresluje vývoj duchovního a duševního(=jemnohmotná) těla každého člověka na Zemi v přítomnosti. Jméno kresby je Osobní Analýza(OA) za 950Kč..

Až když člověku vymizí reinkarnace(OA) tak již ukončil svůj vývoj na Zemi a možná pak(když nemá již karmu) se stane andělem, který pomáhá s vývojem ostatním duším(nejen lidem) ve hmotě). Tak tedy Stvořitel poznává sám sebe ve hmotě a člověk ve hmotě se vyvýjí k Bohu.

Volání po pomocníkovi jako byl Syn Boží(Ježíš Kristus)
Silná osobnost musí přece být vždy a především povznesena svým duchem nad tyto maličkosti(=nesmí nachladnout)
..je opakování někdejších výkřiků: "Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám a sestup z kříže."...
Tak se volá také dnes, dříve než je takový pomocník vůbec v dohledu! ... Abd - ru - shin

Pozemský člověk má své tělo chrániti jako svěřený mu majetek(má za to odpovědnost před Bohem), a snažit se o zdravou harmonii mezi tělem a duchem.

>> Modli se a pracuj << = udělej ze svojí práce odevzdanou modlitbu, v míru a šťastně, Stvořiteli!!! ABDRUSHIN

Příjmej vše s láskou a za svoje myšlenky, slova a činy neseš zodpovědnost.

NOC a DEN
Den se dělí na světlej díl(=den) a tmavej díl(=noc). Čtyřiadvacet hodin NOC A DEN! Lásku dávejte během dne přírodě a všemu co Bůh stvořil na Zemi. UFOni mají obrovskou šestou čakru(=rozum a intuice a moudrost), ale napojení na Stvořitele(7.mou čakru) nemají!!!!
Pro dávání a příjmání lásky a otevření Vašeho srdce si udělejte cestu za Matkou Meerou(=Avatárkou z Indie, nyní je v SRN i cestuje do Prahy)!
Vytáhnul jsem si andělskou kartu archanděla SANDALFONa... Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi.:o)

Lidičky, no Vy kteří jste se narodili v roce 2000 a vejš tak poslouchejte INTUICI a RODIČE.
Kluci - když Vás bude zlobit PENIS a bude nabubřenej, tak si ho nehoňte, ale poproste archanděla Michaela,
ať Vám energii z 2.hé čakry(sexální) přesune do 4.té čakry(srdeční)!
Holky - když Vás bude zlobit kačena, to samý! A bude Nám lidem mnohem lépe!!!

Abych Vám to vysvětlil: Tělo(=matka Země, hmota) se mě narodilo v roce 1980.
Měl jsem, ale autohavárii v roce 2003, a byl jsem 5 dní v klinické smrti. No takže vědomí(=otec) je až od té doby.
Abych Vám nelhal - ještě si něco pamatuji před autohavárií, ale je to asi půl na půl.

Přijmi - pokora a odpovědnost
Odevzdej - Ego, pýcha a samolibost
Zmírni své EGO a vysílej stejně jako Ježíš Kristus kalich lásky na vše na Zemi žijící(=stvořil to náš Stvořite, vše je jen Jeho)!

"Usilujte nejprve o království boží(=stvořícím duchem) na Zemi a ostatní vám bude přidáno!" Barbar

Zajímavé duchovní stránky!

Žijeme v Apokalypse tj. Odhalení nebo Poučení!

*** Jedině vůli živého Boha jsi odpověden!!!***

*** Odpovědnost tedy život ve svých rukou ***

Pornografie, onanování, systém Norbekova a Božská energie.

*** RETRO hymna 90tých let se slovy. ***

*** POCHOD MARODŮ ***

*** MILIONÁŘ ***

*** MUŽ+ŽENA POSPOLU ***

Jak zvyšovat své vibrace!?
528 Hz je vibrace lásky - to měl Ježíš. My měli bychom dodržovat trojúhelník a lidskost. Trojúhelník: aktivita, tvořivost + spravedlnost, moudrost + láska.

AbdRuShin v knize "Ve světle pravdy" píše:
Slyšte pozorně: Všechno nízké a zlé, tedy to, co se nazývá temnem, nalezneme jenom ve hmotnosti, v hrubohmotnosti a v jemnohmotnosti!
Kdo toto správně pochopí, mnoho tím již získal. Dokonce i peklo samé jest jenom výtvorem lidských duchů!
Proto ještě jednou naléhavě volám ke všem lidem: >> Udržujte krb svého chtění a svých myšlenek čistý, tím budete zasévat mír a sami budete šťastni! <<
Odchýlení pohlavní síly = časté ukájení nebo dráždění k němu! To musí po čase přinést i tělesné oslabení!!!

Pozemská chytrost rozumu: A to je také ten had, před nímž varuje záznam bible a který vždy znovu svádí člověka! Tak má být mrtvý rozum živému duchu(=člověk) stále po ruce ku pomoci jako jeho služebník! Rozum nemá rozhodovat, nemá všechno vést. Má pomáhat vytvářet pozemské, tedy hmotné podmínky k tomu, aby se duchovní úsilí mohlo uskutečnit. Má tedy být nástrojem a služebníkem ducha.
Všechno, co se správně pohybuje v myšlení a jednání, vyzařuje v hrubohmotnosti barvou fialovou.
Ale všechno temné, zlé, nebo to, co za tím usiluje ať v myšlenkách nebo v žádostech, má barvu kalné žluti.
Radostný, srdečný smích, jest největším nepřítelem temnot!!! Nesmí to ovšem být škodolibý smích!

Koza- mléko + sýr,Králík - maso, medvědí česnek, kopřivový špenát, hluchavka - tyto potraviny podporují ZELENOU PLAZMU

PRAVDA - rozvíjí duchovní energii!!

DVA DÍLY MOZKU:

Mozek se dělí na přední a zadní část. Díky Abdrushinovy vím, že materiální část je vepředu(jen ego, rozum, myšlenky je mrtvá v hrubohmotnosti) a zadní část mozku (je činnost ducha a dobrosrdečnost) je nyní zaostalá. Proto materialisté, kteří pracují jen s přední částí(kde je jen hrubohmotnost a je mrtvá) musí pochopit, že jsou jen nemocní, když nemají vyvinutou srdečnost a život zadního mozku a jehož je práce ducha, které je živé a tam je Pravda!!!

Zákon tíže!
Při nekončícím tlachání a nepotřebnými slovy lidský duch klesá hlouběji dolů. Proto lidé važme svá slova při zákonu tíže!!!

Sergej Lazarev + LASKA

Teprve nyní vstoupilo lidstvo do fáze vývoje, kdy samo sebe může zničit. Nikdy v minulosti se v takové situaci nenacházelo.
Klíčem k budoucnosti, k přežití lidstva, je poznání všech úrovní bytí člověka a zákonů v nich, daných Podstatou světa.

*** MAGIE STROMŮ A ENERGIE***
Toto poznání má 2 základní aspekty nazírání:
 • kauzální, to jest poznávání příčinnosti jevů, to jest poznávání rozumové, vědecké. Základní otázka: Jak vypadá a "funguje" člověk, vesmír?
 • finální, to jest z hlediska účelovosti, smyslu věcí, jevů, dějů, to jest pohled náboženský, filozofický. Základní otázka: Proč člověk žije, proč existuje svět?
Rozumové poznání dává lidem moc zasahovat do stvoření. Tyto zásahy nejsou spojeny s odpovědností, jejímž zdrojem je duchovnost. Duchovnost je nazírání věcí z hlediska věčnosti, to jest z hlediska Podstaty světa, Stvořitele, Boha.

Nejen tato fakta jsou z knihy OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA od Josefa Staňka a Jany Brzobohaté z AGAPE BRNO.

Modlitička od Ivy Adamcové:
Prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem ublížil, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem, i já odpouštím všem, kdo mi ublížili, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem a i sám sobě(!) odpouštím.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví, to pomine, jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je, jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské(je však velký rozdíl mít dětské oči nebose chovat jen dětinsky). Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je "láska". (1. Korintským 13:1 - 13:13)

Lásku k lidem a radost ze života, je nutné mít pro další vývoj.

Lepší je zkrátka pokora než pýcha. Upřímnost je dokonalým prostředkem očisty od pýchy.
Těžiště našeho zájmu musí spočívat výlučně v lásce k Bohu. Jedině tento pocit skýtá člověku skutečné štěstí.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2"

Spaste svoje duše.
Jak se zpívalo v jedné písničce od "Mňága & Ždorp"!

Peníze si do hrobu nevezmeme, ale moudrost je kapitál,
kterým lze vládnout přes čtyřicet životů, proto je pokušení zříct se Boha tak velké!?!
Lucifer svévolně přerušil své spojení se Světlem, samočinně rozevřel propasti a on sám stával se temnějším a těžším, klesal stále hlouběji.
Pro své veliké schopnosti, které mu dal jeho původ, stal se Lucifer posléze nejsilnějším duchem pod hmotností.
Duchové ve hmotnosti se nejprve cítili jím přitahováni a potom dobrovolně podléhali jeho vábení! Lidstvo je v posledním století velmi závislé na moudrosti. Úspěchy vědy,
plody vědomé činnosti se staly absolutní hodnotou, proto lidstvo tolik tíhne k Luciferovi.
dle knihy Ve světle pravdy - "ABD-RU-SHIN"

Láska = SOUCIT, POKORA, PROSTOTAA, TRPĚLIVOST, SKROMNOST a VDĚČNOST!
Héj ty, důvěřuj Stvořiteli, neboť jsi nedílnou součástí jeho díla na Zemi.

Nesuď a Nelituj nikoho !!! dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Konzumace syrové zeleniny snižuje podvědomou agresi!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Peníze - nepodplatitelný, aby byl člověk tak musí mít morálku .
Získá ji důverou ve Stvořitele nebo Boha nebo Zdroj=>(něco vyššího nad námi lidma).

THE RECONNECTION
Více se o této léčivé energii dozvíte na internetových stránkách www.lecivaenergie.cz

Energetická slibná léčebná metoda
Mám ji za sebou a doporučuji Vám ji.

To znamená nezbytnost neustálého směřování k Stvořiteli, jenž stvořil Vesmír,
a upevňování jednoty s Ním každou vteřinu.
                                          Diagnostika karmy - S. N. Lazarev

V mnoha duchovních textech se říká, že naše duchovní vize se přirozeně zostřují, když se zbavíme posuzování, neodpuštění a omezujících názorů.                                              TVŮJ ŽIVOT VE SVĚTLE(Cesta k uzdravení skrze sebepoznání) - DOREEN VIRTUE, PH.D.

Pravda, láska a poznání(=zkušenosti)
vítězí nad lží, nenávistí a nevědomostí.

Tyto řádky si zapamatujte, aby jste neměli zbytečné problémy.

"největší nebo smrtelné hříchy": pýcha, chamtivost, závist, zlost, necudnost, nenasytnost a duchovní lenost!

Pozitivní psychická energie dobra a lásky v čistém duchu(=osvobozená od nutnosti bojovat se zlem) tvoří zázraky.
Jedním z takových zázraků je samádhi. Dosáhnout stavu samádhi je možné pouze cestou lásky a soucítění s lidstvem.
Ernst Muldašev - "Z KOHO JSME VZNIKLI"
Vydalo Tml, a.s. v roce 2010.

Člověk, jenž se zabývá duchovníma otázkami, otevírá se mu za A)TŘETÍ OKO a B)TELEKINEZE
Za A)Třetí oko, neboli ádžna(6. čakra), je součástí mozku a je-li otevřená(u Buddhy) může transformovat psychickou energii na světelnou. Paprsek vycházející z Buddhova čela mohl mít pět barev: bílou, modrou, zelenou, žlutou a červenou(=barvy čaker).
Za B) Telekineze = schopnost přemísťování materiálních věcí v prostoru(viz. postavění pyramid) a další možnosti..

Zabývá-li se osoba duchovnem, třeba kreslením automatických kreseb po nocích, roste tím energie člověka a není unavený.
Známý vzorec E=m*c2. Energie = hmota krát světlo nadruhou.
Paní Brzobohatá z AgapeBrno Vám to potvrdí.

Sebevědomí je nutné srážet. Pak dochází k přirozené konfrontaci s respektem. "Ernst Muldašev" - Z koho jsme vznikli?

"Nemůžete sloužit Bohu i mamonu," pravil Kristus.
Před dvěma tisíciletími bylo spojení těchto dvou polárních tendencí za života jednoho člověka nemyslitelné. Dnes se svět změnil, změnila se rychlost kyvadla bez vzájemného ničení, tedy přechodu hmoty a informace z jednoho stavu do stavu opačného. Lze tedy mluvit o tom, že člověk kterému je v nejbližších letech souzeno přežít, musí být světec, i podnikatel!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy".

Milujme každý okamžik, jak dobrý i špatný. Narodili jsme se proto, abychom se naučili milovat to, co Stvořitel stvořil. Pokud nemilujeme veškeré okamžiky,i ty špatné => tak tím vzniká u nás agrese a posléze z ní vzniká nemoc!!!

Člověk je entita dialektická, sestávající ze dvou polovin. Ta první je hmota, druhá pak pole.
Hmota je lidské tělo, které se vztahuje k Zemi a všemu pozemskému.
Pole je pak lidský duch, lidská duše a lidská mysl.
Dnes se vývojový proces urychlil a vývoj neprobíhá po jednoduché spirále, ale po dvojité. Jako dvě kyvadla, která se pohybují v proti-fázi. Zatímco dřív se duše vychylovala od pozemského k božskému a vědomí člověka směřovalo buď k Zemi, nebo ke Stvořiteli, pak dnes musí být naše vědomí upjato jak ke Stvořiteli, tak k Zemi. Jednoduše dnes musí být člověk jak hospodář, tak svatý zároveň.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2 - Částz první - Čistá karma"

Nebezpečí dnes spočívá také v tom, že mnohonásobně vzrostla mohutnost síly lidského ducha, a tedy i vlivu na okolní svět a ostatní lidi. Zatímco před 2000 lety představovala hodnota této vzdorovací síly v průměru 10 jednotek, v epoše renesance už 23 jednotek a koncem minulého století 38 jednotek, pak dnes se pohybuje kolem 88 jednotek a toto číslo dále roste. Proto každý negativní vliv vede k těžkým následkům. Mimořádný význam má AGRESE. Ochranou je láska, duchovnost a dodržování morálky.
- Sergej N. Lazarev -

"Na Zemi bylo již 5 civilizací" - jsme tedy již 5. Byli Lemuřané, Atlanťané a ostatní, nyní jsme my Árijská 5tá rasa.
Existuje zákon karmy, tj. možnost duše žít postupně v různých fyzických tělech a přitom shromažďovat kladnou nebo zápornou psychickou energii. Člověk se špatnou karmou musí cestou dobrých činů roztočit svá torzní pole na kladnou stranu, aby se zbavil negativně zakroucených polí a stal se šťastnějším. Takto tedy, převrátily předchozí civilizace, zápornou psychikou energii na negativní stranu a vymřeli.
"Z KOHO JSME VZNIKLI" - Ernst Muldačev

Jak člověk dospěje z dítěte: člověk by měl se zajímat o materiálno i duchovno a spoluprožívat své emoce. Zaleží taky na datumu narození, tedy na číslech, co jste dostal(a) do vínku na Zemi. Rozdíl mezi dětma a dospělýma je: Děti nemají zodpovědnost za svoje činy a myšlenky a city.

Sedm proroctví starých Mayů
Volte vždy dobré chtění -> Zlé chtění stlačuje ducha dolů a činí ho těžkým, dobro však žene ho vzhůru. Veliký mistr Ježíš ukázal vám také proto k tomu již urovnanou cestu, která vede neomylně k cíli; neboť hluboká pravda spočívá v prostých slovech: „Miluj bližního svého jako sebe sama!“.
Abdrushin

OBECNÉ DUCHOVÍ PRINCIPY:
 1. DODRŽUJME 10 PŘIKÁZÁNÍ (=ty, jenž donesl MOJŽÍŠ z hory SINAJ, možná od Stvořitele).
 2. ..ale, z druhého soudku: DESATERO JE FORMULOVáNO NEGATIVNĚ, neboli POZITIVNÍ MYŠLEŠNÍ JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU! "Miluj boha" , "Miluj bližního svého jako svou osobu" a "MILUJ SEBE SAMA" - Kristovo TŘÍTERO! =Vědomá mysl tvoří budoucnost, dle názoru - pana Miroslava Zelenky.

 3. MĚJME MORÁLKU(=ETIKU) A SLUŠNÉ VYCHOVÁNÍ.

 4. DODRŽUJME 4(5) DOHODY OD DONa MIGUELA RUIZE Z MEXIKA.

 5. CHOVEJME VLASTNOSTI VIZ. TROJŮHELNÍK[dole].

Čtyři dohody:
1. Buďte uvážliví v tom, jak užíváte slova. Slovo je nejsilnějším vyjádřením ducha.
Říkejte jen to, co myslíte vážně.
2. Neberte si nic osobně.
3. Nic nepředpokládejte. Změna je život. Ptejte se co chtějí druzí.
4. Dělejte vždy to nejlepší, co umíte.
5. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Zdá se, že láska je pro slabochy... NE, LÁSKA JE PRO BOJOVNÍKY SVĚTLA.
Don Miguel Ruiz učí, že čistá láska má 7 charakteristik:
 1. Láska nemá očekávání.
  Strach je plný očekávání.
 2. Láska nemá povinnosti.
  Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, že trpíme. Nedaří-li se nám jednat na základě našich povinností, pociťujeme vinu.
 3. Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým.
  Strach si neváží ničeho, ani sebe. Jestliže lituji sám sebe, pak si sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě.
 4. Láska je trpělivá.
  Strach je netrpělivý.
 5. Láska nemá lítost.
  Strach je plný lítosti, zvláště sebelítosti.
 6. Láska je odpoutaná.
  Strach je naplňen pouty a obavami, že o ně přijde.
 7. Láska je laskavá.
  Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý.

Pamatujte, že morální a duchovní hodnoty neomezují, ale chrání.

Leo Buscaglia

Proč je tak málo obrácených, znovuzrozených křesťanů? Mimo jiné také proto, že je tak mnoho duchovních bez darů Ducha,
kteří mají přesvědčení, o kterém se sami nepřesvědčili.

Eva Fialová

Hlavně pohnutkami k dobru je člověk ohodnocen před Bohem,
nikoliv jen skutky.

Pyšní potřebují vděk, ale vděční za život nepotřebují pýchu.
Ti, kdo jsou pyšní, jsou daleko od Boha!!!

SKLERÓZA je NEJKRÁSNĚJŠÍ NEMOC na světě. Nebolí a člověk se každý den dozví nějakou novinu ;o).

 • Důležité je žít: Pravda, Láska, Pokora a vesele tvořit svůj příběh života. a s pokorou a s vděčností Stvořiteli za život v těle.
 • Odpuštění
  - uvědomujeme si, jak se cítíme lépe, když někomu odpustíme?! Také hlavně sobě.
 • Chcete se uvolnit, než se pustíte do čtení? Poslouchejte pohodovou hudbu: Enya - May It Be

  Co jste ochotni udělat pro to, abyste dosáhli naplnění ?
  Jste ochotni činit prohlášení, provádět vizualizaci. léčbu ?
  Jste ochotni odpouštět ? Jste ochotni meditovat ?
  Kolik mentálního úsilí jste ochotni vyvinout, abyste změnili svůj život a vytvořili takový, jaký chcete ?
  ..................................................Síla je ve vás ( Louise L. Hay)

  Co člověk ? Nebude se vznášet ve fantaziích, nebude upadat do vytržení, stejně tak nebude na zemi žít jen v duchovnu, nýbrž se zdravou myslí a svěží odvahou rovněž bude konat své pozemskédílo a při tom také použije chladného rozumu při nutné obraně v napadení jako ostrého meče. Nikdy nemá mlčenlivě snášet, jestliže se mu děje bezpráví. Jinak by tím podporoval a posiloval zlo.
  Abd-Ru-Shin

  Pár moudrostí:

  Svoboda znamená odpovědnost,
  proto se ji většina lidí bojí.

  Na počátku byl nevděk
  a ten byl u lidí.

  Pyšní potřebují vděk,
  vděční nepotřebují pýchu.

  Nejde o to "věnovat se lásce k bližnímu",
  ale sami "být láskou"!!!

  Nemiluješ-li sám sebe konstruktivně a uspokojivě, nemůžeš ani milovat nikoho druhého.

  Člověče, jsi součástí božího stvoření a jeho evoluce, na Zemi. Prožívej tedy svůj život s láskou a s veselýma optimistickýma očima se dívej na vývoj svůj na Zemi. Tvůj duch vyhrál soutěž s ostatními duchy o život v těle a inkarnovala se asi v polovině těhotenství na Zemi. Ochraňuje své tělo(=šaty), užívej darů jeko je rozum(=superpočítač) a srdce(=prociťování). Máš svobodnou vůli a odpovědnost za své mluvení, činy a myšlenky i city, jenž se jmenuje realita. Jednou nastane smrt. Co, že mě čeká? ..ptáš se? Odložíš své tělo zpátky Matce Zemi, a nemáš-li dluhy, tvá duše putuje do tmavších(=zlo) či světlejších(=dobro) dimenzí. Proto se zbav strachu a vysílej hlavně k sobě lásku - pak si pln a máš lásku i pro ostatní!
  Všechno je zde proto, abychom ho milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým!!! Kvůli své zranitelnosti nejprve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoliv svou osamělost. Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru(dle božího zákona půřiotažlivosti stejnorodého)!

  kniha - " Přestaň se bát " napsal DON MIGUEL RUIZ :
  Nejdříve vždy hledejte štěstí. Štěstí může přijít jen z našeho nitra. Nikdo jiný nás nemůže učinit šťastnými. Štěstí je výraz lásky vycházející z nás. Nejsme šťastní proto, že by nás druzí milovali, ale protože my milujeme je. Cílem toltéckého učení je přesvědčit člověka, aby miloval sám sebe.
  Všechno je zde proto, abychom to milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým!!! Kvůli své zranitelnosti nejpve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoli svou osamělost! Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru!

  My lidé žijeme stále ve strachu svůj sen o životě s touhou po pěnězích...
  Nyní, ve věku Vodnáře, zásobujme se a prociťujme více a více lásku místo strachu, aby
  jsme měli více svobody a volnosti a prožívali "nebe na Zemi", místo
  "pekla"!

  Láska vytváří nejen příznivou tvůrčí energii pro člověka!

  "Chcete se dozvědět více o duchovnu a esoterice ?"... pak si milí lidičkové projděte v klidu tyto webovky.[;o)-DC

  Bílá, modrá, červená,...
  každý ví, co to znamená.

  Vlajka České Republiky
  spolupráce Ducha a Hmoty.

  Pozitivita, tvořivost i harmonie! Důležitosti právě pro Vás, jako článku vesmírného společenství viz. Agape Brno.

  DOBROSRDEČNOST se vyplácí, i po smrti fyzického těla !!!

  Buď LÁSKYPLNĚ SILNÝ jako avatárka Matka Meera!!!

  Člověče, mluv pravdu!
  Když sděluješ lež, tvoje 5.tá čakra(komunikace) se uzavírá a blokuje!!!

  Nejsem středem Vesmíru ani lidí kolem mne! Pozor ale, co zasejete, to také mnohonásobně sklidíte. Proto nadechujte lásku a vydechujte lásku v této inkarnaci na Zemi.

  Jedině vůli živého Boha jsi, se svojí duší, odpověden!!!

  "Víra se projevuje láskou a láska se projevuje službou. Když je člověk schopen svou víru proměnit ve skutky lásky, spojuje se s Bohem, tedy s Kristem, naším Pánem." Svatá Matka Tereza.

  Abdrushin : Zcela správně se mluví o jiskře od Boha, kterou má člověk v sobě. Ale touto jiskrou od Boha (Ducha svatého) je duch! Vnitřní podstata člověka se nazývá duší(v jemnohmotnosti) ale její jádro je duch(duchovno). Společenskou duši mají na zemi jen zvířata!

  * pokora *
  * odpovědnost *
  * pravda *
  * služba *

  Duchovní život

  Duchovní život je zájem o poznávání, proč žijeme právě teď na Zemi? Jaké máme karmické dluhy z minulých životů, co máme napravit a co máme poznávat! Co je naším úkolem?

  Lidi věřte! Víra a optimismus vždy zvítězí.

  Po smrti se duše dostanou do světlých či tmavších dimenzí, kde čekají na milost Boží a další vtělení(=inkarnaci) na Zemi.

  Duch navlékne svůj obal, tedy svou duši a do nového človíčka se vsune v polovině těhotenství => budoucí matky by proto měly zvažovat, v jakém společenství lidí se pohybují, a zda-li příjmají lásku od ostatních!

  I cesta může být cíl.

  Numerologie - aktualizována o životní čísla!!!

  "LÁSKA" předává avatárka Matka Meera všem lidem!
  Láska je součástí Světla a Světlonoš je každý, kdo rozdává dobro!
  Všechno, co děláš, dělej, jak nejlíp umíš. - Buddhova rada

  Chcete-li být zdraví a šťastní buďte více pokorní.
  Žijte v harmonií, tvořením a pravou pravdou s ostatními.

  Dávej: PRAVDA, POKORA, PROSTOTA, LÁSKA, i svoji ODPOVĚDNOST.

  SLUNCE V DUŠI

  Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte! (Mat. 10, 8 b)

  Autor Těchto webovek: "NIKDO" a nehledejte Mne!! RADŠI HLEDEJTE sebe relaxací, pak hned meditací - tedy svoje Bytí svým SRDCEM !!!

  A jěště jedna dobrá rada nakonec:
  Nepřekrucuj věci podle sebe, prostě NELŽI.
  PRAVDA totiž dříve či později stejně vyleze napovrch - a kdo si myslíš za tvou lež bude platit(=nejen penězi)?!!

  - S láskou světlo -

  Avatár