4 Duchovno a Matka Meera

Duchovno

Život s duchem na Zemi

--- WELCOME TO OUR WEBSITE ---

Zase budou demokratické VOLBY...........DEMOKRACIE
*** Reggae Remixes of Popular Songs ***
*** C H ***
*** Varvara the song Katyusha ***
*** Kalinka ***
*** Kalinka + techno ***
Bůh je LÁSKA -) nechej proto otevřené SRDCE!
Láska se nedá posílat, což je veliký omyl bílých mágů. Láska je totiž Bůh a je to pokora.

Iva Adamcová 2016
OTEVŘI SVÉ SRDCE

*** Centrum duchovní pomoci ***

Hunor je koření života: ŽENA A MUŽ
žena k muži:"Miláčku netlač ne mně, sex bude až po svatbě!"
muž k ženě:"Jo, dobře, tak až budeš vdaná, tak se ozvi..."

I´m a bitch, I´m a brother, I´m a child, I´m a lover, I´m a sinner..
That´s O.K. cause everything is Way!
HAVRAN

Lidé se nehlásí k manželství a Nejvyšší zákon neuznávají.
Je přímo ohromná škoda, že se oddávají drogám, alkoholu a nevázanému sexu, protože stále více přitahují
chladné duše a dostávají tak život na Zemi do nerovnováhy..
HAVRAN

TRAINSPOTTING !!!

TRAINSPOTTING soundtrack movie!!!

ENIGMA mix music in Paradise HD

TELL ME WHY ARE WE SO BLIND TO BE.... HAVRAN

Změna larvy na motýla... HAVRAN

Co tě nezabije, to tě posílí.. HAVRAN

Surely you sometimes ask why are we(people) living on the Earth?!
The main reason is to recognize with love how to find living GOD´s creation on Earth and
development of people´s souls...
HAVRAN

Zapomeňte na magii... Nejvyšší magií je LÁSKA..
HAVRAN

PEACE

LOVE

FREEDOM

*** Is Kamasútra pornography? *** *** HAVRAN ***

*** Mariánské údolí(26.8.2017) ***

*** EDITH PIAF ***

Open your eyes like kids...
HAVRAN a Bob Marley

SVĚTOVÝ UČITEL
A protože jenom pomocí Pravdy může člověk stoupat výše a ne jinak, tedy také jenom v poznání či znalosti Boží Pravdy
nalezne lidský duch skutečnou spásu!
Proto říkal Syn Boží lidem, aby vzali na sebe kříž(=Pravdu) a šli za ním, čili aby přijali Pravdu a žili podle ní!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

NUTNÉ SLOVO
V mešitách(kostelech) mlátí prázdnou sslámou!
Prázdnou, protože s ní nesebrali současně vlastní zrno, pro které jim schází porozumění.
Všude se musíte setkávat s takovou omezeností; s tupohlavou tvrdošíjností honosí se větami druhých, poněvadž sami nemají, co by k tomu dodali.
Každý okamžik je příliš drahocenný, než aby mohl být promarněn pro takovéto lidi, kteří trvají na tom, že oni sami vědí všechno lépe.
Ti se přece již nikdy neprobudí ze své zatvrzelosti, ale slepě v ní zahynou! Zahynou s odporně podlízavými slovy na rtech a s ujišťováním,
že věří v Boha, a že poznali Krista, což je jenom jejich domněnka.
Pozor za honěním za věcmi, které ani zdaleka nelze považovat za nutné!
Bez cíle, který by měl význam pro věčnost, pachtí se pozemským životem jako otrok pozemských žádostí!!!
Na poznání duchovna přece nemá ani trochu čas!
Neuslyšíte ani jedno skutečné přání dobrovolně změnit dosavadní nesprávné smýšlení a čistě pozemské úsilí!
Lidský duch měl by dát stranou všechno, co si dosud vybudoval v domýšlivém rozumování a začne úplně od začátku!
Lidé se nejdříve musí stát dětmi!
Pro každého lidského ducha nyní platí: BuĎ - Anebo! Buď záchrana ze smyček, které si sám vytvořil, nebo zánik!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

ROZUM A CIT
Rozum je nejsilnější Luciferův nástroj, který byl Vám posvátný, je mrtvý!!!!
Cit je živej!!!!!!!!!

Tento energetický zářič DAVIDOVA HVĚZDA A MONÁDA si sami můžete vytvořit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud nechcete, aby se Vám zdály černé astrální sny v noci, když spíte,
tak poproste své Vyšší Já, než usnete, aby bylo při Vás ve spánku!!!

Služ světu(s otevřeným srdcem + myslícím rozumem) a svět bude sloužit tobě!!

*** DÉŠŤ + KVĚTINKY ***
Název skladby (interpret): Hudba deště
Skladba posiluje v tomto týdnu auru celkově 4x, harmonizuje a zesiluje 2., 4. a 5. čakru.
Třemi paprsky propojuje 7. čakru do vyšších astrálních rovin a je pod vedením a ochranou tří andělů. Tato skladba je od AGAPE BRNO

Pravdu měl již Werich:
Ten/ta umí to a ten/ta zas tohle a všichni dohromady budeme mít moc.

ROUŠKA PADÁ a víra se mění v přesvědčení. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!
Proto se probuďte! Jenom v přesvědčení je pravá víra a přesvědčení vzniká jedině přísným uvažováním a zkoumáním!
Buďte živými v divuplném stvoření svého Boha!

Abd-Ru-Shin

Vybrané zkrácené části Abd-Ru-Shinova díla - "Ve světle pravdy"!

Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdo nikdy neví, co se může státi. Řekne se, třeba že se, věc přihodí tak či onak a ono to pak dopadne úplně naopak. Řeknete-li se dnes, že život je pes. Co má být zítra za zvíře když je dnes pes. Protože ani ten pes není dnes definitivní neví se zdali se ze psa vlk nemůže stát. (V+W, Pudr a benzin)

*** RELAX MUSIC ***

Doporučuji Vám shlédnout film: "Dědictví aneb Kurvahošigutntag"(1992)!
Hlavní roli hraje Boleslav Polívka jako Bohumil Stejskal.
Tak tam je vidět, že love nejsou nejdůležitější věcí v životě.
HAVRAN a Vyšší Já

Je důležité, když člověk beze zbytku prožívá svůj život v přítomné chvíli.
Opravdu nezáleží na ničem jiném, než na přítomnosti, protože
je to jediné místo, kde se dá život vyjádřit. A to je každého realita života. Don Miguel Ruiz ML. - MISTREM SÁM SOBĚ

Rady ptáka Los Brňáka
Ale, co bych Vám radil, když každej máme svobodnou vůli, no hlavně se řiďte srdcem,
tedy citem, poslouchejte hlas svýho těla a intuici.. HAVRAN a Vyšší Já

Chlape, už si ho nemusíš honit!!!
Jak, že to vím? Jedině z vlastní zkušenosti. Popíšu Vám, jak to bylo.
Šel jsem po krátké uličce a potkala mě štíhlá paní s hlubokým výstřihem tedy velkýma kozama,
a podívala se mi do očí. V tu chvíli mě začal pracovat můj pinďa.
Vyhoním si ho a mám klid!
Ne, poprosil jsem archanděla Michaella, ať mě přemístí energii od penisu(2. čakra) k srdci
(4. čakra), a stalo se a po chvilce jsem měl zase klid! Tedy bez honění(práce) koláče.
Zkuste to mojí milí taky...

Dívej se na své bližní jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Žij v míru! HAVRAN

Služ světu a svět bude sloužit tobě. A to se může stát s radostí, humorem a lehkostí.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a
bylo zrozeno z prazákladu všeho života. Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejich bytostí mění tvář naší planety,
zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatníma živýma bytostmi
ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Velké karty archandělů - Archanděl Bariel

A su lid, taky nésu svatej! Např. pěstoval sem a rauchčil zelí, mačkal tlačítko na bednách, glgal sem RUM a BECHEROVKU, ale to až potym ,co
sem se zramoval v káře. Jináč slušňák... byl sem už 1 krát přes noc ve vodmašťovně v Černoviocích, prý sem pěkně nakóřil a pak sem hodil
tyčku ze zadu dopředu v káře na švestky, voni mě pak vytáhli ven a položili na silnici, pak dojela sanitka z vodmašťovny. Víc si už nepamatuju. životní zkušenosti HAVRANa

Čau čumílci!!!
Nesnažte se být co nejchytřejší, spíše otevřete svoji hercnu(srdce) lásce(životu na Zemi) a po čase budete chytřejší.
Vegetuju v žabinách u rodičů. Su patriot a déchám tedy ve štatlu.
Po rozflákání káry a klinické smrti před 17ti jařiny su plotňák ze štatlu, který se občas lochčí a taky hafo rauchčím fókačky, prostě rád si oplodním kóřku, tedy musím mít s sebou pudřenku..
Život je prostě lebeda. Córám se štatlem a seru namešity a s čoklem po Kchajzecu nebo vyvětrám kostru po MonteBú, sólo pak Augecem nebo na Prigl(v létě s dečmenem) taky Blajkecem po přírodě a občas hodím čučku na augle kindošů. ;o(*)
Taky rád s kémem, když mám šlajznu, glgám Bahno nealko nebo Kafčo popř. něco zdlábnem. A těmahle Webovkama k Vám necancám, takže nedlabu na Vás!
Nechci se mi večer a noci durchčit, tak furt makám na webu. A LIDI hodím Vám betálnej cund, radši hrňte ven, než imrvére házet čučku na idiotbox!
Kontyšákům sem dával love a teď už nejhůř fókačky...a ještě nechci sekat s debrecínkama. A bacha na Švédi. Zdarec lidi..
Není to makačka na budku.. --- Slovník Hantecu ze štatlu ---..tu hodím cund jak chápat Hantec.

Slovem, co říkáme, přitahujeme si to v našem životě.(Proto žádný VOLE, VOLE, atd.)
Všechny nás to vzalo ale... to chce klíd.
Tak vo co de? Pravda tady někde je, když nejde o život tak o hovno de a tak to je...čtěte dál lidičky a máte ánunk o životě grátis. ;o)
Každý musíme jít svou cestou sám!!!

Až budete naslouchat svému srdci, máte SVOBODU!!
Změna k dobru je život! Temna už bylo dost...
INTUICE ZABRALA

Lidi uklidněte svoje EGO, uvolněme rozum a buďme jako děti(=veliké,otevřené a pokorné oči)!!
Ježíš Kristus Nazaretský

Asi se ptáte co Já a příroda, tedy Sex?
No, nemusím cálovat aloše a kindoše nemám, ještě tedy nechci si uvařit svišťa a nejsem buzna, tak bacha na budku.
Když si caban řelne o své, vyhoním ho a co... vidíte sdělujte Pravdu a nic než Pravdu!!
Dnes je taky zvýšen 10 krát více pohlavní instinkt mezi lidmi, než tomu bylo ve středověku. Používejte jednoduchá slova a odpovědi jen ANO nebo NE.
Děvy nejen na E55 prodávaj za hafo kačen svý těla = betálná podělávka!
Nefachčim prostě na tym zgómnout betálnou debrecínku, maximálně se jen cicmat nebo filcovat. A miluju erteple ty neekluju.

Důležitou vlastností na Zemi je kvalita nikoliv kvantita!
POKORA a TRPĚLIVOST je velmi cenná lidská vlastnost. TRPĚLIVOST je výsada králů! A nikoho neodsuzuj.. nebo si myslíš, že jsi Bůh?! Jsi jen jeho vyvíjející součástí jednoho živého těla složeného z vesmíru a Země.

>>Udržujte krb(=rozum) svých myšlenek čistým a buďte především mlčenliví, chcete-li se dostati vzhůru.<<
Abd-Ru-Shin

*** CHOVÁNÍ LIDSKÉ NA ZEMI ***
Snažme se také zmírnit spotřebu zdrojů: v domácnosti, v práci, na dovolené a všude jinde na ZEMi - jako jsou voda,teplo,světlo,plyn a elektřina.
Bůh Vás za to pak pochválí a také buĎME VÍCE SKROMNÍ(=nehonit se za MAMONEM-PENĚZI, 3 auta v rodině, kupovat si MÓDNÍ NESMYSLY,atd.)
HAVRAN z ČR

DUCHOVNO(DUCH) a HMOTA(MATERIÁLNO):
HMOTA je 6x snížená(zhutněná) ENERGIE. Obě strany tvoří jeden celek!
Proto se vyvarujte extrémů: Těžkej materialista nebo příliš duchovna(bez peněz), je zlatá střední cesta, ale také to záleží na rozmístění čísel ve Vaší numerologické mřížce!

*** JING-JANG ***
Lidi abyste věděli, proč se rozumáři kryjí za hmotu a nechtějí poznávat duchovno...
A lidi hledající světlo si myslí, že se svýma duchovního schopnostma půjdou do nebe a serou na hmotu...
Veškeré odpovědi spatříte v asijském symbolu Jing - Jang (viz. dole)
JING-JANG
Hmoťáci jsou ve skutečnosti inkarnovaní duchovní bytosti v lidských tělech, a chtějí proto dobře poznat jen hmotu!(Bílá barva jde dolů doprava v kruhu)
Duchovně smýšlející lidé(=hledači pravdy a světla) svoje minulé životy prožily ve hmotě a chtějí proto dobře poznat duchovno.
(Černá barva jde zleva nahorů v kruhu). Odpovědi naleznete také v numerologii - dle toho jaké máte čísla v datu narození: 1,4,7 jsou HMOŤÁCI; 3,6,9 jsou DUCHOVNÍ LIDÉ
Čísla 2,5,8 znamenají, že máte poznat také lidské emoce. Můžou být také různorodé.
Stvořitel nejen, že nás stvořil, aby se sám poznal(svoji HMOTU a DUCHA).
Vše stvořené je jenom jedno tělo a všude by měla být rovnováha a harmonie!!!(na ZEMI i ve VESMÍRU) A LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR ENERGIE.(..tu dává lidem zdarma MATKA MEERA).
Proto člověče makej na sobě a ber odpovědnost, protože co zaseješ,to sklidíš. HAVRAN z ČR

*** Život ve hmotě na Zemi ***
My všichni žijeme ve hmotě(v trenažéru na Zemi) jako lidé.
Avšak každý je jiný nebo jiná, a poznáním něčeho odlišného se máme vyvíjet v různých místech na planetě Zemi v různém čase a prostoru. Nikdo z nás není nejhorší, ale ani nejlepší!
HAVRAN z ČR

Už Einstein napsal E=m*c2 - >> Energie vzniká, když se spojí hmota a světlo!(Tedy tělo a duše) HAVRAN z Brna

Měl jsem těžkopádné astrální sny s jednou holkou z Brna. Myslel jsem si, že jsem oheň(jako lev) a ona je voda. A voda hasí oheň!
Proto jsem vždy před spánkem prosil El Morya a archanděla Michaela o očistu a aby vytvořili ochranný štít kolem mne(=zabrání cizím energiím ke vstupu do mne).
Potom jsem si vytáhnul kartu archanděla Sandalfona(=dvoupaprsek) jsem se odevzdal před spánkem boží pomoci a ochraně a už nikoho z andělů jsem prosit nemusel.
Zabralo to... Proto NEBOJUJTE a odevzdejte se Bohu.
A víte, co Vám chci sdělit?! Táta mi říkal:"Co si neuděláš sám - to nemáš!". Neproste proto cizí anděly o ochranu a pomoc před spánkem, když se válíte v posteli.
Stačí když požádáte večer o pomoc a ochranu své Vyšší Já přes noc a jste nejlepší pod ochranou taky.

Radostná a vděčná modlitba Bohu za život na Zemi má cenu.
Ostatní modlitby jsou jako házení hrášku o stěnu.

Dobře poslouchej hlas svýho těla(=chrám Tvé duše na Zemi) a INTUICI.

Žijeme, my lidé, více v dualitě na Zemi, než v letopočtu 19set! Máme od roku 2000 více chápat názory a myšlenky druhých(=žen,mužů,atd.) než jen naše!
Je tedy nyní primární číslo dvojka a už né jednička. To co bylo 1čka - Já jsem, je nyní 2ka - My jsme = JEDNOTA!!! viz. numerologie

>> Také by se měly dodržovat morální(nepsaná) pravidla!
Jel jsem s kámošem autobusem a vzadu ve 4ce sedačkách jsem dal nohy na protilehlou sedačku a když jsme měli vystoupit, tak jsem hodil málem tlamu a vypadly mě cigarety z kapsy ven. Kámoš to viděl, zvednul je a než se dveře zavřely, tak jsem ještě stihly vystoupit. => POZOR NA NÁPADY EGA NEBO SE TO VYMSTÍ! <<

AGAPEBrno(Dr. Jana Brzobohatá) vykresluje vývoj duchovního a duševního(=jemnohmotná) těla každého člověka na Zemi v přítomnosti. Jméno kresby je Osobní Analýza(OA) za 950Kč..

Až když člověku vymizí reinkarnace(OA) tak již ukončil svůj vývoj na Zemi a možná pak(když nemá již karmu) se stane andělem, který pomáhá s vývojem ostatním duším(nejen lidem) ve hmotě(4ka- prostor). Tak tedy Stvořitel poznává sám sebe ve hmotě a člověk ve hmotě se vyvýjí k Bohu.

Volání po pomocníkovi jako byl Syn Boží(Ježíš Kristus)
Silná osobnost musí přece být vždy a především povznesena svým duchem nad tyto maličkosti(=nesmí nachladnout) ..je opakování někdejších výkřiků: "Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám a sestup z kříže."...Tak se volá také dnes, dříve než je takový pomocník vůbec v dohledu! ... Abd - ru - shin

Pozemský člověk má své tělo chrániti jako svěřený mu majetek, a snažit se o zdravou harmonii mezi tělem a duchem.

>> Modli se a pracuj na sobě samém.. <<

Příjmej vše s láskou a za svoje myšlenky, slova a činy nes zodpovědnost.

Dávám lásku ze svého srdce matce Zemi, bytostem na Zemi a ve Vesmíru.

Byl jsem 10 krát za Matkou Meerou a od 19.5. dávám lásku všemu, co Bůh stvořil!!!!!

NOC a DEN
Den se dělí na světlej díl a tmavej díl(=noc). Čtyřiadvacet hodin NOC A DEN! Lásku dávejte během dne přírodě a všemu co Bůh stvořil na Zemi.. třeba v noci UFOnům Ne, ne na UFOny hažte bobek, mají svoji existenci! Mají obrovskou šestou čakru(=rozum), ale napojení na Stvořitele(7mou čakru) nemají!!!!
Pro dávání a příjmání lásky a otevření Vašeho srdce si udělejte cestu za Matkou Meerou(=Avatárkou z Indie, nyní je v SRN i cestuje do Práglu)!
Vytáhnul jsem si andělskou kartu archanděla SANDALFONa... Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi.. :o))) Barbarian from Ground

Lidičky, no Vy kteří jste se narodili v roce 2000 a vejš tak poslouchejte INTUICI a RODIČE ...
Kluci - když Vás bude zlobit PENIS a bude nabubřenej, tak si ho nehoňte, ale poproste archanděla Michaela..
..ať Vám energii z 2.hé čakry(sexuální) přesune do 4.té čakry(srdeční)!
Holky - když Vás bude zlobit kačena, to samý!
A bude Vám mnohem lépe!!!

Abych Vám to vysvětlil: Tělo(=matka Země, hmota) se narodilo v roce 1980.
Měl jsem, ale autohavárii v roce 2003 a byl jsem 5 dní v klinické smrti. No takže vědomí(=otec) je až od té doby..
Abych Vám nekecal - ještě si něco pamatuji před autohavárií, ale je to asi půl na půl. Barbarian from Ground

- jde o poznávání vlastního DUCHA a Stvořitelova díla na Zemi i ve vas a ve vesmiru. Duch (v duchovním - tedy jiné dimenzi - mimo Zemi) se vtělí do nového těla človíčka(= dítěte) asi v polovině těhotenství, které se pak vyvíjí, roste a dozrává na Zemi, jako člověk do dospělosti(+stáří). Víte jaký je rozdíl mezi Duchem a Duší?! Člověk má také DUCHA(věčný), svou duši a tělo. - jenom zvíře má společenskou duši. HAVRAN

Přijmi - pokora a odpovědnost
Odevzdej - Ego, pýcha a samolibost
Zmírni své EGO a vysílej stejně jako Ježíš Kristus kalich lásky na vše na Zemi žijící(=stvořil to náš Stvořitel)!

Přijmám boží lásku a vysílám boží lásku dětem a přírodě na Zemi,
a lidem v nemocnicích, lázních a věznicích v České Republice.

Příjmám boží lásku a vysílám tuto lásku starým a nemocným a dětem v dětských ústavech a dětských nemocnicích v ČR.

"Usilujte nejprve o království boží(ve své duši) a ostatní vám bude přidáno!" Barbar

Jak žít asi 400let? Je to jednoduché: Nadechujibožskou lásku a vydechuji ze sebe lásku od srdce(Anáhata-4.čakra) přes čakry(3.,2.,1.) až od chodidel ke kulaté matce Zemi(=do středu Země). Také všem lidem a zvířatům, stromům, květinám i kamenům. Láska je tajemství!!! Barbarian from Ground

POCHOPENÝ OTČENÁŠ od AgapeBrno(kniha Češi na prahu 3.tího tisíciletí - strana 88-89)

Otče náš, jenž jsi na nebesích. Tvé jméno budiš svaté.(Nevezmeš jméno boží nadarmo)
buď vůle Tvá jako v nebi i na zemi(=uvádět do hmotnosti zákony duchovní dimenze: aktivitu, lásku, moudrost)
chléb náš vezdejší dejž nám dnes (= ne chléb pro výživu těla, ale příjem Ducha svatého)
a odpuisť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům(=odpoutání se od vin, zásluh v hmotnosti)
a proveď nás pokušením(=člověk žije proto, aby procházel pokušením a učil se tak znát Boží vůli.=>místo neuveď nás v pokušení = formulace určena Luciferovi! )
a zbav nás od zlého(=od zlého rozhodovánív nás, neboť kolem nás zlé neexistuje=vše je dobré)
neboť Tvoje je království, moc a sláva na věky. Amen!

Zajímavé duchovní stránky!

Žijeme v Apokalypse tj. Odhalení nebo Poučení!

HRA O ZDRAVI - Budeš figurkou nebo hráčem?

KADIDLO nakmitává tedy otevírá 7. čakru!!!

*** Jedině vůli živého Boha jsi odpověden!!!***

*** Odpovědnost tedy život ve svých rukou ***

*** Poznání Svědků Jehovových a Bible ***

Pornografie, onanování, systém Norbekova a Božská energie.

*** RETRO hymna 90tých let se slovy. ***

*** POCHOD MARODŮ ***

*** MILIONÁŘ ***

*** MUŽ+ŽENA POSPOLU ***

PŘESTANEME KOUŘIT nebo se na to vyserem?!?
život bez cigarety HAVRAN kouří 50 demmě.

Jaký je vztah mezi duší a egem?
Ego je záporná reakce duše...

Jak zvyšovat své vibrace!?
528 Hz je vibrace lásky - to měl Ježíš. My měli bychom dodržovat trojúhelník a lidskost. Trojúhelník: aktivita, tvořivost + spravedlnost, moudrost + láska.

AbdRuShin v knize "Ve světle pravdy" píše:
Půjdeme shora dolů. Stvořitelova tedy Boží vůle je duch svatý. Duch svatý stvořil Duchy. Součástí jednoho Ducha je několik duší a jedna duše se pak vtělí asi v polovině těhotenství do miminka. Takže tu máme člověka se svojí duší, která když člověk umře se připojí do lidského ducha a čeká v jemnohmotném světě na další milost Boží a vtělení duše do nového tělíčka. Vítězství ducha bude však současně také vítězstvím nejčistší lásky!
Také píše: Po životě na Zemi v hrubohmotném světě se lidské vědomí(=duše) po smrti oddělí z mrtvého hrubohmotného těla a bude přebývat v jemnohmotném světě. A pokud člověk nerozdává druhým lidem lásku a pochopení a nezajímá jej Bůh(=tvrdí že po smrti nic není), který pomocí Ducha svatého(který stvořil různé Duchy) všechno stvořil, pak nebude vidět ani slyšet a bude jeho vědomí ve tmě i několik desítek let!!!
Ovšem pokud jeho duše(po smrti těla) rozdávala pomoc a lásku druhým a zajímala se o Boha bude ve světlých výšinách a plně vědomá!!!
Slyšte pozorně: Všechno nízké a zlé, tedy to, co se nazývá temnem, nalezneme jenom ve hmotnosti, v hrubohmotnosti a v jemnohmotnosti! Kdo toto správně pochopí, mnoho tím již získal. Dokonce i peklo samé jest jenom výtvorem lidských duchů!
Proto ještě jednou naléhavě volám ke všem lidem: >> Udržujte krb svého chtění a svých myšlenek čistý, tím budete zasévat mír a sami budete šťastni! <<
Odchýlení pohlavní síly = časté ukájení nebo dráždění k němu! To musí po čase přinést i tělesné oslabení!!!

Pozemská chytrost rozumu: A to je také ten had, před nímž varuje záznam bible a který vždy znovu svádí člověka! Tak má být rozum živému duchu(=člověk) stále po ruce ku pomoci jako jeho služebník! Rozum nemá rozhodovat, nemá všechno vést. Má pomáhat vytvářet pozemské, tedy hmotné podmínky k tomu, aby se duchovní úsilí mohlo uskutečnit. Má tedy být nástrojem a služebníkem ducha.
Všechno, co se správně pohybuje v myšlení a jednání, vyzařuje v hrubohmotnosti barvou fialovou.
Ale všechno temné, zlé, nebo to, co za tím usiluje ať v myšlenkách nebo v žádostech, má barvu kalné žluti.
Radostný, srdečný smích jest největším nepřítelem temnot. Nesmí to ovšem být škodolibý smích!

*** Modlitba pro Stvořitele ***
Pane, Stvořiteli, kterýž jsi mě učinil člověkem. Má láska k Tobě(=stvořenému) je nejvyšším štěstím a smyslem mého života. A veškeré pozemské štěstí, které jsem měl, mám a mít budu, bude pro mě i pro mé potomky vždy jen prostředkem, jen způsobem, jak dál posílit lásku k Tobě. A všechno, co se událo a udá, příjmám jako Tebou dané a můj duch to příjmá s láskou.

Koza- mléko + sýr,Králík - maso, medvědí česnek, kopřivový špenát, hluchavka - tyto potraviny podporují ZELENOU PLAZMU

PRAVDA - rozvíjí duchovní energii!! Barbarian from Ground.

AbdRuShin v knize "Ve světle pravdy" píše:

Pro snažší přehled jsou zde uvedeny hlavní stupně shora dolů:

 1. Božské: Božsky bezbytostné = Bůh
  Božské: Božsky bytostné(andělé)
 2. Duchovně bytostné: vědomé duchovně bytostné
  Duchovně bytostné: nevědomé duchovně bytostné(lidé)
 3. Bytostné: vědomé bytostné(skřítci, víly a gnómové)
  Bytostné: nevědomé bytostné(zvířata)
 4. Hmotnost: jemnohmotnost(život bez těla)
  Hmotnost: hrubohmotnost(život v těle na Zemi)

ASTRÁLní úroveň je nižší i max.střední hrubohmotnost!!!

Takže, my lidé žijeme původem v Duchovním v těle v hrubohmotnosti na Zemi a když člověk umře je bez těla v jemnohmotnosti na Zemi. A měl by odcestovat do Duchovního. Proto člověk patří vnitřně do duchovního(omyl, že je součát Boha - to je jiný druh) a zvíře do bytostného(=člověk vnitřně má svobodného ducha("já") jiného druhu než zvíře, které má skupinovou duši. Ve hrubohmotnosti obal(tělo) člověka: to je původem ze zvířete, ale ne vnitřně!!!

Duchovní jednoduchý cvik
Nadechuji lásku a vydechuji srdcem lásku(=Matce Zemi, Vodě, Vzduchu, Ohni a přírodě).

DVA DÍLY MOZKU:

Mozek se dělí na přední a zadní část. Díky Abdrushinovy vím, že materiální část je vepředu(jen ego a pozemská + je mrtvá, funkční jen na Zemi ve hrubohmotnosti) a zadní část mozku(práce ducha a dobrosrdečnost) je zaostalá. Proto materialisté, kteří pracují jen s přední částí(kde je jen hrubohmotnost a je mrtvá) musí pochopit, že jsou jen nemocní, když nemají vyvinutou srdečnost a život zadního mozku a jehož je práce ducha, které je živé!!!

Znáte dědičný hřích?!
Lidstvo upřednostnilo činnost předního mozku, tedy ROZUMU před činností zadního mozku(=tedy ducha) zde na Zemi. Toto platí jen ve hrubohmotném světě a po smrti člověk se nachází v jemnohmotném světě, kde nic nemá! Před zadním mozkem(=zakrňelý), což je činnost DUCHA na Zemi = citovost a dobrosrdečnost. Toto platí i po smrti, kolik zde ze sebe lásky a dobrosrdečnosti ostatním lidem rozdáš tolik lásky zase po smrti dostaneš! Takže, jak je psáno v Bibli - Miluj bližního svého jako sám sebe!

Zákon tíže!
Při nekončícím tlachání a nepotřebnými slovy lidský duch klesá hlouběji dolů. Proto lidé važme svá slova při zákonu tíže!!!

Film o životě
Sergej Lazarev + LASKA

Teprve nyní vstoupilo lidstvo do fáze vývoje, kdy samo sebe může zničit. Nikdy v minulosti se v takové situaci nenacházelo.
Klíčem k budoucnosti, k přežití lidstva, je poznání všech úrovní bytí člověka a zákonů v nich, daných Podstatou světa.

Když si zlatý paprsek Krista přivoláme, přitáhneme si jej z devítidimenzionálního jezera Kristova vědomí na Síriu, on k nám následně začne sestupovat a snižovat své vibrace na takovou úroveň, na jaké může na naši planetě nejlépe působit.Již pouhým vyslovením čísla "33"("333") si k sobě přitáhnete Kristovo Světlo.

Jak si přivolat zlatý paprsek Krista

"Nyní si přivolávám zlatý paprsek Krista pro své úplné prosvětlení, osvícení a ochranu." Zopakujte uvedená slova třikrát.

*** MAGIE STROMŮ A ENERGIE***Toto poznání má 2 základní aspekty nazírání:
 • kauzální, to jest poznávání příčinnosti jevů, to jest poznávání rozumové, vědecké. Základní otázka: Jak vypadá a "funguje" člověk, vesmír?
 • finální, to jest z hlediska účelovosti, smyslu věcí, jevů, dějů, to jest pohled náboženský, filozofický. Základní otázka: Proč člověk žije, proč existuje svět?
Rozumové poznání dává lidem moc zasahovat do stvoření. Tyto zásahy nejsou spojeny s odpovědností, jejímž zdrojem je duchovnost. Duchovnost je nazírání věcí z hlediska věčnosti, to jest z hlediska Podstaty světa, Stvořitele, Boha.

Nejen tato fakta jsou z knihy OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA od Josefa Staňka a Jany Brzobohaté z AGAPE BRNO.

GOD is Great! Gott ist Groß!

MEDITACE "LÁSKY" :
1. Nadechuji LÁSKU a pak 2. Vydechuji LÁSKU

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Když moc lásky - Nahradí lásku k moci - Člověk bude mít nové jméno: Bůh.

God.

Modlitička od Ivy Adamcové:
Prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem ublížil, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem, i já odpouštím všem, kdo mi ublížili, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem a i sám sobě(!) odpouštím.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví-to pomine, jazyky-ty ustanou, poznání-to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska" (1. Korintským 13:1 - 13:13)

Láska k lidem a radost ze života je důlažité mít.

*** Modlitba pro Stvořitele ***:
Milovaný Stvořiteli, který jsi ze svého zdroje propustil svoji částici do života na Zemi a jehož láska ke Zdroji je nejvyšším štěstím v životě, které kdy Tvá částice měla, má a mít bude. Tvá částice ví, že její potomci a pozemské štěstí je jen způsob, jak posílit lásku, přítomnost a moudrost božského Zdroje.
..trochu upravená modlitba

Lepší je zkrátka pokora než pýcha. Upřímnost je dokonalým prostředkem očisty od pýchy.
Těžiště našeho zájmu musí spočívat výlučně v lásce k Bohu. Jedině tento pocit skýtá člověku skutečné štěstí.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2"

Spaste svoje duše..
Jak se zpívalo v jedné písničce od Mňága & Ždorp!

Peníze si do hrobu nevezmeme, ale moudrost je kapitál,
kterým lze vládnout přes čtyřicet životů, proto je pokušení zříct se Boha tak velké!?!
Ďábel je anděl, který svou moudrost postavil nad moudrost Otce. ;o(
Lidstvo je v posledním století velmi závislé na moudrosti. Úspěchy vědy,
plody vědomé činnosti se staly absolutní hodnotou, proto lidstvo tolik tíhne k satanismu.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2"

Láska = SOUCIT, POKORA, TRPĚLIVOST, SKROMNOST a VDĚČNOST!
Héj ty.. důvěřuj Stvořiteli, neboť jsi nedílnou součástí jeho díla na Zemi.

Nesuď a Nelituj nikoho !!! dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Konzumace syrové zeleniny snižuje podvědomou agresi!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Peníze nebo love - podplatitelný, aby nebyl člověk tak musí mít morálku .
Získá ji důverou ve Stvořitele nebo Boha nebo Zdroj=>(něco vyššího nad námi lidma).

THE RECONNECTION
Více se o této léčivé energii dozvíte na internetových stránkách www.lecivaenergie.cz

Duchovní jednoduchý cvik: 1. Nadechuji lásku 2. Vydechuji lásku.. Stvořiteli.

Energetická slibná léčebná metoda
Mám ji za sebou a doporučuji Vám ji.

 • hlavním posláním vědy je - zabezpečit potřeby lidského těla a s ním spjaté vědomí
 • hlavním cílem náboženství je - zabezpečit potřeby lidského ducha a s ním spjaté podvědomí

Bez rozvinutého náboženského náhledu na svět, v jehož základu leží jednoznačná priorita lásky a mravnosti nad všemi ostatními lidskými hodnotami(=žebříček hodnot), je přežití jakékoliv civilizace nemožné.
To znamená nezbytnost neustálého směřování k Stvořiteli, jenž stvořil Vesmír,
a upevňování jednoty s Ním každou vteřinu.
                                          Diagnostika karmy - S. N. Lazarev

V mnoha duchovních textech se říká, že naše duchovní vize se přirozeně zostřují, když se zbavíme posuzování, neodpuštění a omezujících názorů.                                              TVŮJ ŽIVOT VE SVĚTLE(Cesta k uzdravení skrze sebepoznání) - DOREEN VIRTUE, PH.D.

Pravda, láska a poznání(=zkušenosti)
vítězí nad lží, nenávistí a nevědomostí.

Tyto řádky si zapamatujte, aby jste neměli zbytečné problémy.

"největší nebo smrtelné hříchy": pýcha, chamtivost, závist, zlost, necudnost, nenasytnost a duchovní lenost!

Významný jev!
Chcete meditovat u PC ->
obraz Duše Ježíše Krista Nazaretského

Pozitivní psychická energie dobra a lásky v čisté duši(=osvobozená od nutnosti bojovat se zlem) tvoří zázraky.
Jedním z takových zázraků je samádhi. Dosáhnout stavu samádhi je možné pouze cestou lásky a soucítění s lidstvem.
Ernst Muldašev - "Z KOHO JSME VZNIKLI"
Vydalo Tml, a.s. v roce 2010.

Člověk, jenž se zabývá duchovníma otázkami, otevírá se mu za A)TŘETÍ OKO a B)TELEKINEZE
Za A)Třetí oko, neboli ádžna(6. čakra), je součástí mozku a je-li otevřená(u Buddhy) může transformovat psychickou energii na světelnou. Paprsek vycházející z Buddhova čela mohl mít pět barev: bílou, modrou, zelenou, žlutou a červenou(=barvy čaker).
Za B) Telekineze = schopnost přemísťování materiálních věcí v prostoru(viz. postavění pyramid) a další možnosti..

Zabývá-li se osoba duchovnem, třeba kreslením automatických kreseb po nocích, roste tím energie člověka a není unavený.
Známý vzorec E=m*c2. Energie = hmota krát světlo nadruhou.
Paní Brzobohatá z AgapeBrno Vám to potvrdí.

Sebevědomí je nutné srážet.. Pak dochází k přirozené konfrontaci s respektem. "Ernst Muldašev" - Z koho jsme vznikli?

"Nemůžete sloužit Bohu i mamonu," pravil Kristus.
Před dvěma tisíciletími bylo spojení těchto dvou polárních tendencí za života jednoho člověka nemyslitelné. Dnes se svět změnil, změnila se rychlost kyvadla bez vzájemného ničení, tedy přechodu hmoty a informace z jednoho stavu do stavu opačného. Lze tedy mluvit o tom, že člověk kterému je v nejbližších letech souzeno přežít, musí být světec, i obyčejný člověk, i podnikatel!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Milujme každý okamžik, jak dobrý i špatný. Narodili jsme se proto, abychom se naučili milovat to, co Stvořitel stvořil.Pokud nemilujeme veškeré okamžiky,i ty špatné => tak tím vzniká u nás agrese a posléze z ní vzniká nemoc!!!

Člověk je entita dialektická, sestávající ze dvou polovin. Ta první je hmota, druhá pak pole.
Hmota je lidské tělo, které se vztahuje k Zemi a všemu pozemskému.
Pole je pak lidský duch, lidská duše a lidská mysl.
Dnes se vývojový proces urychlil a vývoj neprobíhá po jednoduché spirále, ale po dvojité. Jako dvě kyvadla, která se pohybují v proti-fázi. Zatímco dřív se duše vychylovala od pozemského k božskému a vědomí člověka směřovalo buď k Zemi, nebo ke Stvořiteli, pak dnes musí být naše vědomí upjato jak ke Stvořiteli, tak k Zemi. Jednoduše dnes musí být člověk jak hospodář, tak svatý zároveň.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2 - Částz první - Čistá karma"

Nebezpečí dnes spočívá také v tom, že mnohonásobně vzrostla mohutnost síly lidského ducha, a tedy i vlivu na okolní svět a ostatní lidi. Zatímco před 2000 lety představovala hodnota této vzdorovací síly v průměru 10 jednotek, v epoše renesance už 23 jednotek a koncem minulého století 38 jednotek, pak dnes se pohybuje kolem 88 jednotek a toto číslo dále roste. Proto každý negativní vliv vede k těžkým následkům. Mimořádný význam má AGRESE. Ochranou je láska, duchovnost a dodržování morálky.
- Sergej N. Lazarev -

"Na Zemi bylo již 5 civilizací" - jsme tedy již 5. Byli Lemuřané, Atlanťané a ostatní, nyní jsme my Árijská 5tá rasa.
Existuje zákon karmy, tj. možnost duše žít postupně v různých fyzických tělech a přitom shromažďovat kladnou nebo zápornou psychickou energii. Člověk se špatnou karmou musí cestou dobrých činů roztočit svá torzní pole na kladnou stranu, aby se zbavil negativně zakroucených polí a stal se šťastnějším. Takto tedy, převrátily předchozí civilizace, zápornou psychikou energii na negativní stranu a vymřeli.
"Z KOHO JSME VZNIKLI" - Ernst Muldačev

Jak člověk dospěje z dítěte: člověk by měl se zajímat o materiálno i duchovno a spoluprožívat své emoce. Zaleží taky na datumu narození, tedy na číslech, co jste dostal(a) do vínku na Zemi. Rozdíl mezi dětma a dospělýma je: Děti nemají zodpovědnost za svoje činy a myšlenky.

Sedm proroctví starých Mayů
Volte vždy dobré chtění -> Zlé chtění stlačuje ducha dolů a činí ho těžkým, dobro však žene ho vzhůru. Veliký mistr Ježíš ukázal vám také proto k tomu již urovnanou cestu, která vede neomylně k cíli; neboť hluboká pravda spočívá v prostých slovech: „Miluj bližního svého jako sebe sama!“ Abdrushin

Dle mne platilo 10tero do konce roku 1999. Od r. 2000 platí Kristovo Třítero:
1. Miluj boha. 2. Miluj sebe 3. Miluj bližního svého, jako sebe.

OBECNÉ DUCHOVÍ PRINCIPY:
 1. DODRŽUJME 10 PŘIKÁZÁNÍ (=ty, jenž donesl MOJŽÍŠ z hory SINAJ, možná od Stvořitele).
 2. ..ale, z druhého soudku: DESATERO JE FORMULOVáNO NEGATIVNĚ, neboli POZITIVNÍ MYŠLEŠNÍ JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU! "Miluj boha" , "Miluj bližního svého jako svou osobu" a "MILUJ SEBE SAMA" - Kristovo TŘÍTERO! =Vědomá mysl tvoří budoucnost, dle názoru - pana Miroslava Zelenky.

 3. MĚJME MORÁLKU(=ETIKU) A SLUŠNÉ VYCHOVÁNÍ.

 4. DODRŽUJME 4(5) DOHODY OD DONa MIGUELA RUIZE Z MEXIKA.

 5. CHOVEJME VLASTNOSTI VIZ. TROJŮHELNÍK[dole].

Čtyři dohody:
1. Buďte uvážliví v tom, jak užíváte slova. Slovo je nejsilnějším vyjádřením ducha.
Říkejte jen to, co myslíte vážně.
2. Neberte si nic osobně.
3. Nic nepředpokládejte. Změna je život. Ptejte se co chtějí druzí.
4. Dělejte vždy to nejlepší, co umíte.
5. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Zdá se, že láska je pro slabochy... NE, LÁSKA JE PRO BOJOVNÍKY SVĚTLA.
Don Miguel Ruiz učí, že čistá láska má 7 charakteristik:
 1. Láska nemá očekávání.
  Strach je plný očekávání.
 2. Láska nemá povinnosti.
  Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, že trpíme. Nedaří-li se nám jednat na základě našich povinností, pociťujeme vinu.
 3. Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým.
  Strach si neváží ničeho, ani sebe. Jestliže lituji sám sebe, pak si sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě.
 4. Láska je trpělivá.
  Strach je netrpělivý.
 5. Láska nemá lítost.
  Strach je plný lítosti, zvláště sebelítosti.
 6. Láska je odpoutaná.
  Strach je naplňen pouty a obavami, že o ně přijde.
 7. Láska je laskavá.
  Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý.

Klid všem hlavám!
..inspirovala mě píseň od deFuckto.

Pamatujte, že morální a duchovní hodnoty neomezují, ale chrání.

Leo Buscaglia

Proč je tak málo obrácených, znovuzrozených křesťanů? Mimo jiné také proto, že je tak mnoho duchovních bez darů Ducha,
kteří mají přesvědčení, o kterém se sami nepřesvědčili.

Eva Fialová

Hlavně pohnutkami k dobru je člověk ohodnocen před Bohem,
nikoliv jen skutky.

Bc. Jiří Rotrekl

Chcete výbornou práci?

Pyšní potřebují vděk, ale vděční za život nepotřebují pýchu.
Ti, kdo jsou pyšní...., jsou daleko od Boha!

SKLERÓZA je NEJKRÁSNĚJŠÍ NEMOC na světě. Nebolí a člověk se každý den dozví nějakou novinu ;o).

!!! Jaxe - Chinaski!!!

Máte skype?

Stačí mi zavolat nebo psát na buď jirka.rotrekl2 nebo jiri.rotrekl1, rád odpovím na Vaše dotazy a své zkušenosti s životem na Zemi.
Přišel jsem na to, jak zvýšit energii člověku. Čti ;o):
Zajímej se o duchovno a o Boha neboli Stvořitele a používej to, co ti vyrostlo v hlavě(rozum):
Dle čaker totiž: nejvíce má okvětních lístků energetický lotos v 7.mé čakře a to 960!
Používej i rozum a ten má Ádžna 6.tka - 96 energetických lístků v sobě a taková fyzická 1. čakra má jen 4 lístky energie.
Proto: CHCEŠ-LI MÍT VÍCE ENERGIE => POZNÁVEJ ZDROJ či STVOŘITLE ZDE A UŽÍVEJ ROZUM TEĎ!

Milování(SEX)
 • Je někdy hřích => a to tehdy, pokud se jedná o vyjádření jen fyzické nadvlády mužské poloviny nad ženou, popřípadě ženami, čí naopak. Anebo jde o ukojení jen fyzické přitažlivosti při své materiální službě druhému pohlaví.
 • není hřích - pokud se nejedná o vyjádření jen fyzické přitažlivosti dvou těl, ale také si nejen sexem partneři vyjádří lásku, své city a jemnosti - tedy souznění dvou duší, nejen těl, a občas si sexem vyjadřují svou vzájemnou lidskou (fyzickou, emociální, mentální a spirituální) náklonnost.
 • jdeme dál.. nebo se už jedná o přívod duší odjinud, než je fyzická realita, do ještě nenarozených a rostoucích malých tělíček, které nosí jejich mámy ve svém bříšku, v těle, než přijdou živí na svět.
 • Milování je lepší uskutečnit až bude mezi lidmi DOKONALÁ DUCHOVNÍ HARMONIE(=pro přívod nového ducha do tělíčka).

 1. Důležité je žít: Pravda, Láska, Pokora a vesele tvořit svůj příběh života. a s pokorou a s vděčností Stvořiteli za život v těle.
 2. Odpuštění
  - uvědomujeme si, jak se cítíme lépe, když někomu odpustíme?! Také hlavně sobě.

Chcete se uvolnit, než se pustíte do čtení? Poslouchání : Enya - May It Be

Co jste ochotni udělat pro to, abyste dosáhli naplnění ?
Jste ochotni činit prohlášení, provádět vizualizaci. léčbu ?
Jste ochotni odpouštět ? Jste ochotni meditovat ?
Kolik mentálního úsilí jste ochotni vyvinout, abyste změnili svůj život a vytvořili takový, jaký chcete ?
..................................................Síla je ve vás ( Louise L. Hay)

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Co člověk ? Nebude se vznášet ve fantaziích, nebude upadat do vytržení, stejně tak nebude na zemi žít jen v duchovnu, nýbrž se zdravou myslí a svěží odvahou rovněž bude konat své pozemské dílo a při tom také použije chladného rozumu při nutné obraně v napadení jako ostrého meče. Nikdy nemá mlčenlivě snášet, jestliže se mu děje bezpráví. Jinak by tím podporoval a posiloval zlo. Abd-Ru-Shin

Pár moudrostí:

Svoboda znamená odpovědnost,
proto se ji většina lidí bojí.

Na počátku byl nevděk
a ten byl u lidí.

Pyšní potřebují vděk,
vděční nepotřebují pýchu.

Nejde o to "věnovat se lásce k bližnímu",
ale "být sami láskou".

Nemiluješ-li sám sebe konstruktivně a uspokojivě, nemůžeš ani milovat nikoho druhého.

Člověče, jsi součástí božího stvoření a jeho evoluce, na Zemi. Prožívej tedy svůj život s láskou a s veselýma optimistickýma očima se dívej na vývoj na sebe a na Zemi. Tvoje duše vyhrála soutěž s ostatními dušemi o život v těle a inkarnovala se asi v polovině těhotenství na Zemi. Ochraňuje své tělo(=šaty), užívej darů jeko je rozum(=superpočítač) a srdce(=prociťování). Máš svobodnou vůli a odpovědnost za své činy a myšlenky ve snu, jenž se jmenuje realita. Jednou nastane smrt. Co, že mě čeká? ..ptáš se? Odložíš své tělo zpátky Matce Zemi, a nemáš-li dluhy, tvá duše putuje do tmavších(=zlo) či světlejších(=dobro) dimenzí. Proto se zbav strachu a vysílej hlavně k sobě lásku - pak si pln a máš lásku i pro ostatní!
Sebeláska: Všechno je zde proto, abychom to milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým. Kvůli své zranitelnosti nejprve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoliv svou osamělost. Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru.

kniha - " Přestaň se bát " napsal DON MIGUEL RUIZ :
Nejdříve vždy hledejte štěstí. Štěstí může přijít jen z našeho nitra. Nikdo jiný nás nemůže učinit šťastnými. Štěstí je výraz lásky vycházející z nás. Nejsme šťastní proto, že by nás druzí milovali, ale protože my milujeme je. Cílem toltéckého učení je přesvědčit člověka, aby miloval sám sebe...
Všechno je zde proto, abychom to milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým. Kvůli své zranitelnosti nejpve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoli svou osamělost! Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru!

My lidé žijeme stále ve strachu svůj sen o životě s touhou po pěnězích...
Nyní, ve věku Vodnáře, zásobujme se a prociťujme více a více lásku místo strachu, aby.
jsme měli více svobody a volnosti a prožívali "nebe na Zemi", místo "pekla"..!

Láska ...vytváří nejen příznivou tvůrčí energii pro člověka!

"Chcete se dozvědět více o duchovnu a esoterice ?"... pak si milí lidičkové projděte v klidu tyto webovky.[;o)-DC

Bílá, modrá, červená,...
každý ví, co to znamená.

Vlajka České Republiky
spolupráce Ducha a Hmoty.

Pozitivita, tvořivost i harmonie! Důležitosti právě pro Vás, jako článku vesmírného společenství.. viz. Agape Brno.

DOBROSRDEČNOST se vyplácí, i po smrti fyzického těla !!!

Buď LÁSKYPLNĚ SILNÝ (jako Matka Meera)!!!

Bacha na plíživou PÝCHU....Lékem je POKORA !
Poslouchej své srdce a buď věrný Bohu.

Již nehraji automaty, ale.. Jeli jsme s mámou za výbornou léčitelkou, která mě zbavila démonů, kteří se ve mně usadili a nutili mě, v podvědomí, stále hrát. Hrál jsem naposledy 13.5.2011 a v herně byl i švec Josef Kučera alias prťavec a dost prohrál, ožral se, šel domů, ale!! Byli v něm démoni!?!
Zapálil si cigaretu a ráno uhořel. Život jde dál. Bojovat se musí.

Léčitelka je: Teresia Veronika Walsbergerová

Člověče, mluv pravdu!
Když sděluješ lež, tvoje 5.tá čakra(komunikace) se uzavírá a blokuje!!!

Nejsem středem Vesmíru ani lidí kolem mne! Pozor ale, co zasejete, to také mnohonásobně sklidíte. Proto nadechujte lásku a vydechujte lásku v této inkarnaci na Zemi.

Jedině vůli živého Boha jsi odpověden!!!

BŮH = čistá LÁSKA i Ježíš Kristus (=>Laskavost)

"Víra se projevuje láskou a láska se projevuje službou. Když je člověk schopen svou víru proměnit ve skutky lásky, spojuje se s Bohem, s Ježíšem, naším Pánem." Svatá Matka Tereza.

Abdrushin : Zcela správně se mluví o jiskře od Boha, kterou má člověk v sobě. Ale touto jiskrou od Boha (Ducha svatého) je duch!...Vnitřní podstata člověka se nazývá duší a její jádro je duch...

Zkuste si zdarma Keltský tarot on-line.. (anglicky)!

Zadejte své jméno, pohlaví a TAROT + zvolte si karty.

Co se říká o roce 2012

Co nás čeká? Co se stane? Předpověď budoucnosti o roku 2012.

Kniha Cesty duší

Popis duchovního světa

Tato kniha přináší tak detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy, jaký zde ještě nebyl. Dozvíte se tu např. jak vypadá "návrat domů" po smrti a jak se duše zorientují a zařadí do duchovního světa... Název knihy: CESTY DUŠÍ + autor: Michael Newton, PHD.

- a někdy nastává smrt. Cože to obnáší?! Jde o přechod naší duše (=vědomí) z těla (=šaty, jež odložíme)na Zemi (=v hrubohmotné dimenzi) a vnikneme (tunelem zalitým světlem) do jiné formy bytí (=jemnohmotná dimenze), do místa, kde jsou podobné duše té naší. Poznání je výborné světlo, které odhání temnotu z cesty.


* pokora *
* odpovědnost *
* pravda *
* služba *

Věřte v Ježíše Krista a budete spaseni...
Nechte otevřít svá srdce.. návštěvou Matky Meery!!

Chcete-li zvýšit návštěvnost stránek přihlašte se zde!nebo si pár sekund surfujte

Duchovní život

Duchovní život je zájem o poznávání, proč žijeme právě teď na Zemi? Jaké máme dluhy z minulých životů, co máme napravit a co máme poznávat! Co je naším úkolem?

Lidi věřte! Víra a optimismus vždy zvítězí...

Po smrti se duše dostanou do světlých či tmavších dimenzí, kde čekají na milost Boží a další vtělení(inkarnaci) na Zemi.

Duše se do nového človíčka vtěluje v polovině těhotenství => budoucí matky by proto měly zvažovat, v jakém společenství lidí se pohybují, a zda-li příjmají lásku od ostatních!

Mimo víry a optimismu záleží, způsoby chování, také na dodržování zákonů ve stvoření – na Zemi platí 5 vesmírných zákonů.

I cesta může být cíl...

Numerologie - aktualizována o životní čísla!!!

"LÁSKA" předává avatárka Matka Meera (=inkarnace Boží Matky) všem lidem!
Láska je Světlo.......a Světlonoš je každý, kdo rozdává dobro!
Všechno, co děláš, dělej, jak nejlíp umíš. - Buddhova rada

..i v Bibli je psáno:"Miluj bližního svého, jako sebe samého"

Chcete-li být zdraví a šťastní buďte více duchovní..
Žijte v harmonií, tvořením a pravou pravdou s ostatními..

Dávej: SVOBODA, POKORA, LÁSKA, ODPOVĚDNOST

Nechci Vám však mazat jen med kolem pusy (jako poslanci před volbama). Mám také negativní stránky svého života. Pěstoval a kouřil jsem mariahuanu, byl jsem těžkej gembler na automatech, chodil jsem za holkama jen do bordelu atd. Minulost!

SLUNCE V DUŠI
- S láskou světlo -

Avatár