4 Duchovno a Matka Meera

Duchovno

Život nejen v těle na Zemi

Celá Zeměkoule je naplněná životem(=tím myslím nejen na: lidi, zvířata, stromy, rostliny, kameny a elementární bytosti)!
Život se skrývá i tam, kde my lidi, ho svými tělesnými smysly nevnímáme! Tak např. jsou to taky všechny neživé předměty mající své vibrace životních existujících energií na nižších frekvencích, než jsou naše tělesné smysly schopny vypozorovat! Co na to říkáte, hmm?
Proto si važte své tělesné existence, určené pro Váš vývoj, a tím jste také Vy, počítaní jako součástí celku všech existujících bytostí nyní na Zemi.

"Myslíš jen na sebe a svoji rodinu? O.K."
"Jsi vcelku zaměřen jen na bližní lidi a jejich pochvalu? O.K."
"Zlatá střední cesta => člověk by měl být tak na půl sobec a na půl altruista."
"Vźdyť má každý Bohem danou svobodnou vůli ke svému vlastnímu rozhodování, tedy svoji cestu životem a dle jeho reakcí zaživa v těle se bude pak po smrti těla probouzet v bytí své duše na onom světě - buď připoután k Zemi popř. k ještě nižšímu TEMNU(svým negativním chováním i jen ignorací ZLA!; anebo po své smrti se svoji duší bude cestovat do pravdivějších i světlejších dimenzích(světů) blíže ke Stvořitelovi(=kde bude třeba čekat na další milost Boží pro svoji možnost dalšího pobytu, teda reparátu, své duše v těle)".
......kdo hledá najde ;o)

Namísto pochybování o sobě si tedy věřte... A snažte se poznat "Kým doopravdy jste?!"
Namísto pochybování "o pravdě" pochybujte o lžích, kterým jste uvěřili(ať ve školách, v práci, od lidí, atd.)
Pochybujte a prověřujte, tedy nevěřte všem LŽÍM skrývajících se za pravdu, ale učte se naslouchat svému srdci!
Určitě tu nejste proto, abyste pro někoho obětovali své "Já". Nejste tu proto, abyste vyhovovali názorům druhých lidí. Víra v sebe sama - není "slepou vírou" k Bohu.
Jakmile obnovíte své vědomí, kým jste, naslouchajíce svému srdci, uvolněním a meditací tj. prodýcháváním svých energetických těl v čakrách tedy kundalíní vedoucí páteři,
válka ve vaší mysli, po určité době, skončí a probudíte se a uvidíte svět zase jinak!
Důležitá je Vaše vlastní zkušenost... ke šťastnému životu nejsou třeba jen mít hodně peněz!
Každý hledá naplnění a svou lásku -> tak tu nenajdeš ve vnějším světě(i dle Euarda Tomáše), i když moc hledáš...
My jsme láska(=blaženost,mír,znalosti) manifestovaná v těle tzn. že:
my nejsme to tělo, myšlenky a ego - to jsou jen hmotné nástroje určené pro naplnění potřeb těla(který je nosič našeho ducha(duše))! Toto tělo s duší a duchem, tedy takhle složený určitý člověk, je putujícím bytím v materiálním světě nyní v přítomnosti na Zemi.
Nevědomost, tj. málo informací(i pravdivé poznání), a ignorace působení všeho zla brzdí celkový vývoj lidstva!!
Avšak každá lidská bytost má také za své chování(bytí) skládat účty po své tělesné smrti => nese tak svoji ODPOVĚDNOST!!! ;o)-<

Co čekáte, že se v budoucnu stane? Tato očekávání jsou jako semínky Vašich záměrů. Váš ZÁMĚR(=stanovili jste si cíl a máte v úmyslu ho dosáhnout) vám vytváří vaši realitu. Co chcete, aby se dělo? Postarejte se o to, aby Vaše myšlenky a pocity odrážely vaše skutečné záměry. Andělé vás žádají, abyste se rozhodovali s láskou a láskou své záměry také naplňovali. Dívejte se na sebe i na druhé jako na Šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou Vaše Záměry vycházet z tohoto pozitivního rozpoložení, pomůžete tím sobě i druhým.

Andělské karty - Doreen Virtue, PH.D.

„Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou, nebo strachem.“ - Albert Einstein
Co si zvolíš ty?"

Starosti!?

Když moc lásky - Nahradí lásku k moci - Člověk bude mít nové jméno: Bůh.

Bůh

  Existují 3 základní a všeurčující pravidla:
 • miluj Stvořitela nadevše !
 • miluj sám sebe !
 • respektuj bližního svého + měj s ním soucit(=bacha-za dobrotu na žebrotu)!

Problemy!?

Trpělivost!?

Žlutá, oranžová a červená barva(viz. zákl. zemské čakry) podporuje vývoj dětí, i chuť k jídlu.
Pojídáním masa se podporuje živočišnost, tedy pohlavní styk mezi lidmi.

Pravda!??

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Jan Ámos Komenský

..nikam nespěchejme ;o)!
Chybama se člověk učí


"Lidská Radost vzniká sdělováním PRAVDY."
--- Světelný paprsek soucitu ----

Pravda, ktorá zmení celý svet, čím transformuje ľudské poznanie.

>>> Kladná vesmírná civilizace<<<

Rozkvět Země I.

Rozkvět Země II.


"Inspirace"
Austrálie

"Héj Rup, kdo má sílu, héj Rup najde víru. Peklo nebude - Ráj se vrací.
Není to jen o slepé víře a modlení se v kostelech, avšak pochybuj a hledej svoji cestu!
Kristus(Syn boží) dal vědět: Kdo nehledá, nenajde(=platí v duchovnu i materiálnu-práce).
Už kdysi v minulosti napsal J.A. Komenský knihu: "Labyrint světa a ráj srdce", a měl recht! Otevřené srdce je sice supr, ale bez probíjením se labyrintem světa to nelze.
Jiná věc - takovaj čmelák: svojí tloušťkou a s malými křidélky by dle fyzikálních zákonů nemohl lítat,
nikdo mu to ale ještě řekl a on si lítá dál - s vírou + otevřeným srdcem je možné dost."

"Karel Kryl - Děkuji"
"Karel Kryl - DEMOKRACIE"
Slunečnice

6 mld. lidí je už na Zemi. Jaký je smysl bytí člověka na ní?
Zkusme púřemýšlet...
Narodíš se v rodině, kde se učíš používat své tělo, rosteš a chodíš do školy(=píšeš, čteš, počítáš, atd.), kamarádům projevuješ svoje "Já".
Učíš se hospodařit s penězi, abys pak měl kde bydlet, co jíst, platit daně státu, atd. až vyrosteš.
Po školách navštěvuješ, dle škol co ses naučil, hoknu. Chceš si založit rodinu, po určité době, tak si najdeš vhodnej protějšek,
a pak po oplodnění ženy se Ti po 9ti měsících narodí děti, živíš je a furt makáš pro love, tedy pro nejen své potřeby v životě.
Až dospěješ do stáří, čekáš na důchod a svou smrt. Jsi se svým způsobem života spokojen?
Co je tedy smyslem bytí lidské duše v těle? Poznání sama sebe, díky chování svého "Já" na Zemi, lze získat jen ve hmotě!
Svým tělem je každej jinej a po své smrti je lidská duše v jednotě s ostatními dušemi před Bohem.
Nyní záleží hlavně na tobě. Jakou cestu si vybereš? Lze spojit duchovní a světský život!

"Jestli putuješ životem s procítěným srdcem na duchovní cestě, věř sám sobě včetně pomáhajícím Ti andělům."
Učit se, učit se, učit se!! Dejme hlavy, srdce, lidské duše dohromady a snad se nám to povede.

Buddhovské vlastnosti: dávání, mravnost a trpělivost.
Vědět o utrpení chtíče, agresivity, nenávisti a nevědomosti.

Potraviny a jiné zboží pro občany Visegrádské čtyřky:
Visegrádská čtyřka nebo Visegrádská skupina;či V4 je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska. Vznikla 15. února 1991. Vystupíme tedy z EU(jako Anglie)? Máme v ČR druhou, tedy nižší a horší kvalitu potravin, než v Německu atd., protože části občanů v EU se nabízí zboží, které je prvotřídní, a pro další část evropských občanů se nabízí zboží, které má stejnou značku, stejný obal, je třeba od stejného výrobce a přitom je méně kvalitní.

Eduard Tomáš

Spaste svoje duše..
=> v jedné písničce od Mňága & Ždorp

"Nevěř svým očím ani uším, ale prociťuj svým srdcem"

"Chtivost, chlípnost, strach, zlost, neštěstí a zlý osud, to všechno pochází z hlouposti. Takto je hloupost nejhorší ze všech jedů." Buddha

"Největším z jedů omezující rozvoj poznání lidstva je duchovní lenost - nevědomost."

"Mluvit o dobru není dobré - je třeba konat" - Čínské přísloví

pohádka: "Dařbuján a Pandrhola" - 1959

"Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj!"

"Nesuď a nelituj nikoho."

"Žijeme v tělech ve virtuálním světě na Zemi. Jak jednáš, tak bude s tebou jednáno po tvé smrti těla. Proto šťastně a mírumilovně pracuj na vinicích Páně. Těžce na cvičišti = lehce na bojišti." - bez námahy nelze získat ovoce...

"Veškerou svoji činnost dělěj s láskou jak nejlépe umíš."
děda Jenda

Přenos vibrace lásky(=největší energie) do existence člověka jest:

 1. v hmotné rovině: pozitivní myšlení a jednání,
 2. v duševní rovině: pozitivní cit mezi mužem a ženou(eros), mezi lidmi navzájem(filia), ke všemu stvoření(agape),
 3. v duchovní rovině: vnitřní klid + věčná blaženost.
 4. Agape Brno

Tak jako krásnou ženu nejlépe zdobí prostý oděv, tak slušné chování nejlépe zdobí vnitřní moudrost.
Achnaton

Skvělý člověk hledá, co je správné, nízký pak, co je mu ku prospěchu.
Konfucius

Kolik lidí, tolik názorů: každý má svou pravdu.
Terentius

 1. První dohoda
 2. Nehřešte slovem - slovo představuje tvůrčí sílu. Při používání slova se budete zaměřovat na pravdivost a lásku.
 3. Druhá dohoda
 4. Neberte si nic osobně - právě teď sníte, každý vnímá svoji realitu jinak(pes, orel, atd.).
 5. Třetí dohoda
 6. Nevytvářejte si žádné domněnky - pravdu není třeba dokazovat, lži přežívají tak dlouho, dokud v ně věříme. Jedna z největších lží, jež v současnosti slýcháme, zní: "Nikdo není dokonalý". Nicméně ve skutečnosti je dokonalé vše na Zemi - včetně lidí. A co člověk s fyzickým postižením? I ten je dokonalý?! Nu, podle toho, co víte, se ten člověk zdá nedokonalý - ale je to, co víte, pravda? Kdo může tvrdit, že to, co nazýváme postižením nebo nemocí, není dokonalé? Vždycky je lepší se zeptat a získat jasno.
 7. Čtvrtá dohoda
 8. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete.
 9. Pátá dohoda
 10. Pochybujte, ale učte se naslouchat - Jestliže víra znamená "plně věřit" a pochybnost "nevěřit", pochybujte. Nevěřte. Nevěřte mně, nevěřte sami sobě a nevěřte nikomu jinému. Pravda nepotřebuje, abyste v ní věřili; pravda jednoduše je a žije dál, ať už v ni věříte nebo ne. Naopak lži potřebují, abyste v ně věřili. Být skeptický znamená být si prostě vědom toho, že celé lidstvo věří lžím. Strach vytváří svět plný bezpráví a emočních dramat - zlý sen, v němž žijí miliardy lidí(=Strach z pravdy).
  Lidé se bojí pravdy, protože jsme se naučili věřit mnoha lžím. Ať jde o pravdu, nebo o fikci, jedině, co nám dává pocit bezpečí, jsou naše vědomosti, naše poznání.
  Autorita je moc, kterou má člověk, aby ovládal ostatní lidi a přiměl je k poslušnosti.(Češi mají odpor k autoritě).
  Naučme se naslouchat vlastnímu srdci, a tím následovat pravdu.
  V příběhu Adama a Evy došlo mezi námi a hadem, který na stromě poznání žil, k důležitému rozhovoru.
  Ten had byl padlý anděl, který nám předal zkreslené poselství. Byl pánem lži a my jsme byli nevinní. Had se nás zeptal:
  "Chcete být jako Bůh?" Byla to jednoduchá otázka, ale dokážete rozpoznat tu lest? Kdybychom bývali řekli:"Ne, děkuji, já už Bůh jsem," žili bychom v ráji i nadále.
  My jsme však odpověděli:"Ano, chci být jako Bůh." Nevšimli jsme si té lži a ukousli jsme si z ovoce. Spolkli jsme lež a zemřeli jsme.
  Toltécká kniha modrosti - Don Miguel Ruiz

Chtějí-li se dva lidé spojit v manželství měli by společně prožívat svůj život v duchovní harmonii.
Člověk nemůže žít s nikým druhým, koho si neváží!
Znovunalezení kvality pravé duchovní lásky mezi mužem a ženou ozdraví lidstvo!!!
V důsledku nenaplněné touhy nevědomí člověka začali muži hledat náhradní ukojení. A nalezli jej v pocitu moci!!!
Satan jim předhodil falešné řešení: ukájení mocí!
Úkolem ženy jest zavedení svého a mužova podvědomí do harmonie, jednoty. Žena, která není ukojena v lásce, se může stát nástrojem zla!
Abd-Ru-Shin

"Jednej s druhým jako se sobě rovným". Tyto slova platí nyní mnokokrát víc než to, co prail tenkrát lidem Kristus(=inkarnovaná Boží láska):
"Miluj bližního svého, jako sebe samého.", protože tenkrát nebyl ještě tak, jako dnes, vyvinut lidský mozek!
A neobtěžujte druhé svým přílišným tlacháním - vážete tak jejich pozornost, v přítomném okamžiku, na Vás.
Vyjadřuje 1. ze 4 dohod od toltécké moudrosti: "Nehřešte slovem" neboli "Miřte slovem přesně".
Don Miguel Ruiz

Slepou víru, kde není života, zavádějí lidem církve(viz. Vánoční mše večer, atd.), aby získali od Vás peníze k dalšímu upotávání ostatních lidských duchů v tělech!(= mající svobodnou vůli danou BOHEM KE SVÉMU DUCHOVNÍMU VÝVOJI v tělech!)
Věř sám sobě, andělům(Božím pomocníkům) kolem tebe, a projevuj tvořivě svoje city nyní ve hmotnosti, abys dozrál!
Ještě horší věci, než skepá víra, dělají Ti lidé, kteří chtějí, za své Boží poznání Prabdy ve stvoření, od druhých finanční prostředky(budete za to skládat účty v astrálu..). Pak platí, že jste moc závislí na hmotě.(viz. knížky: O svatokupectví - Mistr Jan Hus)!!! Veškerou práci dělej s radostí, jak nejlépe umíš a bude se Ti dařit.
Nikdy neříkej:"MUSÍM", místo toho propsos Boha a andělé, ať si ukážou jinou cestu k dosažení Tvých cílů!!!

Stvořitel(=náš Otec) na lidi(=jeho Syni a Dcery), čeká až se, poznáním jeho tvořivé vůle ve Stvoření(nejen příroda), navrátíme!
Má s námi obrovskou trpělivost. Avšak daný čas k vývinu lidských duchů se blíží k završení cesty!
Máme od něj danou svobodnou vůli!!! Je tedy jen na nás(lidech), jak se rozhodneme(=chceme-li poznat s pokorou, prostotu a skromností) Pravdu anebo si zvolíme jiné cesty! On nás, půjdeme-li jinými cestami, než blíže k němu, nepotřebuje...
Svobodnou vůli ve stvoření mají jen lidští duchové v tělech, né jeho stvořené bytosti, poslouchajíce a tvoříce jen vůli Boží!

Odvaha – radost z nebezpečného života
osho Motto: Nemůžete být pravdiví, pokud nejste odvážní. Nemůžete být milující, pokud nejste odvážní. Nemůžete důvěřovat, pokud nejste odvážní. Nemůžete zkoumat skutečnost, pokud nejste odvážní. Takže nejprve přichází odvaha a všechno ostatní následuje.
(Osho)

"Roots of Gral" - Bohemian Bards

A pozor! Vy lidi, kteří si říkáte pokrokoví materialsté a realisté a v tomto vašim životě ještě duchovně spíte,
po vaší fyzické smrti bude vaše duše těžce připoutána na vaše hrubohmotné tělo, k zemi i několik let,
nebudete proto schopni přejít lehce do jemnohmotnosti(se svojí duší) a poté dál a výš ke svému duchu!

Neřiďte se jednáním jen díky dle získaných myšlenek, přijatých ve spánku.
Nemusí být totiž Vaše!! Tyto myšlenky se oživují, jen Vaším chtěním a jen ve hmotnosti!

Člověče, měl bys citově děkovat Stvořiteli(i beze slov), za možnost dalšího života na zemi, který Ti byl dán k plnému sebeuvědomění si
svého ducha i jeho působení ve fyzickém těle! Pouze chováním v těle může člověk poznat své vědomé, duchovní "JÁ"!
ABDRUSHIN

Již neplatí to, co řekl Krisus lidem v oné době: "Buďte jako děti"!
Nyní, abys mohl žít věčný život, musíš mít vědění. To ale nezískáš rozumem a jeho myšlenkama, které jsou oba jen v jemné hrubohmotnosti.
Abys měl vědění, měl bys mít čistotu a pokoru poznat pravdu o Božím stvoření a vše prociťovat v obrazech!
ABD - RU - SHIN

Boží zákony platící v celém stvoření:

 1. základní zákon je zákon LÁSKY
 2. = Láska je spravedlnost. Láska je i čistota - tedy věrnost.
 3. zákon rovnováhy
 4. = práce + odpočinek, tedy něco za něco...
 5. zákon přitažlivosti stejnorodého
 6. = platí zde moudrost: stejný stejného si hledá, vrána k vráně sedá..
 7. zákon zpětného působení
 8. = cit nebo myšlenka, řeč nebo čin se po čase mnohonásobně vrátí zpět!
 9. zákon pohybu
 10. = pohyblivost ducha(=tvoření) - nenechávejte si odpočinek na stáří neboť bez pohybu umřete..
 11. zákon tíže
 12. = člověk klesá svoji nadvládou rozumu do temna, honí-li se jen za pěnězi(majetkem), nebo pořád mluví!
 13. zákon přizpůsobení se
 14. = dle intuice, ale každý národ musí mít také svoji kulturu!
 15. zákon polarity nebo duality
 16. = plus a minus, žena + muž, teplo a chladno, hodný a zlý, negativní a pozitivní, atd.
 17. zákon analogie
 18. = Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Jak unitř, tak na povrchu. Jak vlevo, tak vpravo. Jak nahoře, tak dole.
 19. zákon mentality
 20. = Je to síla myšlenky. Síla myšlenky je zákon.

Takže to, co podporuje Boží zákony, je podporováno a roste..
Co jde proti Božím zákonům ve stvoření to se poláme! Pamatujte, že pro vnitřní růst našeho ducha, je naprosto důležitá sebekázeň!
Tyto boží zákony by lidští duchové v tělech, měli dodoržovat, protože existují v celém Božím stvoření!!!
Že Boží zákony ještě neznáte, je jen vaše vina.
ABDRUSHIN

A "nehřešte slovem" tzn. přílišné tlachání k druhému, druhý k Vám tak musí upotávat svoji pozornost, tedy omezujete ho! Toto chování je nedeodržování zákona Tíže, kdy pak člověk klesá dolů do temna!!! To je také 1. dohoda(Nehřešte slovem), ze 4, v knize toltécké moudrost od Dona Miguela Ruize!

Ve stvoření také platí tahle poučka: "Poučený hříšník ja lepší než ten, který nikdy nezhřešil!".

Od samého stvoření je celé lidstvo poháněno pouze city(ne pocity nebo myšlenkami vytvořené rozumem).
"V žádné galaxii neexistuje struna, která by byla schopna vydat lepší zvuk, než je zvuk písně lidské duše."

Anastasia

"O stvoření":
Lidé na planetě zemi, v každém státě, jen rozvíjejí mrtvou techniku a vědu(asi pro peníze)!!!
Se svým tělem a city je člověk silnější než jakákoliv civilizace v Galaxii, i ve Vesmíru. Ta bude nabízet lidem jejich dokonalejší techniku, hlavně ROZUM! Člověk, který dokáže tvořit svými city a obrazy, působící ve stvořrení, má tedy pak obrovskou moc! Mojříš tenkrát svými citovými obrazy, byl sám proti egyptským vojákům, a hodil svoji hůl na Zem, ta se hned proměnila v hada, který pohltil všechny egyptské vojáky!!!

Uzavřeme-li sbližující se smlouvu s mimozemšťany, budeme mít sice lepší rozum(=je mrtvý), ale bez lidských citů(=život),a budeme, včetně našich dětí, žít jako bioroboti, obsluhuvat jejich techniku na zemi!!! Ztrátíme tím svobodu a tvorbu city, které může dát pouze stvoření s božskými výtvory!!!

Vždyť Stvořitelovou vůlí vznikl život na Zemi!!! Na jiných planetách jsou hlavní duchové, kteří se snaží vytvořit na své planetě život jako Stvořitel na zemi,
avšak jejich výtvory se neobnovují a pak hynou! Mimozemšťani nemají otevřenou 7.mou čakru(víra ve stvoření od Stvořitele!),
mají ale větší než lidé 6.tou čakru(=rozum)!!!
Mimozemšťané mají lepší rozum, avšak nemají, jako pozemsťí lidé, své svoje emoce a city!
Vždyť, lidské city ani láska, se nedají změřit(=dokázat) rozumem nebo technikou!!!
Emoce a city přitom mnohonásobně zrtychlují mysl(=síla mašlenky)!
A u počítače máme být nyní max.2 hodiny denně!!!
Anastasia - Stvoření

Člověk, jenž žije na zemi, má také svoje obaly všech svých těl!
První tělo(=obal) je v hrubé hrubohmotnosti na zemi,
pak ve střední hrubohmotnosti je jeho astrální tělo(=obal), v jemné hrubohmtonosti jsou jeho myšlenky.
V jemnohmotnosti jest jeho duše(=ještě obal ducha), a až pak je hlavně jeho Duch(jest z duchovna)!!
Nemá-li již karmu putuje do duchovní říše jeho vědomý duch(a bez všech obalů)!
Má-li ještě karmu, tak třeba čeká na další milost Boží, a vtělení se na zem do hrubého těla(kam se hodí),
které jest v půlce těhotenství příslušné matky(dle zákona přitažlivosti stejnorodého),
a tento Duch má již vyšší těla(=obaly), tedy poté se inkarnuje(=vtělí) do jeho hrubohmotného tělíčka = narození dítěte na zem!
ABDRUSHIN

Člověku, žijícím v pokoře, nejsou uzavřeny brány k poznání pravdy, tedy o Božím stvoření!
Poznáváním pravdy o stvoření, je nám pak dána i větší sebedůvěra, s ní se zvyšuje také odpovědnost za jeho lidské chování!
Jste-li však lidé majetní, měli byste dát za činnost člověka, který Vám dává k Vašemu poznání vědění.
To neplatí jen pro chudé. Vy majetní však, nechovejte se jako chudí, dle zákona rovnováhy, tím budete pak klesat do temna!!

TEMPERAMENTY:
Temperament má svůj původ ve hmotnosti. Ve zdravé krvi člověka jsou zakotvena všechna vyzařování,
která krev může vůbec vytvořit, a tím jsou v ní obsaženy také všechny temperamenty. Stárnutím pozemského těla se mění také složení krve.
Jsou tu 4 věková období:
první je věk dětský = SANGVINIK = bezstarostný život v přítomném okamžiku.
další je věk jinošský nebo dívčí = MELANCHOLIK = touhyplná zasněnost
pak věk mužů a žen = CHOLERIK = činy.
nakonec věk stařecký = FLEGMATIK = klidné uvažování.

Jsi-li již dospělý(=cholerik), tak je nutná ladnost, harmonie a lehkost pohybů Tvého těla, při chůzi, která značí vyzrálost Tvého ducha!
Veškerou činnost, kterou dělá člověk rychle a bez harmonie, tak touto činností(tedy ve spěchu), také vytváří chyby ve svém díle.
Když něco někomu slíbíš, měl bys to taky dodržet!
ABDRUSHIN

Vy, lidé se měníte! Nikoliv stvoření. Stvoření je stále pohyblivé, proto vtěstnávat jej do strnulé řeči a slov nelze! Ne tyto slova, ale toužebná přání nebo prosby dosáhnou síly v opravdovém chtění, tedy života. S sebou, po smrti fyzického těla, si bere duše jenom to, co prožila! Vźdyť mimo zákona pozemsklé tíže je přitom všechno stálým prožíváním! ABDRUSHIN

Co je DUCHOVNO?
Být duchovní znamená směřovat ke světlým výšinám, usilovat, pamatovat na Boha a oddat se Bohu. Být duchovním neznamená, že nebudete žít plným životem ve světě na ZEMI. Nikdo by neměl opouštět svět a utíkat ze světa!!
- ale Bohu patří na první místo. --- Matka Meera ---

PENÍZE a lidský duchovní život
Je dobré hned ze začátku zaujmout nový postoj a chovat se jednoduše tak, jako bychom měli peněz tolik, kolik potřebujeme. K tomu se váže jeden příběh: Jistá slečna měla k dispozici posledních 500 korun a četla si knížku, ve které se psalo, že se má chovat, jakoby měla peněz tolik, kolik potřebuje. Přemýšlela: „Co bych udělala, kdybych měla tolik peněz, kolik potřebuji? Koupila bych si konečně tu porcelánovou sadu, kterou už tak dlouho chci, ale netroufám si na to.“ Ta sada stála přesně 500 Kč, ona však dokázala změnit svůj postoj natolik, že si řekla: „Ano, už tak žiji. Mám peněz tolik, kolik potřebuji.“Byla ráda a velmi spokojená, že má dostatek peněz. Snažila se tak skutečně žít a tuto změnu pěstovala dál, až jí přinesla velkou hojnost. Její život se díky tomuto postoji změnil, protože se jí otevřely nové možnosti. INTERNET

Sexuální magnetická přitažlivost(1.čakra) mezi mužem(jang) a ženou(jin) se po spojení těl projevuje jen 1. a 2. čakrou - vzniklá energie se odvádí do země.

JUDr. Eduard Tomáš o Fráňovi Drtikolovi
PENÍZE nebo ŽIVOTWerich+Voskovec
Nynější transformace Země a my lidé na ní..

Zušlechťování okolí a půvab je hlavním úkolem ženy, ne mateřství!! Když půvabná žena přijde mezi muže, tak jsou muži hodnější..
Lucifer tím udělal šachový mat všem lidem! Rodiče nutí své dívky, aby až dospěl jejich rozum, aby si našly muže(manželství), dřív než se duchovně probudí na Zemi..
Půvab je pozemskou mocí žen, leč půvab není myslitelný bez čistoty!!!
ABD - RU - SHIN

ROZUM A CIT
Rozum je nejsilnější Luciferův nástroj, a projevuje se jen v prostoru a času ve hmotě,
který byl nám posvátný a je mrtvý! = Hrubohmotnost v tělech na Zemi!
Cit v srdci je živý, který se projeví nejen na Zemi, ale také v Jemnohmotnosti neboli po smrti fyzického těla!!!
ABD - RU - SHIN

Odevzdej pýchu a přijmi pokoru a odpovědnost.

Láska má je láska tvá,
duši hřeje sílu dá,
kdo ji nezná, ať ji zkusí
Láska je věc kouzelná..

Sloužit a nikdy se neunavit je láska
---Sri Chinmoy ---

..když budete sdělovat tedy říkat několikrát za den DŽAPU(=opakování božího jména dle Matky Meery jako :"Stvořitel, Matka Meera, Ježíš Kristus Nazaretský, Abd-Ru-Shin, Adilakšmí, atd."), tak poroste Vaše vědoméí!!! autor webovek

*** Lou Reed - PERFECT DAY ***
*** Reggae Remixes of Popular Songs ***
*** C H ***
*** Varvara the song Katyusha ***
*** Kalinka ***
*** Kalinka + techno ***
Bůh je LÁSKA -) nechej proto otevřené SRDCE!
Láska se nedá posílat, což je veliký omyl bílých mágů. Bůh je láska, která jest pokora, prostota, moudrost i tvořivost.

Iva Adamcová 2016
OTEVŘI SVÉ SRDCE

*** Centrum duchovní pomoci ***

Lidé se nehlásí k manželství a Nejvyšší zákon neuznávají.
Je přímo ohromná škoda, že se oddávají drogám, alkoholu a nevázanému sexu, protože stále více přitahují
chladné duše z podsvětí a dostávají tak život na Zemi do nerovnováhy..

ENIGMA mix music in Paradise HD

Co tě nezabije, to tě posílí.. HAVRAN

PEACE

LOVE

FREEDOM

*** Is Kamasútra pornography? ***

*** EDITH PIAF ***

SVĚTOVÝ UČITEL
A protože jenom pomocí Pokory a Pravdy může člověk stoupat výše a ne jinak, tedy také jenom v poznání či znalosti Boží Pravdy
nalezne lidský duch skutečnou spásu!
Proto říkal Syn Boží(=Kristus) lidem, aby vzali na sebe kříž(=Pravdu) a šli za ním, čili aby přijali Pravdu a žili podle ní!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

Tento energetický zářič DAVIDOVA HVĚZDA A MONÁDA si sami můžete vytvořit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Služ světu(s otevřeným srdcem + myslícím rozumem) a svět bude sloužit tobě!!

*** DÉŠŤ + KVĚTINKY ***
Název skladby (interpret): Hudba deště
Skladba posiluje auru celkově 4x, harmonizuje a zesiluje 2., 4. a 5. čakru.
Třemi paprsky propojuje 7. čakru do vyšších astrálních rovin a je pod vedením a ochranou tří andělů.
Tato skladba je od AGAPE BRNO

Pravdu měl již Werich:
Ten/ta umí to a ten/ta zas tohle a všichni dohromady budeme mít moc.

ROUŠKA PADÁ a víra se mění v přesvědčení. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!
Proto se probuďte! Jenom v přesvědčení je pravá víra a přesvědčení vzniká jedině přísným uvažováním a zkoumáním!
Buďte živými v divuplném stvoření svého Boha!
Abd-Ru-Shin

Vybrané zkrácené části Abd-Ru-Shinova díla - "Ve světle pravdy"!

Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdo nikdy neví, co se může státi. Řekne se, třeba že se, věc přihodí tak či onak a ono to pak dopadne úplně naopak. Řeknete-li se dnes, že život je pes. Co má být zítra za zvíře když je dnes pes. Protože ani ten pes není dnes definitivní neví se zdali se ze psa vlk nemůže stát.
(V+W, Pudr a benzin)

*** RELAX MUSIC ***

Doporučuji Vám shlédnout film: "Dědictví aneb Kurvahošigutntag"(1992)!
Hlavní roli hraje Boleslav Polívka jako Bohumil Stejskal.
Tak tam je vidět, že peníze nejsou nejdůležitější věcí v lidském životě.

Je důležité, když člověk beze zbytku prožívá svůj život v přítomné chvíli.
Opravdu nezáleží na ničem jiném, než na přítomnosti, protože
je to jediné místo, kde se dá život lidským duchem vyjádřit. A to je u každého realita života. Don Miguel Ruiz ML. - MISTREM SÁM SOBĚ

Rady ptáka Los Brňáka
Ale, co bych Vám radil, když každej máme svobodnou vůli, no hlavně se řiďte srdcem,
tedy citem, poslouchejte hlas svýho těla a intuici.

Chlape, už si ho nemusíš honit!!!
Jak, že to vím? Jedině z vlastní zkušenosti. Popíšu Vám, jak to bylo.
Šel jsem po krátké uličce a potkala mě štíhlá paní s hlubokým výstřihem tedy velkýma kozama,
a podívala se mi do očí. V tu chvíli mě začal pracovat můj pinďa.
Vyhoním si ho a mám klid!
Ne, poprosil jsem archanděla Michaella, ať mě přemístí energii od penisu(2. čakra) k srdci
(4. čakra), a stalo se a po chvilce jsem měl zase klid! Tedy bez honění(práce) koláče.
Zkuste to mojí milí taky...

Dívej se na své bližní jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Žij šťastně a v míru!
andělské karty

Služ světu a svět bude sloužit tobě. A to se může stát s radostí, humorem a lehkostí.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a
bylo zrozeno z prazákladu všeho života. Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejich bytostí mění tvář naší planety,
zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatníma živýma bytostmi
ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Velké karty archandělů - Archanděl Bariel

Čau čumílci!!!
Nesnažte se být co nejchytřejší, spíše otevřete svoji hercnu(srdce) lásce(a životu na Zemi) a po čase budete chytřejší.
Vegetuju v žabinách u rodičů. Su patriot a déchám tedy ve štatlu.
Po rozflákání káry a klinické smrti před 17ti jařiny su plotňák ze štatlu, který se občas lochčí a taky někdy rauchčím fókačky, prostě si oplodním kóřku, tedy musím mít s sebou pudřenku..
Život je prostě lebeda. Córám se štatlem a kašlu na mešity a s čoklem po Kchajzecu nebo vyvětrám kostru po MonteBú, sólo pak Augecem nebo na Prigl(v létě s dečmenem), taky Blajkecem po přírodě a občas hodím čučku na augle kindošů. ;o(*)
Taky rád s kémem, když mám šlajznu, glgám vodu nebo kávu popř. něco zdlábnem. A těmahle Webovkama k Vám necancám, takže nedlabu na Vás!
A LIDI hodím Vám betálnej cund, radši hrňte ven, než imrvére házet čučku na idiotbox!
Kontyšákům sem dával love ale nyní, už jen málokdy, fókačky...a ještě nechci sekat s debrecínkama. A bacha na Švédi. Zdarec lidi.
Není to makačka na budku..
--- Slovník Hantecu ze štatlu --- tu klikni a budeš chápat brněnský Hantec.

Slovem, co říkáme, přitahujeme si to v našem životě.(Proto žádný VOLE, VOLE, atd.)
Všechny nás to vzalo ale... to chce klíd.
Tak vo co de? Pravda tady někde je, když nejde o život tak o hovno de a tak to je...čtěte dál lidičky a máte ánunk o životě grátis. ;o)
Každý musí jít svou cestou sám(k procítění city a vypozorováním Pravdy)!!!

Až budete naslouchat svému srdci, máte SVOBODU!!
Změna k dobru je život! Temno se přibližuje tomu, kdo užívá ve svém žiovtě jen rozumu!, který nemá života.

Lidi uklidněte svoje EGO, uvolněte rozum a buďte prostí s jednoduchostí, jako děti(=veliké,otevřené a pokorné oči)!!
Ježíš Kristus Nazaretský

Používejte jednoduchá slova a odpovědi jen ANO nebo NE, vše ostatní je od zlého.

Důležitou vlastností na Zemi je kvalita nikoliv kvantita!
POKORA a TRPĚLIVOST je velmi cenná lidská vlastnost. TRPĚLIVOST je výsada králů! A nikoho neodsuzuj - nebo si myslíš, že jsi Bůh?! Jsi jen jeho vyvíjející součástí jednoho živého hmotného těla s obalech v astrálu a v jemnohmotnosti(=duše) a s lidkým duchem v duchovnu.
Pokorou má člověk otevřené brány k poznání stvoření!

>>Udržujte krb(=rozum) svých myšlenek čistým a buďte především mlčenliví, chcete-li se dostati vzhůru.<<
Abd-Ru-Shin

*** CHOVÁNÍ LIDSKÉ NA ZEMI ***
Snažme se také zmírnit spotřebu zdrojů: v domácnosti, v práci, na dovolené a všude jinde na ZEMi - jako jsou voda,teplo,světlo,plyn a elektřina.
Bůh Vás za to pak pochválí a také buĎME VÍCE SKROMNÍ(=nehonit se za MAMONEM-PENĚZI, 3 auta v rodině, kupovat si MÓDNÍ NESMYSLY,atd.)
ABDRUSHIN

DUCHOVNO(DUCH) a HMOTA(MATERIÁLNO):
HMOTA je 6x snížená(zhutněná) ENERGIE. Obě strany tvoří jeden celek, jednotu!
Proto se vyvarujte extrémů: Těžkej materialista nebo příliš duchovna(bez peněz), je zlatá střední cesta,
ale také to záleží na rozmístění čísel ve Vaší numerologické mřížce!

*** JING-JANG ***
Lidi abyste věděli, proč se rozumáři kryjí za hmotu a nechtějí poznávat duchovno...
A lidi hledající světlo si myslí, že se svýma duchovního schopnostma půjdou do nebe a serou na hmotu...
Veškeré odpovědi spatříte v asijském symbolu Jing - Jang (viz. dole)
JING-JANG
Hmoťáci jsou ve skutečnosti inkarnovaní duchovní bytosti v lidských tělech, a chtějí proto dobře poznat jen hmotu!(Bílá barva jde dolů doprava v kruhu)
Duchovně smýšlející lidé(=hledači pravdy a světla) svoje minulé životy prožily ve hmotě a chtějí proto dobře poznat duchovno.
(Černá barva jde zleva nahorů v kruhu). Odpovědi naleznete také v numerologii - dle toho jaké máte čísla v datu narození: 1,4,7 jsou HMOŤÁCI; 3,6,9 jsou DUCHOVNÍ LIDÉ
Čísla 2,5,8 znamenají, že máte poznat také lidské emoce. Můžou být také různorodé.
Stvořitel nejen, že nás stvořil, aby se sám poznal(svoji HMOTU a DUCHA).
Vše stvořené je jenom jedno tělo a všude by měla být rovnováha a harmonie!!!(na ZEMI i ve VESMÍRU) A LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR ENERGIE.(..tu dává lidem zdarma MATKA MEERA).
Proto člověče makej na sobě a ber odpovědnost, protože co zaseješ,to sklidíš.

*** Život ve hmotě na Zemi ***
My všichni žijeme ve hmotě(v trenažéru na Zemi) jako lidé.
Avšak každý je jiný nebo jiná, a poznáním něčeho odlišného se máme vyvíjet v různých místech na planetě Zemi v různém čase a prostoru. Nikdo z nás není nejhorší, ale ani nejlepší!

Už Einstein napsal E=m*c2 - >> Energie vzniká, když se spojí hmota a světlo!(Tedy tělo a duše)

A víte, co Vám chci sdělit?! Táta mi říkal:"Co si sám neuděláš, to nemáš!". Každý by se měl snažit putovat svou cestou. Od toho nám všem dal Stvořitel svobodnou vůli! Každej poznává vše jiným způsobem!

Radostná a vděčná i procítěná modlitba Bohu za život na Zemi má cenu.
Ostatní modlitby jsou jenom breptání a házení hrášku o stěnu.

Dobře poslouchej hlas svýho těla(=chrám Tvého ducha na Zemi) a INTUICI.

Žijeme, my lidé, více v dualitě na Zemi, než v letopočtu 19set! Máme od roku 2000 více chápat názory a myšlenky druhých(=žen,mužů,atd.) než jen naše!
Je tedy nyní primární číslo dvojka a už né jednička. To co bylo 1.čka - Já jsem, je nyní 2.ka - My jsme = JEDNOTA!!! viz. numerologie

>> Také by se měly dodržovat morální(nepsaná) pravidla!
Jel jsem s kámošem autobusem a vzadu ve 4ce sedačkách jsem dal nohy na protilehlou sedačku a když jsme měli vystoupit, tak jsem hodil málem tlamu a vypadly mě cigarety z kapsy ven. Kámoš to viděl, zvednul je a než se dveře zavřely, tak jsem ještě stihly vystoupit. => POZOR NA NÁPADY EGA NEBO SE TO VYMSTÍ! <<

AGAPEBrno(Dr. Jana Brzobohatá) vykresluje vývoj duchovního a duševního(=jemnohmotná) těla každého člověka na Zemi v přítomnosti. Jméno kresby je Osobní Analýza(OA) za 950Kč..

Až když člověku vymizí reinkarnace(OA) tak již ukončil svůj vývoj na Zemi a možná pak(když nemá již karmu) se stane andělem, který pomáhá s vývojem ostatním duším(nejen lidem) ve hmotě). Tak tedy Stvořitel poznává sám sebe ve hmotě a člověk ve hmotě se vyvýjí k Bohu.

Volání po pomocníkovi jako byl Syn Boží(Ježíš Kristus)
Silná osobnost musí přece být vždy a především povznesena svým duchem nad tyto maličkosti(=nesmí nachladnout)
..je opakování někdejších výkřiků: "Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám a sestup z kříže."...
Tak se volá také dnes, dříve než je takový pomocník vůbec v dohledu! ... Abd - ru - shin

Pozemský člověk má své tělo chrániti jako svěřený mu majetek(má za to odpovědnost před Bohem), a snažit se o zdravou harmonii mezi tělem a duchem.

>> Modli se a pracuj << = udělej ze svojí práce odevzdanou modlitbu, v míru a šťastně, Stvořiteli!!! ABDRUSHIN

Příjmej vše s láskou a za svoje myšlenky, slova a činy neseš zodpovědnost.

NOC a DEN
Den se dělí na světlej díl(=den) a tmavej díl(=noc). Čtyřiadvacet hodin NOC A DEN! Lásku dávejte během dne přírodě a všemu co Bůh stvořil na Zemi. UFOni mají obrovskou šestou čakru(=rozum a intuice a moudrost), ale napojení na Stvořitele(7.mou čakru) nemají!!!!
Pro dávání a příjmání lásky a otevření Vašeho srdce si udělejte cestu za Matkou Meerou(=Avatárkou z Indie, nyní je v SRN i cestuje do Prahy)!
Vytáhnul jsem si andělskou kartu archanděla SANDALFONa... Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi.:o)

Lidičky, no Vy kteří jste se narodili v roce 2000 a vejš tak poslouchejte INTUICI a RODIČE.
Kluci - když Vás bude zlobit PENIS a bude nabubřenej, tak si ho nehoňte, ale poproste archanděla Michaela,
ať Vám energii z 2.hé čakry(sexální) přesune do 4.té čakry(srdeční)!
Holky - když Vás bude zlobit kačena, to samý! A bude Nám lidem mnohem lépe!!!

Abych Vám to vysvětlil: Tělo(=matka Země, hmota) se mě narodilo v roce 1980.
Měl jsem, ale autohavárii v roce 2003, a byl jsem 5 dní v klinické smrti. No takže vědomí(=otec) je až od té doby.
Abych Vám nelhal - ještě si něco pamatuji před autohavárií, ale je to asi půl na půl.

Přijmi - pokora a odpovědnost
Odevzdej - Ego, pýcha a samolibost
Zmírni své EGO a vysílej stejně jako Ježíš Kristus kalich lásky na vše na Zemi žijící(=stvořil to náš Stvořite, vše je jen Jeho)!

"Usilujte nejprve o království boží(=stvořícím duchem) na Zemi a ostatní vám bude přidáno!" Barbar

Zajímavé duchovní stránky!

Žijeme v Apokalypse tj. Odhalení nebo Poučení!

*** Jedině vůli živého Boha jsi odpověden!!!***

*** Odpovědnost tedy život ve svých rukou ***

Pornografie, onanování, systém Norbekova a Božská energie.

*** RETRO hymna 90tých let se slovy. ***

*** POCHOD MARODŮ ***

*** MILIONÁŘ ***

*** MUŽ+ŽENA POSPOLU ***

Jak zvyšovat své vibrace!?
528 Hz je vibrace lásky - to měl Ježíš. My měli bychom dodržovat trojúhelník a lidskost. Trojúhelník: aktivita, tvořivost + spravedlnost, moudrost + láska.

AbdRuShin v knize "Ve světle pravdy" píše:
Slyšte pozorně: Všechno nízké a zlé, tedy to, co se nazývá temnem, nalezneme jenom ve hmotnosti, v hrubohmotnosti a v jemnohmotnosti!
Kdo toto správně pochopí, mnoho tím již získal. Dokonce i peklo samé jest jenom výtvorem lidských duchů!
Proto ještě jednou naléhavě volám ke všem lidem: >> Udržujte krb svého chtění a svých myšlenek čistý, tím budete zasévat mír a sami budete šťastni! <<
Odchýlení pohlavní síly = časté ukájení nebo dráždění k němu! To musí po čase přinést i tělesné oslabení!!!

Pozemská chytrost rozumu: A to je také ten had, před nímž varuje záznam bible a který vždy znovu svádí člověka! Tak má být mrtvý rozum živému duchu(=člověk) stále po ruce ku pomoci jako jeho služebník! Rozum nemá rozhodovat, nemá všechno vést. Má pomáhat vytvářet pozemské, tedy hmotné podmínky k tomu, aby se duchovní úsilí mohlo uskutečnit. Má tedy být nástrojem a služebníkem ducha.
Všechno, co se správně pohybuje v myšlení a jednání, vyzařuje v hrubohmotnosti barvou fialovou.
Ale všechno temné, zlé, nebo to, co za tím usiluje ať v myšlenkách nebo v žádostech, má barvu kalné žluti.
Radostný, srdečný smích, jest největším nepřítelem temnot!!! Nesmí to ovšem být škodolibý smích!

Koza- mléko + sýr,Králík - maso, medvědí česnek, kopřivový špenát, hluchavka - tyto potraviny podporují ZELENOU PLAZMU

PRAVDA - rozvíjí duchovní energii!!

DVA DÍLY MOZKU:

Mozek se dělí na přední a zadní část. Díky Abdrushinovy vím, že materiální část je vepředu(jen ego, rozum, myšlenky je mrtvá v hrubohmotnosti) a zadní část mozku (je činnost ducha a dobrosrdečnost) je nyní zaostalá. Proto materialisté, kteří pracují jen s přední částí(kde je jen hrubohmotnost a je mrtvá) musí pochopit, že jsou jen nemocní, když nemají vyvinutou srdečnost a život zadního mozku a jehož je práce ducha, které je živé a tam je Pravda!!!

Zákon tíže!
Při nekončícím tlachání a nepotřebnými slovy lidský duch klesá hlouběji dolů. Proto lidé važme svá slova při zákonu tíže!!!

Sergej Lazarev + LASKA

Teprve nyní vstoupilo lidstvo do fáze vývoje, kdy samo sebe může zničit. Nikdy v minulosti se v takové situaci nenacházelo.
Klíčem k budoucnosti, k přežití lidstva, je poznání všech úrovní bytí člověka a zákonů v nich, daných Podstatou světa.

*** MAGIE STROMŮ A ENERGIE***
Toto poznání má 2 základní aspekty nazírání:
 • kauzální, to jest poznávání příčinnosti jevů, to jest poznávání rozumové, vědecké. Základní otázka: Jak vypadá a "funguje" člověk, vesmír?
 • finální, to jest z hlediska účelovosti, smyslu věcí, jevů, dějů, to jest pohled náboženský, filozofický. Základní otázka: Proč člověk žije, proč existuje svět?
Rozumové poznání dává lidem moc zasahovat do stvoření. Tyto zásahy nejsou spojeny s odpovědností, jejímž zdrojem je duchovnost. Duchovnost je nazírání věcí z hlediska věčnosti, to jest z hlediska Podstaty světa, Stvořitele, Boha.

Nejen tato fakta jsou z knihy OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA od Josefa Staňka a Jany Brzobohaté z AGAPE BRNO.

Modlitička od Ivy Adamcové:
Prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem ublížil, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem, i já odpouštím všem, kdo mi ublížili, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem a i sám sobě(!) odpouštím.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví, to pomine, jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je, jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské(je však velký rozdíl mít dětské oči nebose chovat jen dětinsky). Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je "láska". (1. Korintským 13:1 - 13:13)

Lásku k lidem a radost ze života, je nutné mít pro další vývoj.

Lepší je zkrátka pokora než pýcha. Upřímnost je dokonalým prostředkem očisty od pýchy.
Těžiště našeho zájmu musí spočívat výlučně v lásce k Bohu. Jedině tento pocit skýtá člověku skutečné štěstí.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2"

Spaste svoje duše.
Jak se zpívalo v jedné písničce od "Mňága & Ždorp"!

Peníze si do hrobu nevezmeme, ale moudrost je kapitál,
kterým lze vládnout přes čtyřicet životů, proto je pokušení zříct se Boha tak velké!?!
Lucifer svévolně přerušil své spojení se Světlem, samočinně rozevřel propasti a on sám stával se temnějším a těžším, klesal stále hlouběji.
Pro své veliké schopnosti, které mu dal jeho původ, stal se Lucifer posléze nejsilnějším duchem pod hmotností.
Duchové ve hmotnosti se nejprve cítili jím přitahováni a potom dobrovolně podléhali jeho vábení! Lidstvo je v posledním století velmi závislé na moudrosti. Úspěchy vědy,
plody vědomé činnosti se staly absolutní hodnotou, proto lidstvo tolik tíhne k Luciferovi.
dle knihy Ve světle pravdy - "ABD-RU-SHIN"

Láska = SOUCIT, POKORA, PROSTOTAA, TRPĚLIVOST, SKROMNOST a VDĚČNOST!
Héj ty, důvěřuj Stvořiteli, neboť jsi nedílnou součástí jeho díla na Zemi.

Nesuď a Nelituj nikoho !!! dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Konzumace syrové zeleniny snižuje podvědomou agresi!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"

Peníze - nepodplatitelný, aby byl člověk tak musí mít morálku .
Získá ji důverou ve Stvořitele nebo Boha nebo Zdroj=>(něco vyššího nad námi lidma).

THE RECONNECTION
Více se o této léčivé energii dozvíte na internetových stránkách www.lecivaenergie.cz

Energetická slibná léčebná metoda
Mám ji za sebou a doporučuji Vám ji.

To znamená nezbytnost neustálého směřování k Stvořiteli, jenž stvořil Vesmír,
a upevňování jednoty s Ním každou vteřinu.
                                          Diagnostika karmy - S. N. Lazarev

V mnoha duchovních textech se říká, že naše duchovní vize se přirozeně zostřují, když se zbavíme posuzování, neodpuštění a omezujících názorů.                                              TVŮJ ŽIVOT VE SVĚTLE(Cesta k uzdravení skrze sebepoznání) - DOREEN VIRTUE, PH.D.

Pravda, láska a poznání(=zkušenosti)
vítězí nad lží, nenávistí a nevědomostí.

Tyto řádky si zapamatujte, aby jste neměli zbytečné problémy.

"největší nebo smrtelné hříchy": pýcha, chamtivost, závist, zlost, necudnost, nenasytnost a duchovní lenost!

Pozitivní psychická energie dobra a lásky v čistém duchu(=osvobozená od nutnosti bojovat se zlem) tvoří zázraky.
Jedním z takových zázraků je samádhi. Dosáhnout stavu samádhi je možné pouze cestou lásky a soucítění s lidstvem.
Ernst Muldašev - "Z KOHO JSME VZNIKLI"
Vydalo Tml, a.s. v roce 2010.

Člověk, jenž se zabývá duchovníma otázkami, otevírá se mu za A)TŘETÍ OKO a B)TELEKINEZE
Za A)Třetí oko, neboli ádžna(6. čakra), je součástí mozku a je-li otevřená(u Buddhy) může transformovat psychickou energii na světelnou. Paprsek vycházející z Buddhova čela mohl mít pět barev: bílou, modrou, zelenou, žlutou a červenou(=barvy čaker).
Za B) Telekineze = schopnost přemísťování materiálních věcí v prostoru(viz. postavění pyramid) a další možnosti..

Zabývá-li se osoba duchovnem, třeba kreslením automatických kreseb po nocích, roste tím energie člověka a není unavený.
Známý vzorec E=m*c2. Energie = hmota krát světlo nadruhou.
Paní Brzobohatá z AgapeBrno Vám to potvrdí.

Sebevědomí je nutné srážet. Pak dochází k přirozené konfrontaci s respektem. "Ernst Muldašev" - Z koho jsme vznikli?

"Nemůžete sloužit Bohu i mamonu," pravil Kristus.
Před dvěma tisíciletími bylo spojení těchto dvou polárních tendencí za života jednoho člověka nemyslitelné. Dnes se svět změnil, změnila se rychlost kyvadla bez vzájemného ničení, tedy přechodu hmoty a informace z jednoho stavu do stavu opačného. Lze tedy mluvit o tom, že člověk kterému je v nejbližších letech souzeno přežít, musí být světec, i podnikatel!
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy".

Milujme každý okamžik, jak dobrý i špatný. Narodili jsme se proto, abychom se naučili milovat to, co Stvořitel stvořil. Pokud nemilujeme veškeré okamžiky,i ty špatné => tak tím vzniká u nás agrese a posléze z ní vzniká nemoc!!!

Člověk je entita dialektická, sestávající ze dvou polovin. Ta první je hmota, druhá pak pole.
Hmota je lidské tělo, které se vztahuje k Zemi a všemu pozemskému.
Pole je pak lidský duch, lidská duše a lidská mysl.
Dnes se vývojový proces urychlil a vývoj neprobíhá po jednoduché spirále, ale po dvojité. Jako dvě kyvadla, která se pohybují v proti-fázi. Zatímco dřív se duše vychylovala od pozemského k božskému a vědomí člověka směřovalo buď k Zemi, nebo ke Stvořiteli, pak dnes musí být naše vědomí upjato jak ke Stvořiteli, tak k Zemi. Jednoduše dnes musí být člověk jak hospodář, tak svatý zároveň.
dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2 - Částz první - Čistá karma"

Nebezpečí dnes spočívá také v tom, že mnohonásobně vzrostla mohutnost síly lidského ducha, a tedy i vlivu na okolní svět a ostatní lidi. Zatímco před 2000 lety představovala hodnota této vzdorovací síly v průměru 10 jednotek, v epoše renesance už 23 jednotek a koncem minulého století 38 jednotek, pak dnes se pohybuje kolem 88 jednotek a toto číslo dále roste. Proto každý negativní vliv vede k těžkým následkům. Mimořádný význam má AGRESE. Ochranou je láska, duchovnost a dodržování morálky.
- Sergej N. Lazarev -

"Na Zemi bylo již 5 civilizací" - jsme tedy již 5. Byli Lemuřané, Atlanťané a ostatní, nyní jsme my Árijská 5tá rasa.
Existuje zákon karmy, tj. možnost duše žít postupně v různých fyzických tělech a přitom shromažďovat kladnou nebo zápornou psychickou energii. Člověk se špatnou karmou musí cestou dobrých činů roztočit svá torzní pole na kladnou stranu, aby se zbavil negativně zakroucených polí a stal se šťastnějším. Takto tedy, převrátily předchozí civilizace, zápornou psychikou energii na negativní stranu a vymřeli.
"Z KOHO JSME VZNIKLI" - Ernst Muldačev

Jak člověk dospěje z dítěte: člověk by měl se zajímat o materiálno i duchovno a spoluprožívat své emoce. Zaleží taky na datumu narození, tedy na číslech, co jste dostal(a) do vínku na Zemi. Rozdíl mezi dětma a dospělýma je: Děti nemají zodpovědnost za svoje činy a myšlenky a city.

Sedm proroctví starých Mayů
Volte vždy dobré chtění -> Zlé chtění stlačuje ducha dolů a činí ho těžkým, dobro však žene ho vzhůru. Veliký mistr Ježíš ukázal vám také proto k tomu již urovnanou cestu, která vede neomylně k cíli; neboť hluboká pravda spočívá v prostých slovech: „Miluj bližního svého jako sebe sama!“.
Abdrushin

OBECNÉ DUCHOVÍ PRINCIPY:
 1. DODRŽUJME 10 PŘIKÁZÁNÍ (=ty, jenž donesl MOJŽÍŠ z hory SINAJ, možná od Stvořitele).
 2. ..ale, z druhého soudku: DESATERO JE FORMULOVáNO NEGATIVNĚ, neboli POZITIVNÍ MYŠLEŠNÍ JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU! "Miluj boha" , "Miluj bližního svého jako svou osobu" a "MILUJ SEBE SAMA" - Kristovo TŘÍTERO! =Vědomá mysl tvoří budoucnost, dle názoru - pana Miroslava Zelenky.

 3. MĚJME MORÁLKU(=ETIKU) A SLUŠNÉ VYCHOVÁNÍ.

 4. DODRŽUJME 4(5) DOHODY OD DONa MIGUELA RUIZE Z MEXIKA.

 5. CHOVEJME VLASTNOSTI VIZ. TROJŮHELNÍK[dole].

Čtyři dohody:
1. Buďte uvážliví v tom, jak užíváte slova. Slovo je nejsilnějším vyjádřením ducha.
Říkejte jen to, co myslíte vážně.
2. Neberte si nic osobně.
3. Nic nepředpokládejte. Změna je život. Ptejte se co chtějí druzí.
4. Dělejte vždy to nejlepší, co umíte.
5. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Zdá se, že láska je pro slabochy... NE, LÁSKA JE PRO BOJOVNÍKY SVĚTLA.
Don Miguel Ruiz učí, že čistá láska má 7 charakteristik:
 1. Láska nemá očekávání.
  Strach je plný očekávání.
 2. Láska nemá povinnosti.
  Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, že trpíme. Nedaří-li se nám jednat na základě našich povinností, pociťujeme vinu.
 3. Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým.
  Strach si neváží ničeho, ani sebe. Jestliže lituji sám sebe, pak si sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě.
 4. Láska je trpělivá.
  Strach je netrpělivý.
 5. Láska nemá lítost.
  Strach je plný lítosti, zvláště sebelítosti.
 6. Láska je odpoutaná.
  Strach je naplňen pouty a obavami, že o ně přijde.
 7. Láska je laskavá.
  Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý.

Pamatujte, že morální a duchovní hodnoty neomezují, ale chrání.

Leo Buscaglia

Proč je tak málo obrácených, znovuzrozených křesťanů? Mimo jiné také proto, že je tak mnoho duchovních bez darů Ducha,
kteří mají přesvědčení, o kterém se sami nepřesvědčili.

Eva Fialová

Hlavně pohnutkami k dobru je člověk ohodnocen před Bohem,
nikoliv jen skutky.

Pyšní potřebují vděk, ale vděční za život nepotřebují pýchu.
Ti, kdo jsou pyšní, jsou daleko od Boha!!!

SKLERÓZA je NEJKRÁSNĚJŠÍ NEMOC na světě. Nebolí a člověk se každý den dozví nějakou novinu ;o).

 • Důležité je žít: Pravda, Láska, Pokora a vesele tvořit svůj příběh života. a s pokorou a s vděčností Stvořiteli za život v těle.
 • Odpuštění
  - uvědomujeme si, jak se cítíme lépe, když někomu odpustíme?! Také hlavně sobě.
 • Chcete se uvolnit, než se pustíte do čtení? Poslouchejte pohodovou hudbu: Enya - May It Be

  Co jste ochotni udělat pro to, abyste dosáhli naplnění ?
  Jste ochotni činit prohlášení, provádět vizualizaci. léčbu ?
  Jste ochotni odpouštět ? Jste ochotni meditovat ?
  Kolik mentálního úsilí jste ochotni vyvinout, abyste změnili svůj život a vytvořili takový, jaký chcete ?
  ..................................................Síla je ve vás ( Louise L. Hay)

  Co člověk ? Nebude se vznášet ve fantaziích, nebude upadat do vytržení, stejně tak nebude na zemi žít jen v duchovnu, nýbrž se zdravou myslí a svěží odvahou rovněž bude konat své pozemskédílo a při tom také použije chladného rozumu při nutné obraně v napadení jako ostrého meče. Nikdy nemá mlčenlivě snášet, jestliže se mu děje bezpráví. Jinak by tím podporoval a posiloval zlo.
  Abd-Ru-Shin

  Pár moudrostí:

  Svoboda znamená odpovědnost,
  proto se ji většina lidí bojí.

  Na počátku byl nevděk
  a ten byl u lidí.

  Pyšní potřebují vděk,
  vděční nepotřebují pýchu.

  Nejde o to "věnovat se lásce k bližnímu",
  ale sami "být láskou"!!!

  Nemiluješ-li sám sebe konstruktivně a uspokojivě, nemůžeš ani milovat nikoho druhého.

  Člověče, jsi součástí božího stvoření a jeho evoluce, na Zemi. Prožívej tedy svůj život s láskou a s veselýma optimistickýma očima se dívej na vývoj svůj na Zemi. Tvůj duch vyhrál soutěž s ostatními duchy o život v těle a inkarnovala se asi v polovině těhotenství na Zemi. Ochraňuje své tělo(=šaty), užívej darů jeko je rozum(=superpočítač) a srdce(=prociťování). Máš svobodnou vůli a odpovědnost za své mluvení, činy a myšlenky i city, jenž se jmenuje realita. Jednou nastane smrt. Co, že mě čeká? ..ptáš se? Odložíš své tělo zpátky Matce Zemi, a nemáš-li dluhy, tvá duše putuje do tmavších(=zlo) či světlejších(=dobro) dimenzí. Proto se zbav strachu a vysílej hlavně k sobě lásku - pak si pln a máš lásku i pro ostatní!
  Všechno je zde proto, abychom ho milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým!!! Kvůli své zranitelnosti nejprve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoliv svou osamělost. Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru(dle božího zákona půřiotažlivosti stejnorodého)!

  kniha - " Přestaň se bát " napsal DON MIGUEL RUIZ :
  Nejdříve vždy hledejte štěstí. Štěstí může přijít jen z našeho nitra. Nikdo jiný nás nemůže učinit šťastnými. Štěstí je výraz lásky vycházející z nás. Nejsme šťastní proto, že by nás druzí milovali, ale protože my milujeme je. Cílem toltéckého učení je přesvědčit člověka, aby miloval sám sebe.
  Všechno je zde proto, abychom to milovali, včetně nás. Když je naše láska k sobě podmíněná, je podmíněná i naše láska k druhým!!! Kvůli své zranitelnosti nejpve upíráme lásku sobě a potom ji odmítáme dát druhým. Proto musí být láska k sobě prvním cílem. Jestliže máte dost sebelásky, nepotřebujete lásku druhé osoby. Můžete vstoupit do vztahu, protože to chcete udělat, a ne proto, že to udělat potřebujete. Jestliže jsme šťastní, nepotřebujeme druhou osobu, aby nás učinila šťastnými. Sdílíme své štěstí, nikoli svou osamělost! Sebeláska způsobuje, že jsme hodni lásky. Lidé jsou vždy přitahováni k osobě, která je sama se sebou v míru!

  My lidé žijeme stále ve strachu svůj sen o životě s touhou po pěnězích...
  Nyní, ve věku Vodnáře, zásobujme se a prociťujme více a více lásku místo strachu, aby
  jsme měli více svobody a volnosti a prožívali "nebe na Zemi", místo
  "pekla"!

  Láska vytváří nejen příznivou tvůrčí energii pro člověka!

  "Chcete se dozvědět více o duchovnu a esoterice ?"... pak si milí lidičkové projděte v klidu tyto webovky.[;o)-DC

  Bílá, modrá, červená,...
  každý ví, co to znamená.

  Vlajka České Republiky
  spolupráce Ducha a Hmoty.

  Pozitivita, tvořivost i harmonie! Důležitosti právě pro Vás, jako článku vesmírného společenství viz. Agape Brno.

  DOBROSRDEČNOST se vyplácí, i po smrti fyzického těla !!!

  Buď LÁSKYPLNĚ SILNÝ jako avatárka Matka Meera!!!

  Bacha na plíživou PÝCHU....Lékem je POKORA !
  Poslouchej své srdce a buď věrný Bohu.

  Člověče, mluv pravdu!
  Když sděluješ lež, tvoje 5.tá čakra(komunikace) se uzavírá a blokuje!!!

  Nejsem středem Vesmíru ani lidí kolem mne! Pozor ale, co zasejete, to také mnohonásobně sklidíte. Proto nadechujte lásku a vydechujte lásku v této inkarnaci na Zemi.

  Jedině vůli živého Boha jsi, se svojí duší, odpověden!!!

  "Víra se projevuje láskou a láska se projevuje službou. Když je člověk schopen svou víru proměnit ve skutky lásky, spojuje se s Bohem, tedy s Kristem, naším Pánem." Svatá Matka Tereza.

  Abdrushin : Zcela správně se mluví o jiskře od Boha, kterou má člověk v sobě. Ale touto jiskrou od Boha (Ducha svatého) je duch! Vnitřní podstata člověka se nazývá duší(v jemnohmotnosti) ale její jádro je duch(duchovno). Společenskou duši mají na zemi jen zvířata!

  * pokora *
  * odpovědnost *
  * pravda *
  * služba *

  Duchovní život

  Duchovní život je zájem o poznávání, proč žijeme právě teď na Zemi? Jaké máme karmické dluhy z minulých životů, co máme napravit a co máme poznávat! Co je naším úkolem?

  Lidi věřte! Víra a optimismus vždy zvítězí.

  Po smrti se duše dostanou do světlých či tmavších dimenzí, kde čekají na milost Boží a další vtělení(=inkarnaci) na Zemi.

  Duch navlékne svůj obal, tedy svou duši a do nového človíčka se vsune v polovině těhotenství => budoucí matky by proto měly zvažovat, v jakém společenství lidí se pohybují, a zda-li příjmají lásku od ostatních!

  I cesta může být cíl.

  Numerologie - aktualizována o životní čísla!!!

  "LÁSKA" předává avatárka Matka Meera všem lidem!
  Láska je součástí Světla a Světlonoš je každý, kdo rozdává dobro!
  Všechno, co děláš, dělej, jak nejlíp umíš. - Buddhova rada

  Chcete-li být zdraví a šťastní buďte více pokorní.
  Žijte v harmonií, tvořením a pravou pravdou s ostatními.

  Dávej: PRAVDA, POKORA, PROSTOTA, LÁSKA, i svoji ODPOVĚDNOST.

  SLUNCE V DUŠI
  - S láskou světlo -

  Avatár