Duchovno

Brněnská duchovní společnost - "AGAPE Brno"


obrázek Adresa: Hluboká 5, 639 00, Brno -> tramvají č. 2 z Hlavního nádraží
směr Modřice a je to zastávka "Hluboká" - poblíž Ústředního hřbitova.
Ordinační hodiny: Po - Čt: 7-16hod. Pá: 7-12hod.

Doporučuji Vám nechat si zhotovit Osobní analýzu jemnohmotných těl člověka (OA) od pí. Brzobohaté - co ona nakreslí o Vás!

Cena OA je 950,- Kč (+ 45,- Kč poštovné). K objednávce dostanete knihu "Člověk jako víceúrovňová bytost" (která je součástí OA).Pokud ji znovu už nechcete, analýza bez této knihy stojí 900 Kč. Při objednávání tuto skutečnost uveďte, v opačném případě bude zaslána analýza i s knihou.

Cena ROA je 1200 Kč (+ 50 Kč poštovné). V případě zájmu připište, prosím, do objednávky, že máte zájem o „Rozšířenou osobní analýzu (ROA)“. Jestliže si necháváte dělat opakovanou analýzu a máte již knihu "Člověk jako víceúrovňová bytost" (která je součástí OA, resp. ROA) a znovu ji už nechcete, analýza bez této knihy stojí 1150 Kč. Pro ty, kteří se tomu otevřou, je kresba ROA silným energetickým zářičem, který dokáže OTEVÍRAT, PROPOJOVAT, DOPLŇOVAT a POMÁHAT V RYCHLEJŠÍM DUCHOVNÍM VÝVOJI A RŮSTU. Oproti kresbě OA dokáže také CHRÁNIT před negativními astrálními bytostmi a strukturami.

Osobní energetické přírodní zářiče (OEPZ): Využívejte léčivé energie skryté v přírodě, v kamenech, stromech, vůních
Naše poradna Vám zhotoví automatickou kresbu "Osobních energetických přírodních zářičů": tří osobních kamenů: Vesmírného, Astrálního a Životního včetně jejich dodání osobního stromu přírodní vůně chybějících potravinových doplňků a doporučení vybraných přírodních koncentrátů Cena je 300,- Kč + 50,- Kč poštovné.

Pohleď človeče čím vyzraješ(viz.příroda)...
harmonie

kniha: "Česká otázka" - r.2000, autoři Josef Staněk + Jana BRZOBOHATÁ

Cíl pozemského putování člověka se mění!!!
Již jím není pozemské štěstí a slast živočišného objetí, ale stává se jím služba Stvořiteli skrze lásku,
touhu pomoci trpícím. Parsifal(=nejvyšší bytost ve stvoření) tváří tvář sv.Grálu nabízí Bohu sebe
k převzetí Anfortasova(=král napodobenině sv.Grálu na zemi) utrpení, za jeho propadnutí pokušení.
Bůh pod vlivem Parsifalovy lásky změní spravedlnost(=nemoc Anfortasovu, který podlehl svodům ženy, místo
duše se nechal ovlivňit jejím krásným tělem), v milost!!!(=Uzdravení).
Tak jedině skrze lásku se může lidský duch přiblížit k Bohu, jedině na procítěnou lásku Bůh "slyší",
láska mění božskou spravednost v milost!
Avšak čím je kdo duchovně výše, tím má jeho chyba(=nedodržením božích zákonů) pro něho větší následky!
Lidští duchové však ve své vzpouře proti Bohu uplatňují násilím svoji vůli v konfrontaci s předurčením.
Nehodní dychtí po funkcích!!! Rvačka nehodných o moc je zdrojem veškeré krize lidstva.
Kdo netouží po zdokonalení se, očištění karmicklých následků, nemůže navázat na přímé vyzařování sv.Grálu,
(=oživující energie Stvořitelova)!
Klinicky zemřelý se ocitá pod vlivem světla ve stavu, kdy vše ve stvoření ví, kdy se mu projasní boží zákony,
které se mu jeví tak neskutečně jednoduché a jasné. Udivuje jej, že je za živa neviděl!!!
Nevědomé a krátkodobé napojení každého člověka(=jeho duše) na Zdroj(=sv.Grál) je podstatou ozdravného působení spánku.
Ale člověk s trvalým plným průchodem hadí síly do mozku nepotřebuje spát vůbec!
Toto působení si člověk neuvědomuje jen proto(zapomena na události ve spánku), že přestal toužit po spojení s Bohem,
po poučení, po Světle.
To je onen pád do ega, do vlastního chtění. Energii a informace ze Zdroje formuluje v poznání již duch sám dle
stupně svvého vývoje. Zdroj(=sv.Grál) je prostředek k ráji na zemi. Princip Krista je prostředek k vystoupení
z hmotného stvoření do duchovní říše(=věčnost).
Automatické boží zákony chrání toho, kdo neměří nenávistí a agresivitou.
Znovunalezení kvality pravé duchovní lásky mezi mužem a ženou ozdraví lidstvo!!!
V důsledku nenaplněné touhy nevědomí člověka začali muži hledat náhradní ukojení.
A nalezli jej v pocitu moci!!!
Začali mezi sebou bojovat o funkce ve společnosti.
Satan jim předhodil falešné řešení: ukájení mocí.
Úkolem ženy jest uvedení svého a mužova podvědomí do harmonie, Jednoty.
Žena, která není ukojena v lásce, se může stát nástrojem zla.

Abdrushinovo vystoupení bylo přerušeno nástupem satanských gard(nacistů). Když se pokusil použít vládu nad
živly(Excalibur=průkaz vládce ze skutečné boží milosti) ukázalo se, že nadpozemskou mocí vybaven není!
I když má dle OA velkou energii ze svých slov, tedy knih. Abdrushinovo poselství nemůže pochopit ten, kdo nežije princip KRISTA!
kniha: "Svatý Grál a energie života".

KNIHA: "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ"
Např. - Kouření: = nerspektování svobody ducha jiných lidí a vnucování vlastních názorů, smutek v duši. Výživa: všechny včelí produkty, strom: borovice(=borovicový med), vůně: bazalka, máta.

p. Ing. Antonín Červený - 775 563 052 - pro objednávku kresby OA.

Zjeví se Vám automatickou kresbou vytvořený obraz s popisem Vašemi nakreslenými čakrami, počet Vašich andělů,
i doržování nebo nedodržování božích zákonů, a toto vytváří karmické čáry.

"Stále silněji pociťujeme a pozorujeme, že lidé kolem nás touží a potřebují poznat svoji duchovní podstatu, a proto jsme usoudili, že by se tyto myšlenky měly dostat i mezi širší veřejnost."

Autorka, Jana Brzobohatá(již nepracuje), získala kresby napojením se na zápis v akašické kronice.

V kresbách je znázorněn bílofialový zdroj hmotného stvoření vedle obrysu postavy vlevo, zlatožlutý zdroj vpravo. Trvalá propojení dotyčného s příslušným zdrojem signalizuje průběžná obtočená spirála kolem Zdroje. Byla zachycena pouze u Ježíše ve vztahu k zlatožlutému zdroji. Lze tomu rozumět tak, že tento duchovní vůdce umožňuje svým vzorem v akašické kronice duchovní vedení prostřednictvím všech čaker :

Pokud si necháte (OA) zhotovit, dostanete k této kresbě s detailním popisem na 7 stránek následující knížku:

"ČLOVĚK JAKO VÍCEÚROVŇOVÁ BYTOST"!!!

Možnost poznání lidskému rozumu skrytých věcí a smyslů božích je známa od pradávna. Staří zasvěcenci tato tajná poznání před ostatními skrývali pod rouškou tajemství, přísně chránili, někdy dokonce až pod trestem smrti. Různá proroctví o blížící se zkáze života po roce 2000 a rychlý sled událostí destruktivního rázu na Zemi, které jsou pozorovány i soudobými jasnovidci a citlivými lidmi, velmi naléhavě nutí vnímavé lidi k pozornosti tímto směrem. Vede je k poznání své vlastní duše a ducha a k uvědomování si svého vyššího "já", které přežije lidské tělo po biologické smrti a přečká jistě i předpokládaný konec světa. (viz rok 2012)

Představy o konci světa jsou velmi rozdílné a lidé k nim přistupují různě.Se strachem k němu určitě přistupují ti, kteří mají již teď nabalena příruční zavazadla na onen svět. Jsou v neustálé pohotovosti a věří, že to budou právě oni, kteří mají být vybráni, neboť je o tom ujišťuje jejich duchovní učitel. Nesmějte se tomu prosím, ani je nelitujte. Tito lidé nemají alternativu jiné cesty poznání a chybí jim duchovní nadhled. Lidé materialisticky zaměření to mají zdánlivě jednoduché, neboť v žádný konec světa nevěří. Existenci své duše a ducha popírají; co bude po smrti je nezajímá a bohem je jejich vlastní ego.

Naše vize a poznání nás vedou k závěrům, že lidským duchům se rychle zkracuje vývoj ve fyzickém těle na Zemi, a proto veškerá poznání, dříve tajná a skrytá, mají být otevřená.

Čas pro vývoj lidského ducha může být v budoucnosti v jistém směru velice časově omezený. Proto je čas k urychlení vývoje lidského jemnohmotného těla na Zemi již vzácný a neměl by být promrhán neznalostí nebo lhostejností člověka k duchovním věcem.

Sedm axiomů poselství Ježíše Nazaretského:

1. Axiom první: Existující skutečnost(=stvoření) se dělí na:
  • Hmotnou - dočasnou, řízenou zákony hmoty. Vládcem hmotnosti po dobu jejího trvání je Lucifer.
  • Duchovní - věčnou, nazývanou nebem. Do té mohou vstoupit po překonání Lucifera, jen duchové zachvívající se jen ve vůli Boží jako andělé.
2. Axiom druhý: Smyslem života lidí na zemi(ve hmotnosti) je najít cestu do duchovní dimenze(do věčnosti, nebe).
3. Axiom třetí: Prním kritériem pro rozhodování člověka v životě na zemi je Bůh, to jest Boží vůle.
4. Axiom čtvrtý: Chce-li lidský duch odejít za Ježíšem do duchovní dimenze, nesmí se v pozemském životě zatížit dluhy (karmou, poškozením jiných) vůči jiným lidem.
5. Axiom pátý: Království Boží na zemi přijde tehdy, až se lidé budou řídit v duchu Boží vůlí a uskuteční jednotu ducha, duše, těla.
6. Axiom šestý: Podstata Božské spravedlnosti jest v její relativitě.
7. Axiom sedmý: Bohoslužba nového zákona je služba vyšších nižším.
obrázek Knížka pro děti O zapomenutém království se Dr. Janě Brzobohaté osobně velmi líbí. Dle její automatické kresby kniha rozvíjí
a vyzařuje hlavně přes 4. až 6. čakru(=srdce a rozum), 7.čakru rozvíjí do oblasti duševního vědomí.
Je to bohatě ilustrovaný pohádkový příběh pro nejmenší děti, je knihou, po které v posledních letech volá spousta rodičů.
O tuto knihu si pište přímo autorce na e-mail: Daniela.Filipi@seznam.cz
Cena s poštovném je 179Kč!
--- S láskou Světlo ---