Duchovno

Adamcová Iva


obrázek
*** Webovky ***

Přepis přednášky ze Starých Křečan - 21. a 22. října 2011

OPTIMISMUS je nejrychlejší duchovní urychlovač. Držte se ho.
Být spokojený = držet se optimismu => 1.čakra se normalizuje + zůstaň klidný.
Člověk, který je s životem spokojený si neuzavře 2. čakru.
Přítomnost je tam, kde máte své tělo.
Po smrti nic neexistuje - říkají ateisti, ale zkušenosti Vám nikdo nesebere a při smrti zažíváme pouze rozvázaní prvních 3. čaker, abychom se zase vrátili od 4.čakry do 13.tky do neprojeveného světa. Takže..., a v okamžiku smrti se rozpúadne ego.
Kdo nechce být veden, musí být vlečen => nebránit se!
Ve smrti do minuty se Vám rozváže 1. čakra. DO týdne se rozváže 2. čakra a třetí(=astrální tělo) do 40 dnů.
Následuje život po smrti tedy zrození po zrození, a tím se vypařuje ego!
Naučte se žít v přítomnosti, to znamená ve SPOKOJENOSTI !
Posilování čaker: Jste plní síly, je Vám dobře, všechno klape => stav přítomnosti na 1. čakře. Na 1. čakře vyjadřujeme lásku k životu. Naučte se odpouštět - posilování 2. čakry.
Mystická rovnice: Bůh + ego = člověk (Hlídejte si své myšlenky)
To, co nechceš, aby ti dělali druzí, nedělej druhým Ty!(..pak vzniká karma!)
Ego často umírá v přítomnosti.
Držte se zlaté střední cesty.
Buďte soucitní.
3. čakra - v ní je uložena MOC.
Všechno se děje správně, vše je dobré.
Vásány = závislosti nebo nedokonalosti, které jsme si v minulých životech nestihli ujasnit.
2 emoce, které jsou zakázané pro člověka, který žije přítomností => NENÁVIOST(přijde rakovina) a LÍTOST !(Soucit je dobrej)
Bůh je dobro a miluje vás a vše je dobré.
Dělat magii(je jedno, jestli černou nebo bílou) = prosazovat svoji vůli(=špatně a proti Božímu řádu).
Láska je nejsilnější zbraň ve vesmíru.
Uvědomte si, že nikdo jiný vám nepomůže, jenom Vy sami sobě!
Máte Boha v sobě jedině tehdy, když chcete mít v sobě DOBRO a konáte ho. AŤ vám černý pán(Satan) našeptává cokoli.
Meditovat musejí lidé, kteří na čakrách nejsou spokojení!
Lítost a bolest a neodpuštění vás udržuje v nevědomosti.

Návrat k Jednotě - Ústí nad Labem - jaro 2012

Já připomínám Otčenáš. Buď vůle tvá jaak v nebi, tak na zemi.
A tam kde není Bůh, je bolest.
Vzpomeňte si na Krista, který říkával: "Jste bohové [Jan 10:34] a budete dělat stejné zázraky, jako dělám já."[Jan 14:12]
Vy jste Bůh. Když jste si zvolili cestu sem, přišli jste si zahrát každý svoji roli. Tehdy vaše Božství, vaše skutečné Nadjá si vybralo svůj vlastní osud z bodu A (rok narození) do bodu B.
Vodnář začal v noci z 8. na 9. listopadu 2011. Voddnář miluje celek. Vodnář vnímá, že jsme my, a ne já a zbytek světa.(=jako tomu bylo ve věku Ryb)
Já vás učím, že vše je dobré.
Ego je nesmírně mazané a bude vás zkouušet, třeba z jedničky ve strachu.
Vy jste láska, dobro, spokojenost, víra, klid, mír. Všechno, co se tam objeví jako negativní, odmítající pod jakýmkoli záměrem je on (Satan). Neposlouchejte ho a vyplatí se vám to. Satan by vás chytil na jedničce, tam je odsudek někoho.
Nesmíte si nic nečestně vzít, protože byste o to skutečně přišli.
Přítomnost je meditace. Stačí jenom přijmout všechno tak, jak to je.
To, co odmítáme, je vaší slabinou a to si přitahujete do svého života.
Na trojce se na něj nezlobím. (akorát bych mohl dostat žlučníkový záchvat)
Člověk, kteý používá běžně svoji vůli neboli svoje ego, nemůže najednou umět pokoru.
"Otče, prosím tě, odpusť mi moje viny a hříchy. I já odpouštím všem mým viníkům. Prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem ublížil, chtěně nebo nechtěně, myšlenkou slovem nebo činem a i já odpouštím všem, kdo mi ublížili chtěně nebo nechtěně, myšlenkou, slovem nebo činem a i sám sobě odpouštím."
Jestliže budete plodit zlost, budete skllízet zlost. Jestliže budete plodit lásku, budete sklízet lásku.
Jediný čistý úmysl buňnky pro službu celku, je láska. Láska k lidem. Proto se upřednostňuje ta bhatická cesta, je to důležité.
Emoce lítosti vám zdemoluje hrudník a ruce.
Přítomnost je, že přijmu to, co tady je.
V žádné situaci se neumím zlobit, neumím neodpouštět, neumím nenávidět, neumím odsuzovat, umím jenom milovat.
Chřest je úžasný. Čistí hluboké usazeniny v ledvinách.
Tohle je symbol Ryb (kříž) a tohle je symbol VOdnáře(kruh). Vidíte? Celek, jednota. Jsme MY, nikoliv JÁ a zbytek světa.
Ať se děje cokoliv, máte zachovat klid. Nic jiného.
Ego se rovná vaše oddělenost od celku.
Důvěřujte si. Strach je záležitost egoismu.
Teď jsem tady, ještě se nic nestalo. Až se to stane, budu to řešit.
Teď se ekonomická situace na celém světě bude bortit právě proto, že už peníze nemají být.
Máte prokázat trpělivost.
Zachovejte klid. Já vždycky mám, co si zasloužím.
Uzavíráte 3. čakru zlostí.
Bůh slyší děkování na čakrách. Bůh slyší spokojenost, odpuštění, stav bez zlosti, bez nenávisti a bez kritiky.
Akutní leukémie je stav rakoviny na krvi a krev je energie, která nám doodává živiny - je to váš prožitek zášti vůči majetku a penězům.
Až odbouráte stavy egoismu, tzn. oddělenosti. Stanete se Bohy.
Morálka jedoty: odpouštět, nezlobit se, radovat se, být spokojený, nefňukat, nelitovat!
Až když vám něco přestane vadit, pak se to zastaví.
Rozhozená 3. čakra je nátlak na druhé.
Přítomnost je definovaná spokojeností v tom okamžiku.
Ženy mají zesílenou horizontální-emocionální rovinu. Muži mají vertikální rovinu emocionální...
Zvědavost je také chtění - chtění vědět, také egoismus. Čakry - na jedničce bez odsudku, že je někdo špatný, na dvojce bez neodpuštění, na trojce bez zlostí, na čtyřce bez nenávisti, bez lítosti, na pětce bez posuzování a bez kritiky.
První Božský zákon: Vše je dobré. Další zákon: Všechno, co mi přichází si zasloužím.