Duchovno

Duchovno

Čakry

Texty jsou psány barvami, které mají čakry. Všechy čakry tvoří centra energie podle počtu okvětních lístků, která nosí každý na těle.
Základních čaker je sedm(7má není v těle, ale nad hlavou´propojení se zdrojem) a základní materiaistické či životní čakry jsou první tři.
Co dělat:
čakry
1. MULADHÁRA - nadledvinky, mezi konečníkem a pohlavními oragány směrem dolů, barva červená. 4 okvětní lístky.
– schopnost přežít! zachovat se + tělesné potřeby a sebeláska a sebejistota.
1. čakra
2. SVÁDHISTÁNA - je středem éterického těla, vaječníky, varlata. 6 okvětních lístků
– barva oranžová: citová rovnováha + tvořivost a sexualita(=předávání něhy druhému pohlaví), láska zaměřená na co největší požitek.
2. čakra
3. MANIPÚRA (žlutě) - je středem astrálního těla, žlutá barva, slinivka břišní (tam, kde se spojují žebra nad pupkem). 10 okvětních lístků
– (žlutě) – osobní moc, vůle k prosazení, odvaha a individualita.
3. čakra
4. ANÁHÁTA - je středem emociálního těla, brzlík (kde je srdce) 12 okvětních lístků
– zalená barva, láska a vztahy, služba lidem. Dívat se na svět očima srdce.
4. čakra
5. VIŠUDHI - je středem mentálního těla, štítná žláza (krk i ústa), tmavě modrá barva - 16 okvětních lístků
– komunikace (i v psané formě), sebevyjádření. Rozkmitává se uměním!
5. čakra
6. ÁDŽNA - je součástí kauzálního těla, podvěsek mozkovy (mezi levém a pravém obočími - 3. oko), světle modrá barva, 96 okvětních lístků
– intuice, moudrost, rozumovost, inteligence.
6. čakra
7. SAHASRÁRA - šišinka (=vrchní část lebky), bílá někdy fialová barva, 960 okvětních lístků
– tělesné a duševní napojení na ZDROJ - duchovní konání - Vyšší Já.
7. čakra

Čakra první = dolní část páteře, celková vitalita.
Čakra druhá = bederní páteř, sexualita.
Čakra třetí = oblast sleziny, individualita biologická.
Čakra čtvrtá = oblast srdce, citovost.
Čakra pátá = v oblasti krku, osobnost, vyjadřovací a umělecké schopnosti.
Čakre šestá = uvnitř hlavy, myšlení, intuice, jasnovidnost.
Čakra sedmá = nad hlavou, věčnost, náboženské cítění.


Kadidlo naklmitává 6.tou čakru !!!
Jestliže tedy všechny ty čakry se takhle krásně otevřou a žijete v nich v přítomnosti, tzn. na jedničce bez strachu a odsudku, že je někdo špatný,
na dvojce bez neodpuštění, na trojce bez zlostí, na čtyřce bez nenávisti, bez lítosti; na pětce bez posuzování a bez kritiky, tehdy se ty čakry
takhle trvale otevřou a Bůh do vás vejde. Tehdy vám zemře ego.

Chcete-li posilovat čakry, stačí si představovat (=vizualizovat): světelné koule v barvě čakry a dělat nádech + udržení dechu + výdech.Při nádechu příjmáte lásku a vše poizitivní a pak při výdechu propouštíte v místě čakry vše odporné a negativní. Funguje to!!!
A to tam, na místě v těle, kde se centrum čakry nachází!


--- S láskou Světlo ---