Duchovno

Elementární bytosti

V dnešní době, kdy již tolik nevnímáme přírodu jako v dávných dobách a jsme obyvatelem měst a aglomerací, někdy vyjdeme do přírody se hlavně na chvilku pokochat, posbírat v lese houby na smaženici nebo podobně.

Avšak již nyní honem zpátky do města. Proč? Musíme přece ještě vyřídit pár problémů v této přetechnizované době, splnit svoje povinnosti. Nám již chybí dětský pohled na přírodu. Zkuste si teď ve své fantasii předstravit, že ty elementární bytosti exitují, i když nejsou vidět (Elektřina - není vidět, ale existuje!!!)

Vím z knihy, že hustota atomů v buňkách bytostí je u kamkene-1, u stromu 2, u člověka 3 a u bytostí níže popsaných je 4 až 6. Takže je my lidé na Zemi nevidíme.

Tito elementálové mají špičaté uši. Elementálové nemají hrubohmotné tělo jako lidi. Mají jen astrální tělo (=z energie). Proto je nemůžeme vidět svýma očima. Oni komunikují s lidmi ve spánku skrze sny. Astrální tělo vytvářejí energie 4 základních živlů: země, voda, vzduch a oheň:

Elementární bytosti Země:

Gnómové - spojeni s kamínkama, trpaslíci (skřítci) a víly. Mají rádi děti. Živí se vůní. Stačí pro ně dát na talíř buchtu nebo bonbóny - oni se touto vůní občerství. Víly žijí v lesech, znají vlastnosti rostlin a minerálů.

Elementární bytosti Vody:

Sirény - žijí na mořské hladině, dýchají i vzduch. Lákají svým zpěvem námořníky na lodích. Nefreidky + Tritóni - ochraňovaly lodě, ale dle vůle Poseidona mohli loď i potopit. Nymfy = paní jezer a pramenů. Touží po platonické lásce. Znají tajemství kovů a minerálů.

Elementární bytosti Vzduchu:

Sylfové - pro ně život je pohyb - stále se pohybují! Elfové - mají na starost květy rostlin, jejich auru a barvy listů. Mají malinkaté křidélka, uklidňuje je tma a mají rádi kulaté tvary. Jejich velikost je 1cm až 1 píď. Mají také rádi malé děti, přitahují je čistí lidé a umělci.

Elementární bytosti Ohně:

Salamandři - nejvíce odlišní od lidí + žijí v ohni + pomáhají alchymistům.Nejsou velcí, vypadají jako hádci (viz had). A není dobré si s nimi hrát - nevyplatí se to. Mají velkou moc na lidskou nervovou soustavu.

Všichni elementálové pečují o zvířata v přírodě - např. pavouci - namají tak vysoké IQ a přesto staví nádherné geometricky tvarované pavučiny. Elementálové nemají rádi alkoholové výpary. Oni jsou jedni členy bytostného stvořené Bohem a pomáhají lidem.

Čtyři úrovně přírody a člověka: země, která odpovídá fyzické úrovni, voda která odpovídá energetické úrovni, vzduch, který odpovídá psychické úrovni, a oheň, který odpovídá mentální úrovni.

Je těžké vysvětlit přítomnost a přirozenost Elementálů lidem, kteří si nevšímají a nepřipouštějí, že všechno v přírodě je živé, že jak rostliny, tak zvířata, stejně jako i minerály mají duši, i když jinak složitou a méně konkrétní než člověk.

--- S láskou Světlo ---