Náboženství

Náboženství

..kde je Stvořitel?!

>>Jedna upřímná a procítěná modlitba díků Otci božímu, za život, který ti byl dán synu nebo dcero, vlastními slovy, jest mnohem lepší, než naučené modlitby z kostelů nemající života.<<

Syn Boží, tedy Kristus, také nikdy nemluvil proti bohatství samému, nýbrž vždycky jenom proti bohatým lidem, kteří se vlivem bohatsví
pevně uzavřeli před veškerým soucitem a nouzí druhých!
Sám také nebyl chudý, jak se to lidé tak často kupodivu domnívají. Není důvodu pro tuto téměř již všeobecně rozšířenou domněnku o jeho chudobě.

Dovolte, abych objasnil lidem, kteří v čistotě a pokoře hledají pravdu, vedoucí k poznání o stvoření do Božího království.
Člověk musí opustit svou nevědomost! Kristův výrok: >> Hledejte a naleznete! << je nyní mnohem více zákonem, než kdy jindy.
Současně s tím, jak se vaše poznání bude stávat stále silnější, získáte taky tu pokoru, kterou nutně potřebujete,
abyste přijali i to poslední, to veliké: dar, že smíte věčně trvat!
Nejdříve, směřujete-li k poznání Boha, byste měli vědět o činnosti Malích Bytostních, kteří jen plní Boží vůli ve hmotě a
když tkají nitky osudu všem lidem dle jejich vůle, tedy zvolení cesty člověka, která jest vedena v jeho cítění, myšlením, činy.
Cesta dobrého chtění vede vzhůru. Cesta zlého chtění vede stejným způsobem dolů.
Tak vniklo činností Malích Bytostních pod nátlakem nízkého chtění lidí a z něho vznikajících nitek
i takzvané peklo. Malí bytostní nitkami tkají Váš osud dle Božích zákonů ve stvoření! Věděli o nich staří Germáni.

Tyto bytostní jsou tři druhy. Jedni tkají nitky vašeho cítění, druzí tkají nitky vašeho myšlení a
třetí tkají nitky vašich činů.
Malí bytostní jsou: Elfové, skřítci, víly, gnómové a salamandři i duše zvířat a jsou ovlivňováni
lidským duchem s jeho obaly ducha, žijícím ve hnmotě, proto oni také vytvářejí dobro nebo i zlo.
Malí bytostní žijí v přírodě a ta se rovněž dělí na 3 stupně: 1. je těžká hrubohmotnost,
2. střední hrubohmotnost(=astrál) a 3. rozmnožování jako přirozený pud(Duch s tím nemá co činit!), tento pud jest daň přírodě.
Ještě jedna věc: Všechny bytosti se zachvívají ve vůli Boží a nemají tak svobodnou vůli!
Jen duch jde cestami, které si sám zvolí!

Stejně jako existuje mnoho náboženství. Náboženství jsou jako potůčky, potoky, říčky a řeky vedoucí jedním směrem a to do oceánu vědomí Pravdy o stvoření!!

Bible on-line - český ekumenický překlad.

Jan Pavel II.
Popis života Jana Pavla II.

--- S láskou všem Světlo ---