Rady pro život

Rady pro život


Člověče, jsi součástí Božího stvoření - proto jej podporuj. Hm, ano, ale jak?
Jednoduše a prostě! Skrze svoje oči vyzařuj harmonii a buď reálný optimista - "Buďte jako děti" - Ježíš Kristus Nazaretský

  • Když máš nějaký problém(=nejsi sám, jsou s tebou andělé), tak ho odevzdej vesmíru!!!

A řechtejte se nahlas. Bude Vám dána energie!!!!

"Pozitivita, tvořivost a harmonie" - viz Agape Brno.

"Pravda, citovost, odpovědnost, pokora"

Zákon platící na Zemi:
„Co člověk zasévá, to mnohonásobně sklidí!“ Abd-Ru-Shin
"Milosrdná láska je nejúčinnější zbraní."
"Žít a nechat žít = být tolerantní"
"Rodina je velice důležitá"
"Harmonie - vždy a všude"
"duchaplný = cituplný"
"Nepodléhat náladám, být v harmonii s okolím"
Smích! - Zkus se člověče zasmát - čím častěji,tím lépe,ve dvou.. ;o)

"Nebát se a nekrást"
T. G. Masaryk
...kdo se bojí, nesmí do lesa :o)
a kdo se nebojí a krade! - ať se netěší, co s ním bude po odchodu z hrubohmotnosti (tedy smrti) na Zemi!
Bohužel či bohudík "SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY EXISTUJE!"
  • základní zákon duchovního růstu: "Napravený hříšník je větší nehřešícího!"

Doporučuji Vám přečíst a prozkoumat tuto knihu:
"Ve světle pravdy" : Abdrushin

Výborná kniha: "Člověk jako víceúrovňová bytost" - o smyslu života od AGAPE BRNO - tuto knihu získáte necháte-li si vytvořit Vaší kresbu "Osobní analýzy jemnohmotných těl" od AGAPE BRNO. také: "Otevření duchovního oka" - o systému stvoření od AGAPE BRNO.

"Co oko nevidí a přístroje nezměří, neexistuje!" - Satan (takže toto neplatí)
Víra je výsledek duchovního chování člověka!!!

Jak člověk putuje životem projevují se v něm dvě energie: "Já jsem (ego)" a "Vnímání okolních vlivů" na sebe.
V den narozenin je "EGO" nejvyšší a "Vnímání okolí" v nejnižším místě. A vždy po třech měsících, se tyto energie promění -> tedy v době, před narozeninami je "Já jsem (ego)" v nejnižším místě a náš pocit "Vnímání okolí" kolem sebe je nejvýše umístěné.
Tyto změny nastanou vždy před a po vlastních narozeninách každého!
Tyto poznatky mám ze svých vlastních zkušeností.

- S láskou světlo -