Duchovno

MEDITACE


Co je to meditace?

…stav bez myšlenek, kdy člověk se jen soustředí na svůj dech. Pozoruje bez myšlenek jen svůj nádech a výdech! Je dobré držet si rovná záda(aby energie mohla procházet páteří).A doporučuje se, své ramena tlačit dozadu Smí se poslouchat pěkná hudbna. Avšak, jak přijde jakákoliv myšlenka - ať božská či nebožská, nejevíte o ni zájem!!!

Nabízím výbornou Relaxaci a pak následnou meditaci, kdy procítíte že nejste jen tělo, myšlenky a ego...
Rečlaxace a následná meditace
konečná meditace


obrázek

Je meditace protikřesťanská?

Jak medituji? Jednoduše. Popíšu Vám to:
Sednu si na betli a opřu záda o zeď, pak spojím šlapky chodidel křížem u sebe.
Jakmile se nadechuji tak si představuji knot s plamenem svíčky, která u každé čakry stoupá skrze páteř a to od první až k šesté čakře v hlavě a "příjmám svůj život na Zemi",
pak zase vydechuji dolů k Zemi s plamemem jdoucím od 6.té až k první čakře.
Myslím si, že se zbavuji stresu, napětí a negativních myšlenek.
Cvičení dělá Mistra!!!!!!!!
S chutí do toho a půl je hotovo. ;o)))


"Meditace je lidské sebeprobouzení a Boží Sebenabízení. Když se lidské sebeprobuzení a Boží Sebenabízení setkají, člověk se stává nesmrtelným ve vnitřním světě a Bůh se stává naplněným ve vnějším světě." - Sri Chinmoy -
Nemůžeme stáhnout duchovní Světlo (dělá Matka Meera) za každou cenu. Dokážeme ho přijmout jen tehdy,když sestoupí samo od sebe, silou naší aspirace(chtění). Jak rozšiřujeme své vědomí, jež neumírá, aby se naše schopnost příjmat Světlo zvětšila? …odpovědí je meditace.

Když meditujeme, vstupujeme ve skutečnosti do ztišené či klidné, tiché mysli.
Měli bychom si být plně vědomi příchodu a útoku myšlenek.
To znamená, že nedovolíme žádné myšlence - božské ani nebožské,
dobré ani špatné, aby vstoupila do naší mysli. Naše mysl by měla být naprosto tichá!

MEDITACE léčí AIDS:
Vědci testovali program na snižování stresu, při kterém se pacienti soustředí na vnímání přítomného okamžiku> a snaží se nemyslet na minulost nebo mít obavy z budoucnosti.Průzkum odhalil, že čím častěji dobrovolníci meditovali, tím vyšší byl počet jejich lymfocytů CT4D, které signalizují, jak se imunitní systém vyrovnává s virem HIV.
zdroj: Noviny 1. 8. 2008

Důležitá je: prostota, jednoduchost, upřímnost, snažení-aspirace.

PŘEJI MNOHO ÚSPĚCHŮ!!! Výhody meditace

M O D L I T B A


…jak se modlit? - se slzami ve svém srdci.
…kde se modlit? - na osamělém místě.
…kdy se modlit? - v okamžiku, kdy naše vnitřní bytost chce, abychom se modlili.
…proč se modlit? - to je otázka všech otázek. Měli bychom se modlit, chceme-li,aby Bůh naplnil naše aspirace. Co ještě můžeme od Boha očekávat? Můžeme od Něj očekávat, že nám pomůže všechno pochopit.
A při modlitbě má být procítěna: POKORA, DŮVĚRA a LÁSKA! Ne jen odříkávání!!!

Modlitba OTČENÁŠ:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvět se jméno tvé, buď království tvé,
jak v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší, dejž nám dnes,
ale odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého.
Neboť tvoje je království, moc i sláva na věky
AMEN.

Modlitby, které dal lidem ABD-RU-SHIN:

Ranní modlitba:

Tobě náležím, Pane!
Celé mé žití
budiž jen díkem Tobě.
Ó, přijmi milostivě toto mé chtění
a daruj mi k tomu
také pro tento den
pomoc Tvé síly!
Amen

Večerní modlitba:

Pane,
který vládneš nade všemi světy,
prosím Tě,
nech mne tuto noc
odpočinout ve Tvé milosti!
Amen

Jsou chvíle, kdy se chceme modlit a jsme v restauraci nebo ve vinárně:

Víno

Éj Bože, bože - to je nám tu při vínečku dóbře.

Pivní Otčenáš

"Sude náš, jenž jsi naražený, roztoč se pípo Tvá,
buď vůně Tvá po všech restauracích, putykách a hospodách a
odpusť nám naši dočasnou střízlivost, jakož i my
odpouštíme našim číšníkům a neuveď nás na
záchytnou stanici a zbav nás všech
protivných abstinentů."

Ámen...


--- S láskou Světlo ---