Duchovno

RECONNECTION

Rekonektivní léčení je způsob uzdravování, který je zde na planetě Zemi vůbec poprvé. Předpokládám, že je schopné nás napojit na Vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové zóny. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích. Na rozdíl od Rekonektivního léčení, jehož záměrem je především léčení, Reconnection v sobě nese záměr o znovuspojení s Vesmírem, kdy skrze nově vytvořené axiatonální linie dochází k propojení našeho meridiánového systému s energetickými body planety Země a odtud dále do nekonečného vesmíru. Právě Reconnection se svými frekvencemi Rekonektivní léčení umožňuje. A nejen to. Reconnection vnáší do našeho života změny a my se na řadu věcí začínáme dívat jinak. To, co nás dříve tížilo a trápilo, nás trápit přestává, stáváme se rozhodnějšími a už tolik nelpíme na všech těch zbytečnostech, které jsme s sebou táhli, které nám překážely, ale my se jich nedokázali zbavit. Jsme otevřenější vůči sobě i vůči druhým. A pak si uvědomíme, že jsme součástí vesmíru, ještě lépe, že my sami jsme vesmírem, aniž bychom se vzdávali svojí vlastní identity. Vždycky to tak bylo, jenže jsme to zapomněli. Všichni na své životní cestě přicházíme na nejrůznější křižovatky, míjíme ukazatele a rozcestníky, ale ne vždy si jich všimneme, ne vždy jim věnujeme pozornost, ne vždy jim rozumíme a ne vždy se jimi dáme vést.

Více informací o Rekonektivním léčení a Reconnection naleznete na:
                                   http://www.lecivaenergie.cz
--- S láskou Světlo ---