Duchovno

Vesmírné zákony

Na Zemi platí 5 vesmírných zákonů:

  1. zákon REINKARNACE (=> kolikrát se na Zemi ještě narodíte)
  2. zákon PŘÍLEŽITOSTI = plnění služby Stvořiteli
  3. zákon ROVNOVÁHY a HARMONIE = láska k ostatním + čistota myšlenek
  4. zákon PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO = co člověk ze sebe dává to také příjmá
  5. zákon TÍŽE = vyjadřuje tíhnutí lidského ducha ke hmotě = není dobré

Tyto poznatky znám od duchovní společnosti Agape Brno.

dle Abd-Ru-Shina na Zemi hlavně platí:

Zákon stejnorodosti: vrána k vráně sedá, stejný stejného si hledá.
Zákon tíže: = člověk(+jeho duše) a závislost na hmotě a hmotných statcích.
Zákon zpětného působení: = co člověk zaseje také pak sklidí.
Zákon pohybu = lidský duch má být živý a pohyblivý!


Vesmírné zákony a Principy:
I. Zákon Kauzality
Je to zákon příčiny a následku neboli co ve vesmíru dobré čí zlé způsobíš to se ti mnohonásobně vrátí.
Sejete do světa nenávist a zlobu, to stejné sklidíte...

II. Zákon Polatity nebo také Duality
Plus - minus, žena - Muž, Teplo - Chladno, Hodný - Zlý, Negativní - Pozitivní, atd.
Všechno je v souladu se stvořením a vše ve vesmíru má svůj rub a líc. Je to kvůli vyváženosti.
Vyvažování enegií ve Vesmíru zaručuje první zákon, tedy zákon Kauzality.
Pamatujte si: CO jde proti Zákonům Vesmíru, to zaniká, nebo to nefunguje.
Pravá hemisféra mozku zastupuje duchovní a intuitivní vlastnosti - to, co je konstruktivní.
Používáním levé poloviny mozku se lidská bytost rozhoduje pro to, co je pro ni destruktivní.
To je logičnost, to zastupuje hlavně matematika a stroje. Kdo rozumí matematice a strojům, bývá ateista a materialista.
Neexistuje světlo bez tmy, neexistuje dobro bez zla, neexistuje chlad bez tepla. ABy mohlo existovat jedno, musí existovat i druhé.
A buď je to pro člověka destruktivní nebo konstruktivní. Z důrazem na to "PRO ČLOVĚKA". Protože co je pro lidskou bytost dobré(láska),
to může jiné nelidské bytosti škodit(Démona odeženete energií lásky).

III. Zákon Rezonance
Mluvené slovo vytváří vlnění a tím vzniká dualita nebo polarita. Vyslovení slova je nástroj moci.
Rezonance lásky přitahuje klid, uspokojení a mír v duši. Disonance přitahuje temné síly a temné bytosti.
Pamatujte si: 6x stlačená energie = HMOTA a 6x roztažená hmota = ENERGIE. Vaše tělo je 6x stlačená energie.
Nasávání energie z přírody není krádež, pokud strom poprosíte.
Pamatujte: Na co myslím, to přitahuji. Jaký jsem, to si k sobě přitahuji. Co říkám, to k sobě přitahuji.
Z toho vyplývá, že energeticky je jedno, jak něco myslíte, když o tom mluvíte. Rozhodující je hodnota slova.

IV. Zákon Rytmu/Vlnění
Pamatujte: CO se pohybuje, to žije. CO se zastaví, to umírá.

V. Zákon Analogie
Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Jak uvnitř, tak na povrchu. Jak vlevo, tak vpravo. Jak nahoře, tak dole.

VI. Zákon Mentality
Je to síla myšlenky. Síla myšlenky je zákon!!!
Dávejte POZOR na své myšlení, je silnější než ATOMOVÁ BOMBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co podporuje Zákony Vesmíru, to je Zákony Vesmíru podporováno a roste.
Co jde proti zákonům Vesmíru, top nefunguje, škodí, nebo se to rychle poláme.
Pamatujte, že pro vnitřní růst naší bytosti je sebekázeň naprosto klíčová záležitost.

BUĎ VŮLE TVÁ => CHCI PLNIT TVÉ VESMíRNÉ ZáKONY VE STVOŘENÍ !!!!!!!!!!

Člověk (společně se svou duší) byl stvořen jeho Duchem! Duch je dílo Ducha svatého. Duch svatý je tvořící vůle Boží.

Stvořitel(Bůh) chce mít své lidi ve stvoření vidoucí. Ale být vidoucí znamená být vědoucí! A k vědění se nehodí slepá víra. Výsada schopnosti přemýšlet přináší člověku také povinnost zkoumat! Víra bez pochopení je pouze myšlenková lenost!

Víra musí být živá, jak to již Kristus kdysi požadoval, jinak nemá smysl. Živost však znamená čilost v sobě, rozvažování a také zkoumání! Nikoliv však bnezduché příjmání cizích myšlenek.

Na počátku byla tma...

- S láskou světlo -